Lekcje historii

MŁODZIEŻY NALEŻY MÓWIĆ TYLKO PRAWDĘ HISTORYCZNĄ.
„Takie będą Rzeczpospolite, jakie Jej młodzieży wychowanie”

* * * * *

Spotkanie z mieszkańcami miasta połączone z wystawą pt. „Z kresowego Albumu”

W dniu 25.11.2014 r. w filii nr. 5 MBP w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie Mieszkańców naszego miasta, połączone z zwiedzeniem wystawy pt. „Z Kresowego Albumu”. Na finisaż wystawy, w programie artystycznym wystąpili młodzi gitarzyści Marcin Bartodziej i Marcin Rajtara z Gliwic.
W części historycznej związanej z Kresami, głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Kresowian Witold Listowski oraz Mieczysław Habuda. Pani Izabela Migocz Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej zaproponowała uczestnikom zaśpiewanie piosenki o Kresach Mieczysława Habudy, w oparciu o wręczony uczestnikom tekst. Co zostało przyjęte z zadowoleniem. Była to lekcja historii z uczestnikami i znawcami zagadnień Kresowych.

Relacja fotograficzna ze spotkania, do której zdjęcia wykonał:  Władysław  Lichorobiec, a zmontował i opisał  Mieczysław Habuda.

z_kresowego_01

z_kresowego_02

z_kresowego_03

z_kresowego_04

Dyrektor MBP w Kędzierzynie-Koźlu Pani Izabela Migocz otwiera uroczyste spotkanie i przedstawia szczegółowy program.

z_kresowego_05

Koncert gitarzysty

z_kresowego_06

Widownia w Bibliotece przy ul. Damrota

z_kresowego_07

Prezydent naszego miasta przekazał podziękowanie Prezesowi Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu z okazji 25 -lecia działalności naszego Stowarzyszenia w naszym mieście, województwie i kraju.

z_kresowego_08

z_kresowego_09

Głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Kresowian Witold Listowski

z_kresowego_10

z_kresowego_10a

Pani Dyrektor Biblioteki Izabela Migocz przedstawia następnego prelegenta Mieczysława Habudę.

z_kresowego_11

Prelekcje o kulturze i bogactwach ziemi kresowej związanej ze zorganizowaną, wystawą wygłosił Mieczysław Habuda.

W dniu 28 listopada 2014 r. w Filii nr. 5  MBP  spotkanie młodego pokolenia Polaków.

W Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie licealistów  połączone ze zwiedzaniem wystawy pt. „Z Kresowego Albumu”.   Prelekcję związaną z bogactwem kultury ziemi kresowej, oraz o dużych  zasobach ropy naftowej w Borysławiu i Drochobyczu. O bogatych zasobach gazu ziemnego w Daszawie w powiecie Stryjskim w wojew. Stanisławowskim, zaopatrując w gaz z Daszawy między innymi; Lwów, Kijów i Moskwę oraz przemysł ZSRR, wygłosił Mieczysław Habuda. Bogate zasoby tego gazu na skutek nadmiernej eksploatacji   zostały wyczerpane w 1994 r. W miejscu pierwszego szybu, gdzie wykryto gaz ziemny w 1924 r. polscy wiertacze nazwali go „Piłsudczyk” dla uczczenia Marszałka Józefa Połsudskiego, który  wywalczył Polsce wolność po 123 letniej niewoli. Obecnie postawiono tam pomnik w 70 rocznicę wykrycia gazu ziemnego. Ciekawostka godna uwagi, puste przestrzenie stanowią obecnie magazyn dla gazu Jamalskiego, sprowadzanego z Rosji na Ukrainę. Zdjęcia wykonała Pani Aleksandra Paniewska.

mbp5_1

mbp5_2

mbp5_3

mbp5_4

mbp5_5

Wystawa książek, czasopism i wierszy o Kresach. Na zakończenie prelekcji wręczono młodzieży wiersze poświęcone Kresom – autorstwa prelegenta.

mbp5_7

Po zakończonej prelekcji młodzież zdobywała autografy, które autor tomiku wierszy o Kresach chętnie podpisywał z odpowiednimi dedykacjami.

Spotkanie w dniu 16 grudnia 2014 r., w Filii nr.13 Miejskiej Biblioteki Publicznej na osiedlu Azoty.

W dniu 16 grudnia 2014 r., w Filii nr.13 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Azoty odbyło się spotkanie licealistów połączone ze zwiedzaniem wystawy pt. Z Kresowego Albumu. Prelekcje o bogactwie i kulturze kresowej oraz ludobójstwie banderowskim jak również walce o ocalenie życia w samoobronie Polaków opowiadał Mieczysław Habuda. Zorganizowano przy tej okazji wystawę książek, poświęconych Kresom, zdjęć pamiątkowych oraz pokaz przedmiotów służących do samoobrony ludności cywilnej. Na zakończenie rozdano młodzieży wiersze o Kresach.

mbp13_1

mbp13_2

Zdjęcia ze spotkania wykonała Pani Dorota Stradomska.

Spotkanie z licealistami w Kędzierzynie -Koźlu opisała Gazeta Lokalna

spot_liceum

Wspomnienie o wielkiej Solidarności i wielkiej nadziei Polaków publikowała Gazeta Lokalna.

labuda_o_solidarnosci

Kresowianie na spotkaniach z młodzieżą w naszym mieście

spotkania_z_mlodzieza