Nasi przyjaciele

 


ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski
zaleskiKsiądz obrządku ormiańsko-katolickiego, historyk Kościoła, poeta, felietonista Gazety Polskiej. Współzałożyciel i Prezes Fundacji im. Brata Alberta, opiekującej się osobami niepełnosprawnymi. Działacz antykomunistycznej opozycji, represjonowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Od wielu lat zajmuje się problematyką ludobójstwa na Kresach południowo wschodnich. Wydał „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, „Nie zapomnij o Kresach”. Autor najnowszej historii kościoła w Polsce. Wydał „Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej”. Proboszcz ormiańsko-katolickiej parafii św. Trójcy dla Polski południowej oraz reprezentantem mniejszości ormiańskiej przy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Laureat Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza oraz Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej.

Dr hab. Andrzej Zapałowski

Andrzej Zapałowski , żonaty, czworo dzieci.

Posiada gruntowne wykształcenie. Jest absolwentem dwu kierunków studiów- historii w Krakowie i prawa w Rzeszowie. Doktoryzował się w Warszawie z zakresu bezpieczeństwa państwa. Uczestniczył w licznych kursach, w tym w zagranicznych z zakresu zarządzania, oświaty i bezpieczeństwa. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kierowania instytucjami publicznymi i społecznymi. Był m.in. dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu, dyrektorem Regionalnego Ośrodka Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. Wykładał na wyższych uczelniach zawodowych i na Uniwersytecie Rzeszowskim. Obecnie jest pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ds. projektów unijnych.

Andrzej Zapałowski,  odbył służbę wojskową i jest oficerem rezerwy. Posiada także znaczne doświadczenie w kontaktach międzynarodowych. Jako poseł na Sejm RP współ-odpowiadał z ramienia Komisji do Spraw Polaków za Granicą za naszych rodaków w Europie Wschodniej, zasiadał w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego był wiceprzewodniczącym delegacji PE do spraw Ukrainy.

Od wielu lat aktywnie działa społecznie jest min. prezesem Oddziału Przemyskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, był w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu, jest prezesem Podkarpackiej Ligii Samorządowej. Były wieloletni instruktor harcerski. Posiada doświadczenie w pracy samorządowej. W latach 1994-1997 był członkiem Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta Przemyśla.

W 2002 roku był wspólnym kandydatem PiS, PO i LPR na urząd Marszałka Województwa Podkarpackiego (przegrał jednym głosem z śp. Leszkiem Deptułą). Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu historii miasta i regionu. Na wniosek krakowskich środowisk niepodległościowych za swoją działalność opozycyjną jako członek prezydium Tajnej Krakowskiej Rady Koordynacyjnej Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Konfederacji Polski Niepodległej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za zasługi na rzecz ochrony pamięci narodowej został uhonorowany Orderem Polonia Mater Nostra Est. W bieżącym roku otrzymał dyplom uznania Wojewody Podkarpackiego w uznaniu zasług za wieloletnią pracę na rzecz rozhttp://ukrainskieludobojstwonapolakach.com.pl/woju miasta Przemyśla i regionu.

 http://zapalowski.eu


„Kresowian zabito dwukrotnie, raz przez ciosy siekierą, drugi raz przez przemilczenie. A ta druga śmierć jest gorsza od pierwszej”

Strona ma na celu rozpowszechniać, edukować, uświadamiać Polaków ( i nie tylko ) wciąż zakłamaną i nie dopowiedzianą historię ludobójstwa dokonanego na kresach wschodnich II RP w latach 1939 – 1948 , dokonanych przez  tzw. Ukraińską Powstańczą Armię , SS Galizien , formacji SS składających się z Ukraińców, członków OUN ( Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów ) ,ukraińskich sąsiadów Polaków (tzw. czerń) , duchownych greko katolickich biorących udział w ludobójstwie poprzez podżeganie i sianie nienawiści do Polaków (święcenie narzędzi służących do mordowania)  i innych nacji podczas swojej ,,posługi ” oraz wielu zwykłych Ukraińców nie należących do żadnych organizacji…  Strona ma na celu ukazać niespotykane i nieporównywane do żadnej innej zbrodni w historii wojen, okrucieństwo , bestialstwo, psychopatyczne zatracenie w szale mordowania i dokonanej rzezi na Polakach.. Ma też uświadomić jaką gehennę,  tragedię, upodlenie, poniżenie , przeszli Polacy żyjący wówczas na Kresach.. Ci co zostali pomordowani jak i Ci, którym udało się przeżyć… Ukraińcy zamordowali ponad 250 tysięcy polskich dzieci, kobiet i starców, którzy po dziś dzień leżą w haniebnych dołach śmierci! Tak “walczyli” ukraińcy o swoją samostijną Ukrainę !

Stronę dedykuję wszystkim moim bestialsko zamordowanym Rodakom.

ukrainskieludobojstwonapolakach.com.pl/


Kresy.pl – portal społeczności kresowych


Prawy.pl – Polska, Rodzina, Tradycja

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego swoją działalność zainaugurował 9 maja 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zespół naukowo-badawczy Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (w organizacji) tworzą:

 

 

1. Dr hab. Włodzimierz Osadczy, Prof. KUL  – Prezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
2. Dr hab. Mieczysław Ryba, Prof. KUL  – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego.
3. Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – UMCS
4. Dr hab. Jan Kłos, Prof. KUL – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
5. Prof. dr hab. Jan Hudzik – UMCS
6. Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, SAC
7. Dr Tomasz Zygmunt – Wiceprezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
8. Dr Ryszard Gajewski – „Wspólnota Polska” – Skarbnik Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
9. Dr Jura Hajduk
10. Dr Jan Sęk – Fundacja „Willa Polonia”
11. Dr Adam Kulczycki – UR – Wiceprezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
12. Dr Renata Pomarańska – Sekretarz Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
13. Dr Beata Piskorska
14. Mgr Zbigniew Wojciechowski – Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” – Członek Zarządu Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
15. Mgr Jerzy Rosiak – Dyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie
16. Prof. dr hab. Iryna Biskub – Uniwersytet Łesi Ukrainki – Ukraina
17. Prof. dr Gedeon Bitner – Uniwersytet Jerozolimski – Izrael
18. Prof. dr Dzintra Ilisko – Uniwersytet Dyneburski – Łotwa


Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im Orląt Lwowskich w Żarach

KTTK kontynuuje tradycje i dorobek ideowy Podolskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z Tarnopola z 1925 r., Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze Lwowa z 1867 roku, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Warszawy 1906 roku i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z 1873 roku.

Wygnańcy Kresowi tak licznie mieszkający na Ziemi Żarskiej, Łużycach, powołali swoją pierwszą organizację Miłośników Lwowa w połowie lat 80-tych.

W maju 2003 r. 11. Kresowian założyło Klub Tarnopolan PTTK, a w lutym 2006 r. na zebraniu założycielskim ok. 100 osób powołało KTTK im. Orląt Lwowskich.


105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

     105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach szeroko znany jest mieszkańcom województwa lubuskiego. Działalność swoją rozpoczął w 1944 roku jako 105 Wojskowy Szpital Garnizonowy i przetrwał pod tą nazwą do 1982 roku, kiedy to został przemianowany na 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią. W roku 2010 nastąpiło połączenie żarskiego zakładu opieki zdrowotnej ze szpitalem w Żaganiu.

Obecnie zakład jest wieloprofilową instytucją medyczną z zasobem 12 oddziałów, 6 pododdziałów szpitalnych w Żarach oraz 7 oddziałów i 2 pododdziałów w żagańskim szpitalu, ponadto dysponujemy specjalistycznymi poradniami lekarskimi, szeroką bazą diagnostyczną oraz gabinetami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.105szpital.pl/


Jacek Boki – Kresy we krwi 

 

http://kresywekrwi.blogspot.com/

http://kresywekrwi.neon24.pl/

 

 

 


Portal-forum BezPrzesady

http://www.bezprzesady.pl


 Blog „Okruchy historii”
Strona jest zbiorem informacji z ogólnodostępnych źródeł. Teksty tworzone są w oparciu o artykuły, publikacje i filmy. Całość jest redagowana przez pochodzącego z Kędzierzyna-Koźla Franciszka Pałaca. Blog jest całkowicie amatorskim projektem, więc tym bardziej warto zapoznać się z jego treścią.

Chór „Echo Kresów”
trzebiez_2016_28Chór „Echo kresów” powstał w listopadzie 2011 z inicjatywy ówczesnego Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Kędzierzyn-Koźle i działa  przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Od 2014 roku, chór wspiera i patronuje mu Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Echo Kresów”. Zespół prowadzi Adam Wołkowski muzyk, kompozytor, aranżer.
Chór  „Echo Kresów” posiada w swoim repertuarze wiele pieśni kresowych, kolędy, a także pieśni patriotyczne na 3-4 głosy w autorskim opracowaniu prowadzącego zespół. Zespołu stanowi 42 członków : 14 mężczyzn i 28 kobiet. Członkowie chóru to w 80% osoby urodzone na terenie Kresów Wschodnich, przeciętna wieku 68 lat. Najstarszy członek liczy ponad 85 lat.