Wiadomo, za co SB Ukrainy ściga popularnego blogera – m.in. za wspomnienie o zbrodni OUN-UPA na Polakach

Popularny ukraiński bloger Anatolij Szarij przedstawił na swoim wideoblogu szczegóły postanowienia o przedstawieniu mu zarzutów przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy, za które grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. Z ujawnionego przez niego dokumentu wynika, że bloger jest ścigany m.in. za przypomnienie faktu zbrodni OUN-UPA na polskich pasażerach pociągu relacji Bełżec-Rawa Ruska w 1944 roku. SBU uznała to za „propagandę” mającą na celu wytworzenie u mieszkańców Ukrainy wrażenia o „niesłuszności obecnego kursu Ukrainy” i prowokowanie polsko-ukraińskich waśni.

Jak podawaliśmy, 16 lutego br. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała, że popularny ukraiński wideobloger Anatolij Szarij, od lat mieszkający na terenie UE, gdzie ma status azylanta, jest podejrzany o zdradę stanu. Miałaby ona polegać na „nielegalnej działalności na szkodę bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w sferze informacyjnej”. Według SBU „są podstawy, by sądzić, że Anatolij Szarij działał na zlecenie zagranicznych struktur”. Bloger jest też podejrzany o „wzniecanie nienawiści i poniżanie na tle rasy, narodowości lub wyznania”. W czwartek informowano, że SBU ogłosiła Szarija osobą poszukiwaną… – więcej w portalu kresy.pl

Pokaż więcej »

Granice między dekomunizacją a depolonizacją – Andrzej Zapałowski

Po 1990 roku w Polsce wiele razy podejmowano problematykę dekomunizacji przestrzeni publicznej z reliktów poprzedniego systemu. Jednakże dokonana 20 grudnia 1989 roku zmiana Konstytucji PRL poprzez zmianę nazwy państwa na Rzeczpospolitą Polskę i wykreślenie kilku artykułów związanych z dziedzictwem komunistycznym potwierdziła ciągłość prawną państwa uznanego przez społeczność międzynarodową 5 lipca 1945 r.

Tak więc do porządku prawnego implementowano porządek prawny okresu PRL, w tym instytucji takich jak Wojsko Polskie czy też Milicję Obywatelską, która istniała do dnia 6 kwietnia 1990 roku, tj., do czasu, kiedy powołano Policję. A w oparciu o art. 141 pkt. 1 wspomnianej ustawy funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej stali się policjantami… – więcej w patrznarece.pl

Pokaż więcej »

„Polska okupacja Wołynia”; we Lwowie chcą Bandery jako „bohatera Ukrainy”; OBWE krytyczna wobec litewskich wyborów (Kresowy Przegląd Tygodnia #16)

Zdewastowany kościół w Hodowicy pod Lwowem jest dostępny w internecie w 3D – jednak ostatnio fundusze na renowację znalazły się pod znakiem zapytania; nowe odcinki KresyTV nt. możliwej depolonizacji polskich szkół na Białorusi i urzędniczej nadgorliwości, która może doprowadzić do depolonizacji miejsc pamięci; Wjatrowycz zareagował na zorganizowanie upamiętnienia 100 rocznicy powstania województwa wołyńskiego twierdzeniem o „polskiej okupacji Wołynia”; w Stryju odbył się uroczysty pogrzeb żołnierza Dywizji Waffen-SS Galizien; Radni Lwowskiej Rady Obwodowej wezwali centralne władze Ukrainy do przywrócenia Banderze tytułu „Bohatera Ukrainy” oraz do nadania żołnierzom Waffen-SS Galizien statusu weteranów walk o niepodległość Ukrainy; OBWE krytycznie wypowiedziała się nt. wyborów parlamentarnych na Litwie… – więcej w portalu kresy.pl

Pokaż więcej »

„Dekalog” ukraińskiego nacjonalisty – Monika Śladewska

Idea skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego oparta na nienawiści do obcych po raz pierwszy pojawiła się w 1900r. w publicystyce działacza politycznego Mykoły Michnowśkiego. W broszurze „Samostijna Ukraina” pisał: „Ten kto na Ukrainie nie z nami ten przeciwko nam, Ukraina dla Ukraińców i dopóki choć jeden wróg, cudzoziemiec zostanie na naszej ziemi nie mamy prawa złożyć broni”. Michnowśkyj przedstawił swój program w tzw. 10 przykazaniach, drugie przekazanie brzmi: „Wszyscy ludzie są twoimi braćmi, ale Moskale, Lachy, Węgrzy, Rumuni i Żydzi – to wrogowie naszego narodu, dopóki oni panują nad nami i wyzyskują nas”. Z przesłaniem Michnowśkiego galicyjscy Ukraińcy weszli w przełomowy dla historii okres wojen światowych…– więcej w blogu kresywekrwi.blogspot.com

Pokaż więcej »