Zarząd


Członkowie reprezentacji:

Prezes Zarządu    – WITOLD LISTOWSKI
Zastępca Prezesa – MIECZYSŁAW HABUDA
Zastępca Prezesa – ELŻBIETA SZIK
Skarbnik                – URSZULA MATUSZYK
Sekretarz               – TERESA GIBAS
Członek Zarządu  – JÓZEFA DEC
Członek Zarządu  – ANNA ROMIK
Członek Zarządu  – KINGA BŁASZCZAK

Nazwa organu reprezentacji: ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Sposób reprezentacji: OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH
MAJĄTKOWYCH, W IMIENIU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SKŁADAJĄ
PREZES LUB UPOWAŻNIONY PRZEZ NIEGO WICEPREZES
ZE SKARBNIKIEM ŁĄCZNIE, NATOMIAST W INNYCH SPRAWACH
– DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES LUB WICEPREZES.