Zbrodnie ukraińskie


77. rocznica powstania zbrodniczej dywizji SS Galizien

Reportaż: Wołyń – nierozliczone ludobójstwo

„Wołyń 43” film dokumentalny

Dekalog ukraińskiego nacjonalisty

Kresowa księga sprawiedliwych

Filmy dokumentalne o ludobójstwie na byłych polskich terenach na Ukrainie.

Reportaż: Zbrodnia UPA w Jasielu

Reportaż: Zbrodnia UPA w Borownicy

Reportaż: Pawłakoma obrona ludności polskiej przed bandami UPA

Jan Młotkowski – Kresy Wschodnie w latach 1939-1947, okrutna historia

Antypolska uchwała krajowego prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (Neofaszystów) – 22.06.1990r.

Wiersze nawołujące naród ukraiński do zbrodni

Wykaz zbrodni i miejscowości, w których pomordowano Polaków

Wykład księdza profesora doktora habilitowanego Józefa Mareckiego „Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie”

Reportaż: Huta Pieniacka – prawda i pamięć

Zbrodnia w Koniuchach

Wiktor Poliszczuk – Dowody zbrodni OUN i UPA


77. rocznica powstania zbrodniczej dywizji SS Galizien

28 kwietnia 2020 roku mija 77. rocznica powstania ukraińskiej 14 Dywizji Grenadierów SS – znanej także jako dywizja SS Galizien, której w Polsce zarzuca się przerażające zbrodnie wojenne. Po wybuchu II Wojny Światowej Ukraińcy widzieli w potężnej militarnie III Rzeszy niemieckiej głównego sojusznika i obrońcę oraz śmiertelnego wroga własnych wrogów czyli Polaków, Rosjan i Żydów. Ukraińska 14 Dywizja Grenadierów SS była formacją zbrojną formowaną i tworzoną od wiosny 1943 do wiosny 1944 roku przez dowództwo Waffen SS oraz głównie galicyjskich, szowinistycznych Ukraińców. Liczyła ona około 14 tysięcy ochotników. SS Galizien była formacją, której działalność jest przykładem beznadziejnej sytuacji Ukraińców, chcących wykorzystać wydarzenia światowego konfliktu do utworzenia własnego państwa. Składająca się z etnicznych Ukraińców jednostka ta walczyła także przeciwko swoim rodakom, wchodzącym w skład wielonarodowej Armii Czerwonej… – więcej na stronie owp.org.pl


Reportaż: Wołyń – nierozliczone ludobójstwo


„Wołyń 43”   film dokumentalny


Dekalog ukraińskiego nacjonalisty

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii:

Dekalog ukraińskiego nacjonalisty (Dziesięcioro przykazań ukraińskiego nacjonalisty) – broszura opracowana przez Stepana Łenkawskiego w 1929, na której powstanie duży wpływ miała ukraińska doktryna nacjonalistyczna. Motto do dekalogu napisał Dmytro Doncow[1].Pierwotna treść dekalogu[2]

Ja – Duch odwiecznej walki, który uchronił Ciebie od potopu tatarskiego i postawił między dwoma światami, nakazuję nowe życie:

 1. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz walcząc o nie.
 2. Nie pozwolisz nikomu plamić sławy ani czci Twego Narodu.
 3. Pamiętaj o wielkich dniach naszej walki wyzwoleńczej.
 4. Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki o chwałę Trójzęba Włodzimierzowego.
 5. Pomścij śmierć Wielkich Rycerzy.
 6. O sprawie nie rozmawiaj z kim można, ale z tym, kim trzeba.
 7. Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy.
 8. Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wrogów Twego Narodu.
 9. Ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą Cię do wyjawnienia tajemnic.
 10. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców.

Dekalog ukraińskiego nacjonalisty w wersji powstałej po złagodzeniu treści niektórych punktów dokonanym w latach trzydziestych XX w.[3]

Ja – Duch odwiecznej walki, który uchronił Ciebie od potopu tatarskiego i postawił między dwoma światami, nakazuję nowe życie:

 1. Zdobędziesz państwo ukraińskie albo zginiesz walcząc o nie.
 2. Nie pozwolisz nikomu plamić sławy ani czci Twego Narodu.
 3. Pamiętaj o wielkich dniach naszej walki wyzwoleńczej.
 4. Bądź dumny z tego, że jesteś spadkobiercą walki o chwałę Trójzęba Włodzimierzowego.
 5. Pomścij śmierć Wielkich Rycerzy.
 6. O sprawie nie rozmawiaj z kim można, ale z tym, kim trzeba.
 7. Nie zawahasz się dokonać najniebezpiecznego czynu, kiedy tego wymaga dobro sprawy.
 8. Nienawiścią i bezwzględną walką będziesz przyjmował wroga Twego Narodu.
 9. Ani prośby, ani groźby, tortury, ani śmierć nie zmuszą Cię do wyjawnienia tajemnic.
 10. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego.

Tekst w języku ukraińskim:
Декалог Українського Націоналіста

Я дух одвічної стихії,що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя:

 1. Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї.
 2. Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі Твоєї Нації.
 3. Пам’ятай про великі дні наших Визвольних змагань.
 4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.
 5. Пімсти смерть Великих Лицарів.
 6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба.
 7. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.
 8. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації.
 9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни.
 10. Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української Держави.

Wykładnia Dekalogu była zawarta w licznych dokumentach ideologiczno-szkoleniowych OUN-b z lat 1940-1945, które występują pod nazwą Objaśnienia Dekalogu. Dokumenty te tłumaczyły szczegółowo wartości, którymi powinien kierować się ukraiński nacjonalista na co dzień. Podczas spotkań w komórkach organizacji na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w okresie II wojny światowej nacjonaliści podlegali szkoleniu ideologicznemu opartemu na objaśnieniach Dekalogu. Wykładnie Dekalogu nadal afirmowały „okrucieństwo” oraz „zemstę” w walce z „wrogiem narodu” według zasady: „Musimy wyrównać szalę sprawiedliwości, za górę naszych trupów muszą paść jeszcze większe góry trupów przeciwników (…) Żyjemy na granicy stepowych i osiadłych narodów, w walce przyjmiemy taktykę ludzi stepów. Okrutność wobec wroga nigdy nie jest za wielka. Tego nauczyła nas historia.”[4].

Zobacz także

Przypisy

 1. Lucyna Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009, ISBN 978-83-7188-147-3, s.56
 2. Ryszard Torzecki – „Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923 – 1929” str. 259; Grzegorz Motyka „Ukraińska partyzantka 1942 -1960” str.50; Lucyna Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, op. cit., ss.56-57
 3. Wersja dekalogu po „złagodzeniu” oraz wersja z roku 1929, różnice: 7. Nie zawahasz się dokonać najbardziej niebezpiecznego czynu, kiedy tego wymaga dobro sprawy. [7. Nie zawahasz się spełnić największej zbrodni, kiedy tego wymaga dobro sprawy. (1929)], 8. Nienawiścią i bezwzględną walką będziesz przyjmował wroga Twego Narodu. [8. Nienawiścią oraz podstępem będziesz przyjmował wroga Twego Narodu.(1929)], 10. Będziesz dążyć do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego. [10. Będziesz dążył do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego nawet drogą ujarzmienia cudzoziemców.(1929)] [w:] Grzegorz Motyka, „Ukraińska partyzantka 1942 -1960” str.50
 4. [w:] Krzysztof Łada „Treść i znaczenie „Dekalogu” nacjonalistycznego OUN”, [w:] Nacjonalizm czy nacjonalizmy?. Pod red. Bogumiła Grotta, Warszawa 2006, s. 274.

Kresowa Księga Sprawiedliwych – O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA


plakat


Filmy dokumentalne o ludobójstwie na byłych polskich terenach na Ukrainie.

https://www.youtube.com/watch?v=oTve54fIaE8

https://www.youtube.com/watch?v=lAd2zg3UQOA


Reportaż: Zbrodnia UPA w Jasielu

pomnik-w-jasielu

Pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia w Jasielu – zamordowanie żołnierzy WOP przez członków Ukraińskiej Powstańczej Armii


Reportaż: Zbrodnia UPA w Borownicy

Kolejny dokument o ludobójstwie na Podkarpaciu


Reportaż: Pawłakoma obrona ludności polskiej przed bandami UPA

242px-pawlokoma_3

Reportaż przedstawia skomplikowane, i jak dotąd przedstawiane w złym świetle, działania Armii Krajowej osłaniające polską ludność, przed napaściami zbrodniarzy z OUN-UPA. Fakt koniecznej akcji obronnej polskiego podziemia jest wykorzystywany przez stronę ukraińską, do ukazywania wydarzeń w Pawłokmie.


Jan Młotkowski – Kresy Wschodnie w latach 1939-1947, okrutna historia (fotogramy metod mordowania Polaków)

mlotkowski_01
mlotkowski_02
mlotkowski_03
mlotkowski_04
mlotkowski_05
mlotkowski_06
mlotkowski_07
mlotkowski_08
mlotkowski_09
mlotkowski_10
mlotkowski_11

Album pt. „Ludobójstwo UPA na ludności polskiej”     
Aby zrozumieć tragiczne i nieludzkie sposoby mordowania oraz torturowania Polaków przez OUN i UPA, należy przeczytać niżej opisany tekst:
Ziemia Wołyńska, Podolska i Lwowska usiana jest tysiącami polskich mogił i nasiąknięta niewinną krwią bezbronnych polskich rodzin, pomordowanych przez nacjonalistów ukraińskich, często w kościołach podczas modlitwy i przyjmowania komunii świętej. Z tych względów jest to dla narodu polskiego Ziemia Święta i polska, bez względu na to pod czyją administracją będzie się znajdowała. Fotogramy wykonane na podstawie dokumentacji  archiwalnej dra ALEKSANDRA KORMANA i książki pt.  „Stosunek  UPA do Polaków na ziemiach południowo – wschodnich II Rzeczypospoliej”.
Natomiast zdjęcia wykonano na podstawie  tego samego autora (dra Aleksandra Kormana) i albumu pt. Ludobójstwo UPA na ludności polskiej”.     
Ta dokumentacja stanowiła umiejscowienie i dokładny opis pomordowanych ludzi na podstawie rozpoznania świadków z podaniem opisanych adresów.
Poniżej przedstawiamy wspomniane fotogramy:

Antypolska uchwała krajowego prowidu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (Neofaszystów) – 22.06.1990r.

Treść „uchwały”, liczącej 60 stron maszynopisu została przesłana po przetłumaczeniu przez Agencję Konsularną RP we Lwowie, pismem z dnia 20 marca 1991 do Ministerstwa Spraw Zagranicznych departament Prasy i Informacji w Warszawie, do Instytutu Historii PAN w Warszawie oraz wydrukowana dnia 12-14 kwietnia 1991 w gazecie „Polska Zbrojna”, organie Ministerstwa Obrony Narodowej. Najważniejsze tezy „programu ukraińskich nacjonalistów” zawarte w „uchwale” to:

*  Doprowadzić do tego, aby władze polskie jednostronnie przyznały, że względem samodzielnej Ukrainy nie wysuwają i nie będą wysuwać w przyszłości żadnych roszczeń terytorialnych.

*  Narzucić stwierdzenie, że sami Polacy oddają hołd bohaterskiej UPA, prekursorce Solidarności. Polacy mają sami potępić tzw. akcję Wisła jako ludobójczą, za znęcanie się nad ukraińską ludnością. Przeznaczyć na to 15-20 tys. USD.

*  Wykazywać ukraińskość Zakierzonia zgodnie z granicą nakreśloną przez OUN-UPA, podkreślając, że samostijna Ukraina nigdy z tych ziem nie zrezygnuje i w odpowiednim momencie o nie się upomni. Jeśli Polacy będą się upierać, to Ukraina względem nich bez wahania użyje siły zbrojnej.

*  Nakazuje szerzenie kultu Stepana Bandery i Romana Szuchewycza – „Czuprynki” oraz metropolity Andrzeja Szeptyckiego przez upamiętnianie w miastach i wsiach pomnikami, jak i nadawaniem ich imienia szkołom, ulicom i placom.

*  Podkreślać przyznanie Włodzimierzowi Mokremu nagrody im. Jana Pawła II za krzewienie przyjaźni między narodami polskim i ukraińskim. Podnosić przyznanie nagrody Ukraińcowi za artykuły zamieszczone na łamach „Tygodnika Powszechnego” oraz „Znak”, a w propagandzie światowej głosić, że reprezentują one najzdrowsze siły narodu polskiego, na które tylko Europa może się orientować.

*   Posługując się imieniem Ojca św. doprowadzić do przekształcenia Fundacji im. Włodzimierza Chrzciciela w Instytut Ukraiński, a z czasem do powołania na bazie instytutu Uniwersytetu Ukraińskiego w Krakowie. Przed wojną Polacy nie zezwolili na otwarcie Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie, my zaś przełamiemy wszelkie opory i powołamy Uniwersytet Ukraiński w starożytnej stolicy Polski.

*   Doprowadzić do zwrotu przez Kościół Polski katedry ukraińskiej w książęcym grodzie Przemyślu. Tu powinno znaleźć się biskupstwo Ukraińskiej Katolickiej Cerkwi oraz powinny osiedlić się ukraińskie zakony.

*   To wszystko ma służyć osłabieniu Polski, a w przyszłości doprowadzić nawet do zupełnej dekompozycji państwa polskiego – co leży w interesie polityki Ukrainy, w której siłą awangardową jest i będzie rewolucyjna OUN. Obecna Polska nie powinna być zbyt silna, ale też nie może być zbyt słaba.


Wiersze nawołujące naród ukraiński do zbrodni

piesn_upa_1

piesn_upa_2


Wykaz zbrodni i miejscowości, w których pomordowano Polaków:

Zbrodnie UPA na Ukrainie – plik PDF


Ks. prof. dr hab. Józef Marecki: Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji Kościoła na Ukrainie

Wykład księdza profesora doktora habilitowanego Józefa Mareckiego „Państwo Polskie wobec aktualnej sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie” wygłoszony podczas Konferencji „Od kwestii ruskiej do polityki ukraińskiej” w Lublinie 9 grudnia 2016 r.


Huta Pieniacka – prawda i pamięć


Zbrodnia w Koniuchach


Wiktor Poliszczuk.  Dowody zbrodni OUN i UPAlink do publikacji