Nasi przyjaciele


Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego swoją działalność zainaugurował 9 maja 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Zespół naukowo-badawczy Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego (w organizacji) tworzą:

 

 

1. Dr hab. Włodzimierz Osadczy, Prof. KUL  – Prezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
2. Dr hab. Mieczysław Ryba, Prof. KUL  – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego.
3. Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – UMCS
4. Dr hab. Jan Kłos, Prof. KUL – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
5. Prof. dr hab. Jan Hudzik – UMCS
6. Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski, SAC
7. Dr Tomasz Zygmunt – Wiceprezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
8. Dr Ryszard Gajewski – „Wspólnota Polska” – Skarbnik Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
9. Dr Jura Hajduk
10. Dr Jan Sęk – Fundacja „Willa Polonia”
11. Dr Adam Kulczycki – UR – Wiceprezes Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
12. Dr Renata Pomarańska – Sekretarz Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
13. Dr Beata Piskorska
14. Mgr Zbigniew Wojciechowski – Stowarzyszenie „Wspólne Korzenie” – Członek Zarządu Instytutu Pamięci  i Dziedzictwa Kresowego
15. Mgr Jerzy Rosiak – Dyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie
16. Prof. dr hab. Iryna Biskub – Uniwersytet Łesi Ukrainki – Ukraina
17. Prof. dr Gedeon Bitner – Uniwersytet Jerozolimski – Izrael
18. Prof. dr Dzintra Ilisko – Uniwersytet Dyneburski – Łotwa


Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im Orląt Lwowskich w Żarach

KTTK kontynuuje tradycje i dorobek ideowy Podolskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z Tarnopola z 1925 r., Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze Lwowa z 1867 roku, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Warszawy 1906 roku i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z 1873 roku.

Wygnańcy Kresowi tak licznie mieszkający na Ziemi Żarskiej, Łużycach, powołali swoją pierwszą organizację Miłośników Lwowa w połowie lat 80-tych.

W maju 2003 r. 11. Kresowian założyło Klub Tarnopolan PTTK, a w lutym 2006 r. na zebraniu założycielskim ok. 100 osób powołało KTTK im. Orląt Lwowskich.


ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski
zaleskiKsiądz obrządku ormiańsko-katolickiego, historyk Kościoła, poeta, felietonista Gazety Polskiej. Współzałożyciel i Prezes Fundacji im. Brata Alberta, opiekującej się osobami niepełnosprawnymi. Działacz antykomunistycznej opozycji, represjonowany przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa. Od wielu lat zajmuje się problematyką ludobójstwa na Kresach południowo wschodnich. Wydał „Przemilczane ludobójstwo na Kresach”, „Nie zapomnij o Kresach”. Autor najnowszej historii kościoła w Polsce. Wydał „Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej”. Proboszcz ormiańsko-katolickiej parafii św. Trójcy dla Polski południowej oraz reprezentantem mniejszości ormiańskiej przy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Laureat Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza oraz Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej.

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

     105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach szeroko znany jest mieszkańcom województwa lubuskiego. Działalność swoją rozpoczął w 1944 roku jako 105 Wojskowy Szpital Garnizonowy i przetrwał pod tą nazwą do 1982 roku, kiedy to został przemianowany na 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią. W roku 2010 nastąpiło połączenie żarskiego zakładu opieki zdrowotnej ze szpitalem w Żaganiu.

Obecnie zakład jest wieloprofilową instytucją medyczną z zasobem 12 oddziałów, 6 pododdziałów szpitalnych w Żarach oraz 7 oddziałów i 2 pododdziałów w żagańskim szpitalu, ponadto dysponujemy specjalistycznymi poradniami lekarskimi, szeroką bazą diagnostyczną oraz gabinetami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.105szpital.pl/


Kresy we krwi

http://kresywekrwi.blogspot.com/

http://kresywekrwi.neon24.pl/


Portal-forum BezPrzesady

http://www.bezprzesady.pl


Chór „Echo Kresów”
trzebiez_2016_28Chór „Echo kresów” powstał w listopadzie 2011 z inicjatywy ówczesnego Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Kędzierzyn-Koźle i działa  przy Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Od 2014 roku, chór wspiera i patronuje mu Towarzystwo Przyjaciół Chóru „Echo Kresów”. Zespół prowadzi Adam Wołkowski muzyk, kompozytor, aranżer.
Chór  „Echo Kresów” posiada w swoim repertuarze wiele pieśni kresowych, kolędy, a także pieśni patriotyczne na 3-4 głosy w autorskim opracowaniu prowadzącego zespół. Zespołu stanowi 42 członków : 14 mężczyzn i 28 kobiet. Członkowie chóru to w 80% osoby urodzone na terenie Kresów Wschodnich, przeciętna wieku 68 lat. Najstarszy członek liczy ponad 85 lat.

 Blog „Okruchy historii”
Strona jest zbiorem informacji z ogólnodostępnych źródeł. Teksty tworzone są w oparciu o artykuły, publikacje i filmy. Całość jest redagowana przez pochodzącego z Kędzierzyna-Koźla Franciszka Pałaca. Blog jest całkowicie amatorskim projektem, więc tym bardziej warto zapoznać się z jego treścią.

Kresy.pl – portal społeczności kresowych