Opłatek 2014

W dniu 13.01.2014 Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle zorganizowało spotkanie opłatkowe. Tą drogą Prezes Stowarzyszenia składa najlepsze życzenia noworoczne dla wszystkich sympatyków Stowarzyszenia oraz gości odwiedzających naszą stronę.

Prezes Witold Listowski wita zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników spotkania opłatkowego z zespołem wokalno muzycznym z zaprzyjaźnionej Szkoły Zawodowej.

Relacja fotograficzna ze spotkania opłatkowego w Miejskim Domu Kultury w Koźlu przy ul. Skarbowej 10. Zdjęcia z uroczystości wykonał  Władysław Lichorobiec.