Rozwiązanie tej kwestyi zależy nie tylko od czynników postronnych, ale i w naszem ręku spoczywa.

26 listopada 2023

W niedługim czasie powinien rozstrzygnąć się problem nader ważny: zagadnienie granic Polski. Rozwiązanie tej kwestyi zależy nie tylko od czynników postronnych, ale i w naszem ręku spoczywa (Placówka 1919 nr5) – Polacy w listopadzie 1918 walczyli o kształt granic po wskrzeszeniu Polski po  123 latach, gdy tymczasem 22 listopada 2023 roku europosłowie w Parlamencie Europejskim decydują o Jej pozbyciu się. Chcą ponownie włączyć Polskę do Generalnego Gubernatorstwa i wykluczyć z cywilizacji łacińskiej. Nomen omen głosowanie odbywa się w rocznicę odzyskania Lwowa z rąk ukraińskiego agresora 22 listopada 1918 roku.

Co powiedział Piłsudski na posiedzeniu Pierwszego Sejmu Polski 10 lutego 1919 roku?

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

I te setki dziecinnych ciał, wczoraj dzieciaków, dziś żołnierzy.

24 listopada 2023

Kiedy na początku  przypomniano wiek dzieci lwowskich, to myślałem o matkach- rozpoczął homilię ks. Ludwik podczas tegorocznej listopadowej Mszy św. za Orlęta Lwowskie. Od roku 1978 r. z inicjatywy śp. Danuty Barbary Łomaczewskiej odbywają się one regularnie 20 listopada w kościele św. Krzyża w Warszawie

Jakie były, że wszczepiły w serce dzieci wrażliwość i odwagę. W historii ludzkości mamy wiele dowodów na to, że kobiety są dzielne, odważne i mądre. Wtedy, kiedy cenią swoją kobiecą godność- z przykładami postaw kobiet od starożytności kontynuował ks. Ludwik piękną opowieść o niewiastach.  W Wykazie poległych w obronie Lwowa i Wschodnich Kresów od 1-listopada 1918 do 30-czerwca 1919 r. są poniżej wymienieni:

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

105 rocznica wyzwolenia Lwowa przez Orlęta Lwowskie.

24 listopada 2023

22 listopada 1918 roku o świcie, oddział pod dowództwem porucznika Romana Abrahama zatknął biało czerwony polski sztandar na wieży lwowskiego ratusza, przywracając Lwów na łono naszej odradzającej się po 123 latach zaborów Ojczyzny. Po dwudziestu dwóch dniach ciężkich walk, niemal zupełnie osamotnionych polskich obrońców miasta Zawsze Wiernego Rzeczpospolitej, z doborowymi jednostkami zbrodniarzy z Ukraińskiej Halickiej Armii, które na początku toczyły, nieliczne, samoistne grupki polskich obrońców, często bardzo młodych uczniów gimnazjów i studentów, skupionych wokół rzutkich oficerów, którzy gremialnie odpowiedzieli na apel powszechnej mobilizacji w celu obrony Lwowa przed ukraińską agresją. I pomimo ponad dwukrotnej przewagi Ukraińców w pierwszych dniach walk o wyzwolenie Lwowa, gdy całkowity stan polskich organizacji konspiracyjnych wynosił łącznie zaledwie około 700 osób, gdy siły ukraińskie liczyły w początkowej fazie walk o miasto ponad 1500 doborowych żołnierzy i oficerów regularnej armii, których stan osobowy w ciągu następnych trzech dni zwiększył się o ośmiuset kolejnych żołnierzy. Jednak pomimo początkowej słabości polskich obrońców, ich konsolidacja zaczęła szybko postępować w miarę rozwoju działań zbrojnych ze strony Ukraińców. Lepsza znajomość topografii miasta, a także błyskawiczna po stronie polskich obrońców organizacja różnych nowych oddziałów wojskowych, takich jak piechota, artyleria, kawaleria, oddział techniczny, a nawet niewielki oddział lotniczy, które to wszystkie polskie siły, od samego początku wspierały nieustraszone w boju Orlęta Lwowskie, czyli lwowska młodzież, zdobywająca każdego dnia broń na przeciwniku, a potem również z magazynów austriackiej armii.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

Nie byłaby może w ogóle zdolna sprawować rządów.

24 listopada 2023

Co innego wykurzyć z kryjówek zbrodniarzy i morderców, a co innego przekonać się, że zajmują oni poczesne miejsce w życiu publicznym i mają się świetnie, czyli stwierdzić, że we władzach federalnych i państwowych – ogólnie powiedziawszy, na stanowiskach w urzędach publicznych – zasiadają ludzie, którzy zrobili karierę w czasach rządów Hitlera –  Hannah Arendt o „kłopotach” Niemiec po zatrzymaniu niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eeichmanna i jego procesie w 1960 roku.

Prawda, że gdyby ekipa Adenauera była zanadto uczulona na punkcie pełnienia funkcji państwowych przez ludzi z kompromitującą przeszłością nazistowską, nie byłaby może w ogóle zdolna sprawować rządówPrawda bowiem jest naturalnie dokładnym zaprzeczeniem twierdzenia dr Adenauera, że naziści stanowili jedynie „stosunkowo mały odsetek” Niemców podczas gdy „ogromna większość niosła ochoczo pomoc swym żydowskim współobywatelom (Hannah Arendt Reichmann w Jerozolimie).

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

Miliardy wyrzucone w błoto podczas pandemii – kto za to odpowie?

24 listopada 2023

Raport Najwyższej Izby Kontroli z września tego roku ujawnił brak przygotowania polskiego rządu na wielki kryzys, jakim okazała się pandemia COVID-19. W ciągu całego okresu obowiązywania stanu epidemii rząd nie opracował ogólnokrajowego planu działania ani nie ogłosił stanu klęski żywiołowej, co przewidziane jest w Konstytucji RP.

Zamiast tego uchwalono tzw. Ustawę Covidową, na podstawie której praktycznie zamknięto nas w domach na okres dwóch lat. Co gorsza, za tym projektem zagłosowały niemal wszystkie ugrupowania opozycyjne. 

Brak właściwego planu działania, chaos i nieprzygotowanie rządzących do tej sytuacji to dla nas wszystkich koszt miliardów złotych:

  • 190 miliardów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  • 941 milionów na szpitale tymczasowe,
  • 82,3 milionów na wadliwe respiratory.

Pokaż więcej »

Dla wolności i bezpieczeństwa – uczniowie klas młodszych obowiązani są posiadać specjalny zeszyt.

24 listopada 2023

Wobec zdemaskowania planów komunistycznej międzynarodówki, dążącej do zawładnięcia dziećmi i młodzieżą dla zdemoralizowania jej, wyzucia z zasad i uczuć religijnych, narodowych i rodzinnych, celem użycia jako przedniej straży w walce o zburzenie cywilizacji chrześcijańskiej i narodowej, zebrani w liczbie przeszło sześciuset osób ze Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń w dniu 29 kwietnia 1927 roku w Warszawie– wzywają społeczeństwo do przeciwstawienia się grożącemu niebezpieczeństwu i uświadamiania o nim szerokich mas i domagają się od rządu podjęcia jak najenergiczniejszej planowej akcji, niweczącej wszelkie próby zamachu komunizmu na młodzież zarówno jawne, jak zamaskowane. (Walka z bolszewizmem, 1927 nr 2)

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

Ambicją kadr biurokratycznych ONZ jest dawać dyrektywy o charakterze globalnym.

21 listopada 2023

Wszystko co się dzieje w ONZ zawita w naszym domu. Zawita w naszej rodzinie,  naszej szkole, w naszej pracy, w Kościele – również naszym parafialnym. ONZ wydaje się być gdzieś daleko, gdzieś tam obraduje bez naszej wiedzy i naszej kontroli i wykuwa kierunki działania świata. Ambicją kadr biurokratycznych ONZ jest dawać dyrektywy o charakterze globalnym- Jerzy Kwaśniewski (Ordo Iuris) i Bartosz Kopczyński (Towarzystwo Wiedzy Społecznej w Toruniu) rozmawiali o tragicznych skutkach Agendy 2030 ONZ.

O tragicznych skutkach donosił „Daily Mail” opisując lekcje z edukacji seksualnej, gdzie prowadzący objaśniał dzieciom, na czym polega różnica między seksem analnym a oralnym. „Daily Mail” donosił, że występy nie były niczym nadzwyczajnym, skoro w innej z klas, dla uczniów w wieku lat siedem i osiem, nauczyciel uczył dzieci masturbacji. W tym przypadku zareagowali  rodzice, wysłali petycję, szkoła bada doniesienia. (…) Właśnie w Wielkiej Brytanii dokonało się totalne zwycięstwo genderyzmu: istotą serwowanej dzieciom edukacji seksualnej ma być zniszczenie w nich niewinności, obudzenie w nich seksualności i wytworzenie przekonania, że każda forma zaspokojenia, również ta, która jest perwersyjna i nienaturalna, powinna być uszanowana. .(Imperium Sodomy Paweł Lisicki).

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

We wsi Byszki gmina Kozowski, koło Tarnopola odsłonięto popiersia Stepana Bandery i Romana Szuchewycza.

21 listopada 2023

Kolejny jakże ,,piękny i wzruszający’’ gest wdzięczności, przyjaźni i dobrej woli ze strony banderowskich władz obwodu tarnopolskiego, wobec ich partniorów z Elbląga i takich samych durnych elblążan.
16 października, czyli miesiąc temu, we wsi Byszki koło Tarnopola, gdzie w 1943 roku znalazła się kwatera główna OUN-UPA, skąd osobiście dowodził banderowskimi ludobójcami sam Taras Czuprynka, odsłonięto popiersia Stepana Bandery i Romana Szuchewycza.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »