O nas

 

 

 

 

 

 


STOWARZYSZENIE KRESOWIAN KĘDZIERZYN-KOŹLE

Pozycja KRS w Rejestrze Stowarzyszeń: 0000466089herb_stowarzyszenia_na_sztandar

Data dodania do rejestru stowarzyszeń: 30-07-2004 r.

Organizacja Pożytku Publicznego od dnia: 12.02.2010 r.

Forma prawna: STOWARZYSZENIE

REGON: 161539010

NIP : 749-209-02-01

Konto Bankowe – 23 2030 0045 1110 0000 0383 9630

 

Sprawy formalno-prawne

Zarząd

Sztandar i odznaczenia

Dyplomy i odznaczenia

Kontakty do naszych przyjaciół
 

logo_grupa_azoty

Strona internetowa naszego Stowarzyszenia powstała dzięki wsparciu:

 

 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

 

 

Stara wersja strony jest dostępna pod poniższym linkiem:

Stara wersja strony Stowarzyszenia

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą stroną internetową

oraz zapraszamy do współpracy.

Początki naszego działania zaczęły się w roku 1989, kiedy to w Kędzierzynie-Koźlu zostało założone Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich. W roku 2013 TML i KPW zmieniło swój statut i przybrało nazwę Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu.kamieniec_podolski

Stowarzyszenie Kresowian jest to związek zarejestrowany jako pozarządowa Instytucja Użyteczności Publicznej. Ma charakter ogólnopolski. Naszą siedzibą jest Kędzierzyn-Koźle w województwie Opolskim. W Stowarzyszeniu zarejestrowanych jest wielu członków przeważnie seniorów.

Mamy swój statut i Zarząd. Organizujemy m. in. różnego rodzaju uroczystości o charakterze patriotycznym. Współpracujemy z instytucjami, uczelniami, uczonymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się sprawami kresowian zamieszkałymi przed II wojną światową na terytorium Polski Rzeczpospolitej.

 

Bieżące wydarzenia znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualności”.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w zakładce pt. „O nas”.

 

Terminy zebrań Stowarzyszenia Kresowian ustalono na:
drugi poniedziałek każdego miesiąca o godzinie 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Skarbowej 10 w Kędzierzynie-Koźlu.
W przypadku gdy w drugi poniedziałek miesiąca przypadnie
święto, lub dzień wolny od pracy, zebranie przesuwa się na następny poniedziałek.
Wyjątek stanowią miesiące wakacyjne, lipiec i sierpień, kiedy to spotkania odbywają się o godz. 16.00,
Serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków do uczestnictwa w naszych zebraniach.

 

KOMUNIKAT

do naszych Członków, Sympatyków i Przyjaciół Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle.

 

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu prowadzi szeroką działalność patriotyczno – wychowawczą w skali ogólnokrajowej. organizując uroczystości poświęcone rocznicom tragedii ludobójstwa dokonanego na Narodzie polskim na Kresach Wschodnich II RP przez nacjonalistów ukraińskich, w latach 1939-1947.

Organizujemy Dni Kultury Kresowej, oraz konferencje naukowo – historyczne poświęcone tragicznym wydarzeniom na Kresach z udziałem znanych polskich historyków zajmujących się tymi zagadnieniami.

Z każdej konferencji naukowo – historycznej wydajemy opracowania książkowe.

Zwracamy się z gorącą prośbą do naszych Członków, Sympatyków oraz Przyjaciół o wspieranie finansowe naszej działalności oraz na utrzymanie strony internetowej naszego Stowarzyszenia www.kresykedzierzynkozle.pl.

Podajemy numer konta na które prosimy przesyłać datki według swoich możliwości :

Konto Bankowe : 23 2030 0045 1110 0000 0383 9630

Nasze Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, swoją działalność utrzymujemy tylko ze składek członkowskich, oraz datków Ofiarodawców.

Za wsparcie finansowe naszej działalności, wszystkim Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

Prezes Stowarzyszenia Kresowian

 

                                 Witold Listowski

 


 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRESOWIAN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

W 1989 roku zaistniały warunki, by Kresowianie, ich potomkowie oraz miłośnicy byłych Kresów Wschodnich II RP mogli zrzeszać się i od podstaw tworzyć swą organizację. Inicjatywa powołania Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, narodziła się we Wrocławiu, gdzie po wojnie osiedliło się bardzo wiele rodzin wypędzonych z Kresów. Gdy wieść o ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego TML dotarła do naszego miasta, już 14 lipca 1989 roku odbyło się inauguracyjne spotkanie Kresowian. Głównymi inicjatorami założenia Towarzystwa byli Witold Listowski i śp. Kazimierz Klucznik oraz ks. inf. Ludwik Rutyna, proboszcz naszej parafii p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Koźlu. Naszą siedzibą były pomieszczenia parafialne.

Na przestrzeni minionych lat członkowie Stowarzyszenia Kresowian, dzięki wytrwałej, ambitnej pracy na trwałe wpisali się w świadomości mieszkańców miasta i regionu. Organizowane przez nas uroczystości mają charakter ponad wojewódzki i przyciągają uwagę mediów. Głównym inicjatorem, organizatorem i inspiratorem  podejmowanych działań jest wieloletni prezes Zarządu, Witold Listowski. Dzielnie pomagają mu aktywni członkowie Zarządu.

Do szczególnych osiągnięć naszego Stowarzyszenia można zaliczyć:

  • uwieńczone sukcesem starania o nadanie Publicznemu Gimnazjum Nr 1 w Kędzierzynie -Koźlu imienia Orląt Lwowskich, ufundowanie sztandaru szkole, umieszczenie na budynku szkoły dwóch tablic, jednej, mówiącej o Patronie szkoły i drugiej – inskrypcyjnej, poświęconej pamięci ofiar ludobójstwa, dokonanego na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię,
  • organizowanie każdego roku Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej. W 2018 roku przypadają już XV Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej, które będą uroczyście obchodzone w naszym mieście Kędzierzynie -Koźlu. W programie uroczystości mieści się konferencja naukowo-historyczna, w Miejskim Ośrodku Kultury, w której udział biorą znani historycy, politolodzy, zajmujący się szeroko pojętą tematyką kresową. Gościliśmy już m. in. Prof. Edwarda Prusa, dr Lucynę Kulińską, prof. Czesława Partacza, dr Jacka Wilczura, ks. Tadeusza Isakowicza -Zaleskiego i innych. Pokłosiem konferencji jest wydanie książkowe wygłoszonych referatów. W 2018 r. wydamy tom 10 pt „Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo – Wschodnich”. W kościele parafialnym pod wezwaniem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej odprawiana jest uroczysta msza św. w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach zawsze z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego i orkiestry. Po mszy uczestnicy na czele z orkiestrą, kompanią honorową WP i pocztami sztandarowymi uczestnicy flagami biorą udział w uroczystym patriotycznym marszu pamięci przy przechodzą do Gimnazjum nr 1 im.”Orląt Lwowskich”, gdzie pod tablicą upamiętniającą ludobójstwo Polaków na Kresach dokonane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię, po wysłuchaniu przemówień i hymnu, składają kwiaty, wieńce, zapalają znicze. Przed tablicą zaciągnięta jest warta honorowa, odczytany apel pamięci oraz oddana salwa honorowa w wykonaniu kompanii honorowej wojska polskiego. W drugim dniu uroczystości w Parku Pojednania lub Hali Widowiskowo-Sportowej odbywa się koncert, w którym występują znane zespoły, mające w swoim repertuarze piosenki kresowe i śląskie.
  • z inicjatywy naszego Stowarzyszenia Sejmik Województwa Opolskiego przyjął przez aklamację cztery uchwały, potępiające w sposób jednoznaczny akty ludobójstwa, dokonanego na Kresach przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA (27.10.2009 r.) i dekrety ustępującego prezydenta Ukrainy, Wiktora Juszczenki, nadające Stepanowi Banderze i Romanowi Szuchewyczowi tytuły Bohaterów Ukrainy i uznające Ukraińską Powstańczą Armię za kombatantów II wojny światowej (30.03.2010). Uchwałę Sejmiku występującą do Sejmu RP o podjęcie Ustawy upamiętniającej ludobójstwo Polaków na Kresach i ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa. Ostatnia najważniejsza uchwała ustanawiająca w naszym województwie Dnia Pamięci Ofiar ludobójstwa Polaków na Kresach. Rada Miasta Kędzierzyna-Koźla podjęła uchwałę potępiającą ludobójstwo Polaków na kresach.
  • zorganizowanie kilkunastu wycieczek – pielgrzymek na Kresy podczas których odwiedzamy znane z naszej historii miejsca – Lwów, Chocim, Zbaraż, Kamieniec Podolski, Krzemieniec, Łuck, Dubno,Dolinę. Trembowlę i in. Podczas pobytu na Kresach spotykamy się z Polakami, którzy tam pozostali, zawozimy im pomoc rzeczową i finansową.
  • zorganizowanie kilkunastu wystaw przybliżających mieszkańcom miasta kulturę, tradycję Kresów, m.in., wystawy przedstawiające zbrodnie ludobójstwa, dotyczące Cmentarza Obrońców Lwowa, pamiątki przywiezione z Kresów przez naszych członków, wystawy obrazów opiewających uroki Lwowa  i inne. Nasi członkowie uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą gdzie wygłaszają pogadanki na tematy kultury i bogactw naturalnych kresów.
  • corocznie patriotyczne uroczystości odbywają się przed tablicą upamiętniającą ludobójstwo Polaków każdą pierwszą sobotę czerwca i 11 lipca – rocznicę apogeum ludobójstwa na Wołyniu,
  • organizowanie w miesiącach wakacyjnych dla członków i mieszkańców miasta Pikników Kresowych, które odbywają się w różnych miejscach. Czas umilają występy zespołów artystycznych,
  • organizowanie, we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, licznych spotkań z autorami książek o tematyce kresowej,
  • coroczne organizowanie spotkania opłatkowego w drugi poniedziałek miesiąca. Gościmy na nich przedstawicieli władz powiatowych i miejskich, związków kombatanckich, organizacji kresowych z innych miast,
  • Stowarzyszenie Kresowian posiada sztandar który został odznaczony Krzyżem II Obrony Lwowa i Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich i Krzyżem Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa . Poczet sztandarowy uczestniczy w wielu uroczystościach organizowanych w bardzo wielu miastach Polski.

To tylko niektóre aspekty naszej działalności. Okazuje się, że gdy spotka się grupa osób, pragnących popularyzować tematykę kresową w swoim środowisku, dotrzeć do jak najszerszego grona, zwłaszcza do młodzieży, z prawdą historyczną o bolesnej, tragicznej, ale i dumnej i wspaniałej przeszłości byłych polskich Kresów Wschodnich, to nawet brak stałej siedziby nie jest w stanie przeszkodzić. Dzięki życzliwości Prezydenta Miasta spotykaliśmy się już w salach Miejskiego Ośrodka Kultury. Zarząd mieści się w siedzibie Rady Osiedla Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Planetorza 3. Zebrania naszego stowarzyszenie odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w Miejskim Ośrodku Kultury w Koźlu przy ulicy Skarbowej 10.

Plan pracy w 2018 r opracowaliśmy w zestawieniu uroczystości 2018 załączonym w kalendarzu

 

 

 

twierdza_chocim