Wielkanoc 2013

Jak każdego roku, od 25 lat nasze STOWARZYSZENIE KRESOWIAN na wiosennym spotkaniu, obchodzi tak zwane  „jajeczko  wielkanocne”. W tym roku przypadło w dniu 6.04.2013 r. Należy zaznaczyć, że spotkanie odbyło się w serdecznej świątecznej atmosferze. Przybyli  również Kresowianie,  Prezes TML,  Przewodniczący Rady Miasta  i Burmistrz, jak  zawsze niezawodni przyjaciele, z zaprzyjaźnionego  miasta  Głubczyc. Uroczystość ta odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Skarbowej 10 w Kędzierzynie-Koźlu. Dla zobrazowania tego rodzinnego uroczystego spotkania przedstawiam ilustracje zdjęciowe.

 

Po przywitaniu gości i wszystkich obecnych członków naszego Stowarzyszenia, Prezes Witold Listowski złożył serdeczne życzenia wszystkim obecnym. Po czym zabierali głos składając życzenia goście: dyrektor biura senatora  Aleksandra  Świeykowskiego, następnie Kazimierz Naumczyk – Przewodniczący Rady Miasta Głubczyc, Jan Krówka – Burmistrz Głubczyc,  Edward  Wołoszyn – Prezes TML w Głubczycach oraz Beata Malajka-dyrektor MOK w naszym Mieście. Po tych wystąpieniach, zabrał głos ks. Janusz Iwańczuk – Proboszcz Parafii w Koźlu – modlitwą, poświęceniem pokarmów oraz przypowieścią biblijną i życzeniami wielkanocnymi zakończył swoje wystąpienie, życząc smacznych darów Bożych na stole już powielkanocnym.

Po części konsumpcyjnej była okazja porozmawiać o dawnych znajomych i przyjaciołach. Uroczystość przebiegała w serdecznej już poświątecznej atmosferze, zabarwionej aktualnymi wydarzeniami. Biesiada Wielkanocna była również urozmaicona pieśniami kresowymi w wykonaniu członków naszego zespołu Echo Kresów, oraz uczestników spotkania wielkanocnego.

Na uwagę zasługuje przyjacielski gest Burmistrza Głubczyc Jana Krówki, który wręczył Prezesowi – Witoldowi Listowskiemu książkę pt.GŁUBCZYCCY KRESOWIANIE, wydaną w 2013 r. Jest to wspaniałe dzieło ilustrowane bogato zdjęciami i dokumentami już historycznymi z Kresów oraz mówiące o przebytej drodze do  Odrodzonej Polski. Jest to pierwsza książka mówiąca o organizacji przesiedleń ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski w  latach  1944 – 1947 r., a dotycząca wszystkich mieszkańców  powiatu  głubczyckiego.  Autorami  książki są: Arkadiusz Szymczyna i Katarzyna Maler.

Autorami zdjęć ze spotkania powielkanocnego są: Alicja Nocoń i Mieczysław Habuda.  Natomiast całość opracował i komentarze opisał Mieczysław Habuda. Piszący te słowa, pragnąc podziękować Burmistrzowi  Głubczyc – Janowi  Krówce za przysłaną książkę pt. GŁUBCZYCCY KRESOWIANIE z dedykacją autorów, składam drogą internetową serdeczne podziękowanie.