Prusacy, będąc po wojnach w kłopotach finansowych i nie czując się pewnymi zdobyczy, pozbywali się zagrabionych lasów.

13 grudnia 2023

Polskie lasy to łakomy kąsek dla unijnych eurokratów. Trzeba pamiętać, że lasy to nie tylko drzewa, rośliny, zwierzęta i grzyby. To ogromne terytorium, na którym zmieściłyby się trzy państwa wielkości Belgii. A pod powierzchnią – wartościowe surowce, czyli gigantyczne pieniądze – w ostatnim numerze Dorzeczy sprawozdanie z debaty zorganizowanej przez tygodnik „Do Rzeczy” -o przekazaniu instytucjom unijnym kolejnych wyłącznych kompetencji, w tym w obszarze leśnictwa. Lasy w Polsce w 80 proc. są państwowe, oferują więc swobodny dostęp wszystkich obywateli do lasów, nie poddają się naciskom koncernów i wielkiego biznesu i razem z przemysłem drzewnym odpowiadają za kilka procent krajowego PKB. Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna, którą prowadzą nasi leśnicy już od prawie 100 lat, to modelowy wzór dla całej Europy. (Dyrektor Lasów Państwowych).

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)