Informacja Wójta Jarocin w sprawie pomnika.

23 maja 2023

Jarocin 22.05.2023

Informacja z działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie

Pomnik stojący przez lata w odlewni w Gliwicach został zdemontowany w dniu 23 kwietnia i przywieziony do Jarocina w dniu następnym. Odebraliśmy z Gliwic wszystkie jego części składowe. Wiele osób wyraża obawy, że pomnik zostanie swoiście ocenzurowany. Zarząd komitetu budowy nie ma takiego zamiaru, tym bardziej, że nie zgadzał się na to Mistrz Andrzej Pityński. 

Pokaż więcej »

Ks. Wincenty Jach – trzykrotnie ocalony.

19 maja 2023

Ksiądz Wincenty Jach urodził się w roku 1897. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1926, po czym pełnił funkcję wikarego w parafii w Młynowie, w dekanacie Dubno oraz proboszcza w Ożeninie, w dekanacie Ostróg, w diecezji łuckiej. W roku 1937 mianowano go proboszczem parafii Ptycza, w gminie Werba, w dekanacie dubieńskim. 27 czerwca 1941 roku został ciężko postrzelony tuż przed odwrotem żołnierzy sowieckich z Ptyczy (por. np. Diecezja łucka w latach 1939-1945. Sprawozdanie ks. Jana Szycha, opr. M. Dębowska) Jak napisze dwa lata później: „bolszewicy rozstrzelali mię wraz z bratem”. Sowieci uznali go za trupa i pozostawili, jednak doszedł do siebie i wyzdrowiał. CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

Uczą nas szacunku dla obcych a pogardy dla swoich.

19 maja 2023

Mowa Ignacego Jana Paderewskiego wygłoszona 28 październik 1910 roku na I Zjeździe Muzyków Polskich we Lwowie:

Zebraliśmy się tutaj dla uczczenia pamięci jednego z największych synów naszej polskiej ziemi. Jak niedawno, w Krakowie, w jasne niezapomniane dni lipcowe (rocznica Bitwy pod Grunwaldem) składaliśmy hołd dziękczynny wielkim przodkom, co nam zbudowali Ojczyznę, tak dziś temu, co ją wzbogacił i przedziwnie upiększył, przynosimy w miłosnej ofierze wdzięczność i cześć. Czynimy to nie tylko przez ukochanie przeszłości pamiątek, nie tylko w poczuciu słusznej, plemiennej dumy, nie tylko dla tego, że w lechickich piersiach naszych drzemią wciąż jeszcze niewygasłe szczątki zamierzchłych wierzeń, których najpiękniejszą cząstką było, jest i będzie święcenie Ojców pamięci lecz w przeświadczeniu, że z tego uroczystego święta wyjdziemy silniejsi na duchu, pokrzepieni na sercach. (Ignacy Jan Paderewski)

Pokaż więcej »

Pamięci siostry Longiny i 7. wychowanków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich.

19 maja 2023

Uczniowie, rodzice i nauczyciele organizują 16 maja Święto Szkoły Podstawowej im. s. Wandy Longiny Trudzińskiej i Siedmiu Wychowanków w Sahryniu (gm. Werbkowice).
W programie uroczystości znajdzie się msza święta w kościele parafialnym pw. św. Cyryla i Metodego w Sahryniu (godz. 12), część artystyczna przygotowana przez uczniów, wystąpienia zaproszonych gości oraz poczęstunek.
Patronami sahryńskiej szkoły są siostra zakonna Longina (Wanda Trudzińska) ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP i siedmiu wychowanków Domu Dziecka w Turkowicach, których 16 maja 1944 r. w lesie pod Sahryniem zamordowali ukraińscy nacjonaliści. CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

Rząd, kraj i stołeczne miasto Lwów użyczyli obchodowi i Zjazdowi muzyków moralnego i należytego poparcia.

19 maja 2023

Każde nasze wspólne spotkanie jest oddaniem i hołdu i czci tym, którzy do dzisiaj nie mają grobów, tworzymy wirtualny pomnik w naszych sercach  – ks. Prof. Józef Marecki podziękował za zaproszenie organizatorom konferencji dotyczącej zbrodni dokonanej na Polakach w latach 1939-1947.

Tak, my zebrani z ks. Józefem Mareckim o Polakach, ofiarach zbrodni ukraińskich nacjonalistów, do dzisiaj NIE MOŻEMY wykrzyczeć światu i nie mogliśmy w 2023 roku przygotować wystawy: „ Czego NIE MOGLIŚMY wykrzyczeć światu”, co uczynił Żydowski Instytut Historii w odniesieniu do Żydów, ofiar znanej całemu światu i potępianej przez ten ze świat zagłady (Noc Muzeów Warszawa 2023) .

Pokaż więcej »

Do dzisiaj NIE MOŻEMY wykrzyczeć światu.

16 maja 2023

Każde nasze wspólne spotkanie jest oddaniem i hołdu i czci tym, którzy do dzisiaj nie mają grobów, tworzymy wirtualny pomnik w naszych sercach  – ks. Prof. Józef Marecki podziękował za zaproszenie organizatorom konferencji dotyczącej zbrodni dokonanej na Polakach w latach 1939-1947.

Tak, my zebrani z ks. Józefem Mareckim o Polakach, ofiarach zbrodni ukraińskich nacjonalistów, do dzisiaj NIE MOŻEMY wykrzyczeć światu i nie mogliśmy w 2023 roku przygotować wystawy: „ Czego NIE MOGLIŚMY wykrzyczeć światu”, co uczynił Żydowski Instytut Historii w odniesieniu do Żydów, ofiar znanej całemu światu i potępianej przez ten ze świat zagłady (Noc Muzeów Warszawa 2023) .

Pokaż więcej »

Co mają wspólnego lwowscy batiarzy z harcerstwem?

16 maja 2023

Historia niektórych osób i miast zaczyna się w jednym miejscu, a kończy się często zupełnie gdzieś indziej, czasami nawet na innym końcu świata. Historia lwowskiego harcerstwa, podobnie jak i całego harcerstwa, jest ściśle powiązana z historią skautingu, a co za tym idzie – z Wielką Brytanią.

Londyn i Lwów, dwa miasta odległe od siebie o jakieś 346 godzin, czyli 15 dni marszu w linii prostej ze Lwowa do Londynu i tyle samo z powrotem, łącznie około 4000 km, kryją w sobie niewątpliwie wiele historii i wspomnień. Chociaż samo maszerowanie na nic by się zdało, gdyż z Francji lub Belgii należy jeszcze popłynąć promem albo pojechać pociągiem przez tunel pod Kanałem Angielskim i wtedy dotrze się na Wyspy Brytyjskie. CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »