Opłatek 2015

W dniu 12 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu z zaproszonymi przedstawicielami władz szczebla miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego, oraz innymi Stowarzyszeniami i Związkami z terenu województwa i kraju.

 

Prezes Stowarzyszenia Kresowian Witold Listowski otworzył uroczyste spotkanie. W serdecznych słowach przywitał przybyłych dostojnych gości w następujących osobach:
Antoniego Jastrzembskiego  – Wicewojewodę  Opolskiego

 Antoniego Konopkę – Wicemarszałka Województwa Opolskiego

ks. Krzysztofa Panasowca – z Doliny wraz z zespołem taneczno – wokalnym

Andrzeja Kopackiego – Dyrektora biura Posłanki Brygidy Kolendy-Łabuś

Piotra Jahna  – Dyrektora biura Senatora A. Świeykowskiego

Małgorzatę Tudaj  – Starostę Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Sabinę Nowosielską – Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla

Andrzeja Sałackiego – Radnego Sejmiku

Elżbietę Kielską – Burmistrza Baborowa

Kazimierza Naumczyka – Przew. Rady w Głubczycach

Kazimierza Bedryja – Wiceburmistrza Głubczyc

Janusza Wójcika – Burmistrza Korfantowa

Edwarda Wołoszyna – Prezesa TML Głubczyce

Tadeusza Szewczyka – Prezesa Stow. Kresowian w Kłodzku

Leszka Antoszczyszyna – Wspólnota Kresowa Głubczyce

Władysława Białowąsa – Prezesa Kresowian w Korfantowie

Tadeusza Nowackiego – Wiceprezesa Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie
insp. Dariusza Szelwickiego – Komendanta Powiatowego Policji

Beatę Malajkę – Dyrektora MOK w Kędzierzynie – Koźlu

Izabelę Migocz – Dyrektora MBP w Kędzierzynie – Koźlu

Urszulę Więcek – Dyrektora ZSZ nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

 Kazimierę Nużyńską – Prezesa AK w Kędzierzynie- Koźlu

Witam wszystkie osoby przybyłe na nasze spotkanie, a szczególnie wszystkich członków naszego Stowarzyszenia. Pragnę również serdecznie podziękować za przybycie zespołowi z Doliny oraz Dyrektorowi ZSZ nr.1 Urszuli Więcek za okazaną pomoc w przygotowaniu dzisiejszego spotkania. Gorąco dziękuję koleżankom Stowarzyszenia za przygotowanie organizacyjne i zaopatrzeniowe spotkania opłatkowego.

Pani Prezydent Sabina Nowosielska wręczyła całemu zespołowi polskiemu z Doliny pamiątki z naszego miasta, który prowadzi ks. Krzysztof Panasowiec. Zespół wokalno – taneczny w ubiegłym roku dał na terenie naszego miasta 25 występów.

Na zakończenie spotkania wykonaliśmy zdjęcie pamiątkowe z zespołem wokalno – tanecznym z Doliny.

Zdjęcia wykonał Władysław Lichorobiec, natomiast opracowanie spotkania i montaż wykonał Mieczysław Habuda.