9 czerwca 2024

Dnia 05 czerwca 2024 23:16 Ewa Szakalicka <e.szakalicka@wp.pl> napisał(a):

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Ostrobramskiej) i kuria diecezji grodzieńskiej podają, że 3 czerwca w Domu Miłosierdzia w Kamionce w rejonie szczuczyńskim, w wieku 104 lat odeszła do Pana s. Cecylia Obuchowska, wieloletnia przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. To właśnie ona uratowała za Sowietów słynny obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego według szkicu s. Faustyny Kowalskiej.
Miałam zaszczyt poznać siostrę, kiedy realizowałam reportaż filmowy „Śladami Elizy Orzeszkowej” do „Gońca kresowego”. Umawiałam się na dokument o zgromadzeniu i siostrze Cecylii, ale TVP nie była zainteresowana tematem, a w ostatnich latach nie było w ogóle możliwości wyjechania na zdjęcia filmowe na Białoruś. W zapomnieniu odeszła odważna zakonnica, świadek wiary i polskości ziemi nadniemeńskiej.
„Anielski orszak niech twą duszę przyjmie, Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, Aż przed oblicze Boga Najwyższego”
Wspomnijcie o świętej pamięci Cecylii w swoich modlitwach.
Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei in saecula saeculorum.
Requiescat in pace, Amen.
Ewa Szakalicka
Pokaż więcej »

Trzeba działać energicznie, intensywnie, ażeby nie było rewolucji z głodu i anarchii z rozpaczy.

9 czerwca 2024

Mamy jeszcze w kraju jedną warstwę narodu, która to wszystko dobrze widzi i rozumie, mamy inteligencję. Bez względu, do jakiego ona obozu należy -urzędnicza, czy szlachecka – handlowa, czy przemysłowa -cała inteligencja kraj kocha i łączy się pod hasłem ratowania go z ekonomicznego upadku. Wszyscy rozumieją to dobrze, że trzeba działać energicznie, intensywnie, ażeby nie było rewolucji z głodu i anarchii z rozpaczy– w 1905 roku Leopold Lityński odpowiadał na atak niemieckiej prasy sprzeciwiającej się działaniom Polaków na rzecz odrodzenia ekonomicznego, społecznego i kulturalnego Polski, z której zaborcy uczynili kolonialne imperium. Chwila krytyczna – pisał o zgrupowaniu  przedstawicieli inteligencji polskiej około sztandaru odrodzenia ekonomicznego Galicji Leopold Lityński w odpowiedzi Nowej Pressie Przemysł austriacki a Galicja, 1905. 

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Pokaż więcej »

W roku 1983, zbrodniarz Savaryn nagrodził króla Karola.

9 czerwca 2024

W swoim przemówieniu Karol chwalił tych, którzy „poświęcili swoje życie 40 lat temu” w walce z Adolfem Hitlerem. Jednak nagroda została mu przyznana przez nazistowskiego kolaboranta – kanclerza uniwersytetu Petera Savaryna.Pochodzący z Ukrainy, podczas II wojny światowej służył w 14 Dywizji Grenadierów Waffen SS – tzw. dywizji galicyjskiej. Savaryn był jednym z tysięcy członków Waffen-SS Galicja, którzy uciekli na Zachód po 1945 roku, często z brytyjską pomocą.W swojej ukraińskojęzycznej autobiografii From Ternopil to Alberta opublikowanej w roku 2007, dekadę przed śmiercią, zamieścił swoje zdjęcie na scenie razem z Karolem. Również księżna Diana została kilkakrotnie sfotografowana z Savarynem, a jedno ze zdjęć nadal znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Alberty.

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Pokaż więcej »

9 czerwca 2024

Szanowni Państwo!

Drodzy Przyjaciele!
 
Połowa roku to jeszcze nie czas na podsumowania. Połowa życia – tym bardziej (zresztą kto z nas wie, kiedy jego połowa?)
Ale na pewno możemy się podzielić taką oto refleksją: lubimy powtarzalność, a szczególnie, kiedy jest to nam miłe.
Dobrze jest mieć obok siebie przez lata tę samą bliska osobę (żonę / męża); dobrze jest mieć dom, gdzie wszystko jest „zawsze” w tym samym miejscu; dobrze jest mieć Ojczyznę, w której są miejsca jakby specjalnie na nas czekają – zawsze takie same (jak Tatry na przykład); dobrze jest mieć Przyjaciół, do których można się odezwać, chodźby bez zapowiedzi…
I tak przyzwyczajamy się do ludzi, miejsc, książek, melodii, do samych siebie (nawet poprzez wspomnienia).
 
Chciałbym Państwu zaproponować kontakt z takim „serialem” emocji, które od lat staram się przekazywać poprzez moje teksty, poprzez moje mówienie, no i poprzez mój Teatr Nie Teraz.
Jak wiecie od ponad dekady jestem związany ze środowiskiem Polonia Christiana, z portalem PCH24. Od maja można tam odnaleźć (będzie to w każdy piątek!) moje felietony pod ogólnym tytułem:   

ŻAK TERAZ #

Dalej jest kolejny nr felietonu i jego tytuł. Bardzo polecam.
W Tarnowie, gdzie przez lata mieszkałem i gdzie narodził się TNT, mój przyjaciel (o właśnie!), niegdyś aktor naszego teatru, a teraz kompozytor, 
zaprosił mnie do telewizji internetowej, w której jest redaktorem naczelnym.  Również od maja mam tam swój „gadany” felieton pod  tytułem: WEDŁUG ŻAKA
emitowany w każdą sobotę miesiąca 
Pokaż więcej »

Działalność kolonizacyjna, połączona z polityką ekonomiczną, obliczona jedynie na wzmocnienie żywiołu niemieckiego.

9 czerwca 2024

Najpotworniejszy przykład gwałtu przedstawiły światu trzy absolutne mocarstwaktóre się Polską podzieliły. Życie wewnętrzne jako osobnego ciała politycznego zostało zabite. Rozerwane części jego weszły w potrójny skład obcych ciał politycznych jako martwa masa ziem i ludzi, przeznaczona do dostarczania pieniędzy i rekruta dla władzy narzuconej – czy o utworzeniu kolonialnego imperium z Rzeczypospolitej Polskiej na 123 lata przez Niemcy, Austrię i Rosję uczymy młode pokolenie, by nie dawało sobie wkładać pokutnego worka na głowę w dobie czynienia białego człowieka odpowiedzialnym  za wyzysk w imperiach kolonialnych Niemiec, Belgii, Holandii, Anglii?

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Pokaż więcej »

Fałszerze historii z IPN.

19 maja 2024

9 marca 2021 roku, na ostatniej „Radzie ds. pomników” w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zaszokowałem wojewodę, marszałka i dyrektora IPN. Zapytałem się na jakiej podstawie prawnej dekomunizowali pomniki żołnierzy WP?

Odpowiedzieli, iż na podstawie tego artykułu :

,,Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.”

Zapytałem się od kiedy WP jest organizacją? A następnie czy widzą w ustawie zapis, iż dekomunizacji podlegają organa państwa, a WP jest organem konstytucyjnym. Byli w szoku. Podobnie jest z milicją, gdyż jest organem państwowym (ostatnie dwie strony ustawy o policji i ciągłości prawnej milicji). Są w szarej du,,,

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Pokaż więcej »

15 maja 2024
Szanowni Państwo –członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie oraz Komitetu Honorowego
Przedstawiam Państwu informację z pracy społecznego komitetu w dwóch aspektach:
1.       Stanu prac inwestycyjnych
2.      Kwestii   organizacyjnych
Ad 1) Zakończyły się prace przy ogrodzeniu z paneli metalowych jednego boku działki (od strony Domostawy).Na drugim boku zaplanowana jest budowa Ściany Pamięci składającej się z 10 płyt żelbetowych o wymiarach 9.25m.x 2 m.  Podpisałem już umowę z lokalną firmą na jej wykonanie za 300.000,00 zł brutto. Termin wykonania  to koniec października, ale kilka z nich będzie już gotowa na czas odsłonięcia pomnika. Przeciągnęło się w czasie wykonania przyłącza elektrycznego od transformatora przy MOP Bukowa II do działki z pomnikiem. Przyłącze zostanie wykonane na koszt Rejonu Energetycznego.RE wyłonił firmę, która wykonała już projekt przyłącza. Jeszcze jako wójt gminy  podpisałem tej firmie zgodę na wejście w teren działki gminnej. Wykonanie przyłącza umożliwi wpięcie do sieci  elektrycznej wykonanych instalacji monitoringu i oświetlenia. Wszystkie elementy pomnika zgodnie z życzeniem SWAP, fundatora pomnika został zostały oczyszczone i  zakonserwowane (zawoskowane). Prace konserwatorskie wykonane zostały także na koszt SWAP. Rozpoczynamy także prace przy wykonaniu alejek i placu od strefy wejściowej do pomnika.

Pokaż więcej »

Projektowanie uniwersalne zmieni polską szkołę! uwaga na groźne zmiany w preambule podstawy programowej.

8 maja 2024

Z istną dzikością wtargnięto nawet w świętą dziedzinę prawdy dziejowej. Szukając środków zagłady, Prusy urzędowe i powolna im historiografia niemiecka nie zawahała się i nie waha się fałszować dziejów. Podręczniki do nauki historii powszechnej i historii literatury, zredagowane w duchu antypolskim i antykatolickim. Według okoliczności i potrzeby danej chwili albo przekręcają się fakta historyczne albo przemilczają jedne dla tym lepszego uwydatnienia innych, rozumie się takich, które podnoszą Niemcy a poniżają Polaków w oczach i opinii świata- o prześladowaniu i wynarodowieniu w Szkole pruskiej w ziemiach polskich pisał dr Antoni Karbowiak w 1904 roku.

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Pokaż więcej »