Wszystko spowijało i spowija tabu -Wołanie o prawdę, w jakiej wypadło nam na Wołyniu żyć i umierać!

7 czerwca 2023

Książka niniejsza miała powstać jeszcze w 1967 roku w wydawnictwie łódzkim, jako czwarta część mojego cyklu „wołyńskiego”. Ale w miarę zagłębiania się w temat, redaktorzy zaczęli wysuwać coraz nowe obawy i zastrzeżenia. Bo też część ta miała zawierać okresy o niezwykłej doniosłości: agresja wojsk sowieckich na wschodnie obszary II RP i blisko dwuletnia okupacja, agresja niemiecka 1941 roku a wreszcie punkt kulminacyjny gehenny mieszkańców Wołynia: likwidacja gett żydowskich i krwawa rozprawa band ukraińskich i UPA z narodem polskim, samoobrona Polaków i ocalenie resztek z pogromu.

Pokaż więcej »

Apel Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

5 czerwca 2023
Dzień dobry.
Uzyskaliśmy wreszcie, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, możliwość przystąpienia do fazy wykonawczej  naszego zamierzenia, jakim jest wzniesienie pomnika „Rzeź Wołyńska” autorstwa Śp. Mistrza Andrzeja Pityńskiego. Nie mając wsparcia ze strony państwa polskiego musimy liczyć tylko na ofiarność Polaków przebywających w kraju, jak i zagranicą. W związku z tym, bardzo proszę o rozpropagowanie ponownego Apelu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w różnych środowiskach, gdyż od jego finansowego wyniku zależeć będzie  zakres prac, jaki będziemy w stanie zrealizować w określonym czasie. Oby, jak najkrótszym.
Pozdrawiam serdecznie
Zbigniew Walczak – Wójt Gminy Jarocin i prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

Pokaż więcej »

Natomiast literatura polityczna na świecie cytuje kłamstwa jako fakty, opisane przecież w polskim źródle.

3 czerwca 2023

Niemcy zaprosili Grabowskiego z wykładem ale nie wpuścili polskiego historyka, profesora Gontarczyka, jak również  Niemcy nie wpuścili tych Żydów, którzy mieszkają w Polsce i są uczciwymi obywatelami, mądrymi ludźmi – dr Ewa Kurek odniosła się do nikczemnej wypowiedzi Grabowskiego w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, na którą słusznie zareagował Grzegorz Braun.

Niemieckie instytuty robią swoją robotę już od lat pięćdziesiątych- kropla drąży skałę – licząc, iż głoszone przez nich fałszerstwo zapadnie w niedouczonych umysłach i za 100 lat świat będzie widział, że Polacy wymordowali wszystkich Żydów w czasie II wojny światowej. Nieuctwem wykazał się kilka dni temu były prezydent Warszawy Święcicki wypowiadając się publicznie, że Polacy mordowali Żydów. Te same tezy głosi Gdula, czyli komuchy ciągle żywe, nie znające historii i nienawidzące Polski.

Pokaż więcej »

Na ołtarzu bieżącej polityki składano ofiarę z historii.

3 czerwca 2023

Odsłonięty pomnik „Chwała Lotnikom Polskim” upamiętnia wszystkich polskich lotników, którzy poświęcili swoje życie w służbie Polsce – bez względu na okres, wydarzenia historyczne, miejsce na świecie czy indywidualne zasługi. Panie Boże, miej zawsze w swojej opiece polskich lotników. Wieczna pamięć Poległym – mówił Prezydent  Andrzej Duda na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach 28 sierpnia  2018 roku w 100-lecie polskiego lotnictwa.

Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć pod hasłem „Wołyń na Powązki” wystąpiło dwukrotnie do Urzędu m. Warszawy, któremu podlega Cmentarz Wojskowy na Powązkach, o zgodę na godne upamiętnienie w 80 rocznicę Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Niestety postawa prezydenta Warszawy zbieżna jest z  postawą prezydenta Polski.

Pokaż więcej »

3 czerwca 2023
Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z ofertą zorganizowania wydarzenia
kulturalno-patriotycznego „Wieczór Czytania Wierszy Zygmunta Jana
Rumla”, które może zorganizować każdy w Polsce i za granicą.
Informacja o organizowanym przez nas wieczorze oraz informacja dla
współorganizatorów na naszej stronie internetowej:
Udostępniamy bezpłatnie zestaw materiałów do pobrania z naszej strony
internetowej:
Znajdą tu Państwo opis wydarzenia, regulamin, FAQ – Najczęściej zadawane
pytania, Agendę- Program Wydarzenia i wszystkie niezbędne materiały.
Zygmunt Jan Rumel był niezwykle utalentowanym poetą, żołnierzem i
Wołyniakiem, zamordowanym w brutalny sposób na Wołyniu w 1943 roku przez
UPA (Ukraińską Powstańczą Armię). Przywróćmy pamięć o jego poezji.
Pozdrawiam.
Janusz Panak / prezes fundacji
Polska Fundacja Nauki, Kultury i Sztuki
Pokaż więcej »

Niejeden z nich pozostawił po sobie opis tego pobytu swego w Polsce.

3 czerwca 2023

Mikulińce  lokował na prawie magdeburskim król polski Zygmunt III w 1595r. Zofia Kossak Szczucka w powieści Trembowla upamiętniła rotmistrza Orchyjowskiego, który bronił zamku w Mikulińcach wraz z trzema synami, na czele kilkuset szlachty, mieszczan i chłopów, podczas najazdu turecko-tatarskiego na Podole w 1675 r. Orchyjowskiego z synami wbito na pale, większość załogi wyrżnęli, pozostałych uprowadzili w jasyr.

Polska Akademia Nauk (oddział w Lublinie, teka 2016 nr 3)) , dr Zoriana Łukomska:

Mikulińce w przeszłości było jednym z najstarszych miast Ukrainy Zachodniej. Historyczne miasta, zamki, pałacowo-parkowe ansamble klasztorne (Żółkiew, Brody, Sambor, Ołyka)  w Ukrainie Zachodniej zajmują znaczące miejsce wśród obiektów dziedzictwa architektonicznego Ukrainy i Europy (sic!)

Pokaż więcej »