Rok 2014

    KOMUNIKAT
STOWARZYSZENIA KRESOWIAN
w Kędzierzynie -Koźlu
Zgodnie z planem pracy naszego Stowarzyszenia, uprzejmie zapraszamy
naszych Członków, Sympatyków i Przyjaciół na otwarte zebranie Stowarzyszenia,
które odbędzie się 13 października 2014 r. o godzinie 17.00 w Sali żyrandolowej
Miejskiego Domu Kultury w Koźlu przy ul. Skarbowej 10.
     Celem zebrania będzie spotkanie z kandydatami na Prezydenta
naszego miasta. Na to zebranie zaprosimy już zgłoszonych kandyda-
tów, którzy zaprezentują swoje programy dla mieszkańców i naszego
miasta. Przewidujemy dyskusję i zadawanie pytań kandydatom.

Prosimy o aktywny udział w spotkaniu nie tylko naszych Członków
ale również mieszkańców naszego miasta.

Za Zarząd Stowarzyszenia Kresowian
Witold Listowski
Prezes

 

Relacja fotograficzna ze spotkania 2014.10.13
z kandydatami na prezydenta naszego miasta  –
Kędzierzyna-Koźla.
Zdjęcia wykonał Władysław Lichorobiec, natomiast montaż i komentarze
wykonał  Mieczysław Habuda.

1-konf-13-10-2014

Zaproszeni zostali wszyscy kandydaci zgłoszeni w Komisji Wyborczej
na Prezydenta naszego miasta. Na spotkanie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Kresowian przybyli: Grzegorz Peczkis, Tomasz Wantuła,
Sabina Nowosielska, Artur Widłak, Wojciech Jagiełło, Wiesław Fąfara.
Natomiast Robert Węgrzyn pomimo osobistego zaproszenia, tak jak
wszyscy Kandydaci – nie przybył.

Czyżby nie miał nic do powiedzenia w tak licznym gremium,
przy wszystkich Kandydatach ???

2-konf-13-10-2014

Każdy z kandydatów otrzymał 10 minut czasu do przedstawienia
swego programu wyborczego, który wysłuchała publiczność.

 

3-konf-13-10-2014

Swój program przedstawił kandydat Tamasz Wantuła, korzystając
z tablicy i rzutnika.

4-konf-13-10-2014

Kolejno zabierali głos poszczególni kandydaci, referując swoje
programy, nawet przekraczając zaproponowany okres czasu.

5-konf-13-10-2014

Na Prezydenta kandyduje jedyna kobieta Pani Sabina Nawosielska.

6-konf-13-10-2014

Dyskusja i zadawanie pytań.

7-konf-13-10-2014

8-konf-13-10-2014

9-konf-13-10-2014

10-konf-13-10-2014

Po dyskusji można było zakupić książki, czasopisma
oraz kalendarze na 2015 r.
Podsumowując wystąpienia poszczególnych Kandydatów,
obiektywnie należy stwierdzić, że wszyscy mieli swoich 
zwolenników na sali obrad. Można było ocenić to, po natężeniu
oklasków po prezentacji swego programu przez Kandydata na
Prezydenta. Bardzo ciekawa była dyskusja, na którą odpowiadali
Kandydaci do których były kierowane pytania. Tutaj niektórzy
usiłowali wygłaszać obszerne prezentacje. Ocenę treści poszcze-
gólnych Kandydatów pozostawiamy środkom masowego przekazu,
które zaszczyciły nasze spotkanie z Kandydatami swoją obecnością.