Ukraińskie zbrodnie w Bieszczadach. Mord w Baligrodzie

W niedzielę, 6 sierpnia 1944 r., oddział UPA dowodzony przez Wołodymyra Szczygielskiego ps. „Burłaka” dokonał mordu na polskich mieszkańcach miejscowości Baligród na Podkarpaciu. Banderowcy rozstrzelali 42 mężczyzn, najstarszy z nich miał 80 lat.

Przed wojną w Baligrodzie żyło blisko 2 tys. mieszkańców, głównie Żydów, Polaków i Ukraińców. We wrześniu 1939 r. Baligród został zajęty bez walki przez oddziały niemieckie i słowackie. W czasie okupacji istniał tu ruch konspiracyjny w postaci placówki AK Baligród nr VII… cały artykuł Pawła Brojka.

Pokaż więcej »

Biuletyn „Spotkania Świrzan” nr 4/2019

Głoszone przede wszystkim przez stronę ukraińską porównanie Armii Krajowej do UPA świadczy o zakłamywaniu podstawowych różnic istniejących między tymi formacjami. Nie jest ich tak mało i większość ma znaczenie zasadnicze. Naczelne dowództwo AK nigdy nie wydało żadnych rozkazów ludobójstwa na ludności ukraińskiej. Akcje odwetowe miały charakter marginalny. Inaczej postąpili „atamani” UPA- Szuchewycz i Klaczkiwskij. Przystąpienie do podziemnej armii polskiej było dobrowolne i za odmowę nie groziła żadna kara. Ukraińcom groziła kara śmierci, często wykonywanawokrutny sposób. AK działała na całym obszarze okupowanej Polski i miała poparcie w szerokich kręgach społecznych, zaś UPA była ramieniem zbrojnym tylko Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i

Pokaż więcej »