Uroczystości w 2012 r.

IX Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej – 2 czerwca 2012 r.

plakat_12_1

Uroczystości patriotyczne organizujemy pod hasłami:

plakat_12_5

plakat_12_4

plakat_12_3

plakat_12_2

 

Przegląd Uroczystości IX-go Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej w dniu 2 czerwca 2012 r. w Kędzierzynie – Koźlu 

Uroczystość została zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kędzierzynie-Koźlu.
Pod patronatem Wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.
Współorganizatorzy uroczystości:
Starosta powiatu  – Artur Widłak
Prezydent miasta  – Tomasz Wantuła

Uroczystości religijne i patriotyczne rozpoczęto w Kościele pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej

msza_12_06

Prezes Witold Listowski w serdecznych słowach podziękował ks. prałatowi Alfonsowi Schubertowi za 22-letnią posługę kapłańską w naszej parafii

 

Od kościoła p.w. św. Zygmunta nastąpił przemarsz patriotyczny z orkiestrą, kompanią honorową, pocztami sztandarowymi i uczestnikami uroczystości pod tablicę upamiętniającą ludobójstwo i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Uroczystość pod tablicą pamięci.

Prezes Oddziału TML i KPW w Kędzierzynie-Koźlu jako główny organizator obchodów serdecznie przywitał Panią Poseł Brygidę Kolendę- Łabuś, Antoniego Jastrzębskiego – Wicewojewodę opolskiego, Janusza Wójcika – Pełnomocnika Marszałka Województwa Opolskiego ds. kombatantów, Radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, Gabrielę Tomik – V-ice Starostę Powiatu i radnych powiatu, Elżbietę Czeczot – Przewodniczącą Rady Miasta i radnych miasta, Tomasza Wantułę – Prezydenta Miasta, Pawła Ramsa – V-ice Prezydenta Miasta, Kazimierza Naumczyka – Przewodniczącego Rady Miasta, Głubczyc, Jana Krówkę – Burmistrza Głubczyc.Elżbietę Kielską – Burmistrza Baborowa, Alicję Szubę – Dyrektora Zespołu Szkół  Baborowie. Serdecznie przywitał duchowieństwo a szczególnie ks. Tadeusza Isakowicza–Zaleskiego, prof. Jacka Wilczura z Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Jana Skalskiego – Prezydenta Światowego Kongresu Kresowian. Ppłk pilota Stanisława Jastrzębskiego – Przedstawiciela Środowiska Żołnierzy Polskich Oddziałów Samoobrony z Kresów. Serdecznie przywitał przybyłych naukowców na naszą konferencję, prof. Leszka Jankiewicza- sekretarza Instytutu Kresowego i Patriotycznego Ruchu Kresowego. Przywitał przedstawicieli stowarzyszeń kresowych z Bytomia, Gliwic, Chorzowa , Katowic, Tychów, Zabrza, Częstochowy, Warszawy, Skierniewic, Opola, Brzegu, Wrocławia, Głubczyc, Baborowa, Nysy, Kłodzka, Barda Śl., Dzierżoniowa, Krakowa, Poznania, Legnicy, Namysłowa, Prudnika, Oświęcimia, Świdnicy, Bielska, Prószkowa, Bielawy, Korfantowa, Łodzi, Lublina, Raciborza, Niemodlina i Kluczborka. Prezesów i członków organizacji kombatanckich, Prezesa Rodzin Katyńskich – Andrzeja Mazura. Żołnierzy Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, poczty sztandarowe. Serdecznie przywitał Jarosława Cieślińskiego i Annę Czaplińską – Dyrektorów Szkoły nr.11 im. „Orląt Lwowskich” w Opolu, nauczycieli i młodzież, przedstawicieli mediów i wszystkich gości przyjezdnych nie wymienionych na wstępie oraz mieszkańców naszego miasta.

 

Wystąpienie Prezesa Oddziału Witolda Listowskiego:
Szanowni Państwo zebraliśmy się dzisiaj na tej patriotycznej uroczystości z okazji IX Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej i 69 Rocznicy Ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo Wschodnich. Tam na Kresach Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińska Powstańcza Armia, wymordowała w okrutny sposób ponad 200 tys. Polaków począwszy od niemowlęcia do starca. Mordowani byli tylko dlatego, że byli Polakami. Dzisiaj na Ukrainie , mimo zmiany władzy, nadal kultywuje się tradycje banderowskie i wychowuje młode pokolenie w duchu nacjonalizmu w jego skrajnej ludobójczej postaci, a w każdym mieście stawia się pomniki zbrodniarzom i ludobójcom. Nazwy ulic i placów nazywa się ich imionami. To jest groźne nie tylko dla nas, to jest groźne dla całej jednoczącej się Europy. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj stawiania pomników Hitlerowi czy Himmlerowi w obecnych Niemczech. Tam już dawno rozliczono się z nazizmem. Wierzymy jednak, że i Ukraińcy rozliczą się uczciwie ze swoją historią i zdobędą się na to, by nazwać ZŁO po imieniu. Może pomocna w tym okaże się świadomość, że Polska nie szuka zemsty za akty bezprzykładnego i okrutnego ludobójstwa, ale chce udowodnić całemu światu i najbliższym sąsiadom, że nie zapomniała swych ofiar. Chcemy również złożyć hołd wszystkim uczciwym Ukraińcom,
którzy ponieśli okrutną śmierć za udzieloną Polakom pomoc. Tym szlachetnym Ukraińcom pomników na Ukrainie się nie stawia.

Wystąpienie posłanki Brygidy Kolendy – Łabuś:

Drodzy Kresowianie, dostojni goście, mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla Marszałek Józef Piłsudski mówił, że „Polska podobna jest do obwarzanka wszystko co wartościowe jest na Kresach a w środku pusto”. Wiele w tym jego twierdzeniu było racji. Kresy dały przecież Rzeczpospolitej wielkich pisarzy, poetów, artystów,polityków, czy też wodzów narodowych. Dziewiąty Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej oganizowany w naszym mieście jest doskonałą okazją do refleksji nad wspaniałą historią i bogactwem ziem, które kojarzą się z piękną malowniczą przyrodą, urzekającą atmosferą ludzkiej życzliwości oraz nazwiskami wybitnych osobowości. To wszystko składa się na tradycję Kresów i ich perły – Lwowa. Gdyby nie Wy, drodzy Kresowianie, którzy z takim przekonaniem i pietyzmem dbacie o kultywowanie kresowej tradycji, zwyczajów, języka, a przede wszystkim kresowego ducha – kultura kresowa stałaby się jedynie  martwym książkowym zapisem o dawnej świetności II Rzeczpospolitej. Oby pamięć o ziemi przodków przetrwała i wzbudzała szacunek. Powodów do dumy macie mnóstwo. Wszak Tadeusz Kościuszko, Adam Mickierwicz, Stanisław Moniuszko, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Maria Radziewiczówna, Melchior Wańkowicz, to Wasi krajanie. Oczywiście ta lista jest znacznie dłuższa.
Szanowni Kresowianie!
Wasza wieloletnia aktywna współpraca z Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie -Koźlu oraz organizowany już po raz dziewiąty Dzień Kultury Kresowej sprawia, że ziemią Waszych ojców ich historią oraz kulturą fascynuje się także najmłodsze pokolenie Polaków. Potraficie nie tylko pielęgnować piękne wspomnienia, ale i przekazywać młodym trudną i bolesną prawdę o cierpieniach rodaków na wschodzie. O tych okrucieństwach nie można zapomnieć. Barbarzyństwo w jakiejkolwiek postaci musi być bowiem napiętnowane. Trudno nazwać jakąkolwiek rekompensatą przesiedlenie Polaków z Kresów Wschodnich na Zachód. Czasem było to wręcz dodatkowe cierpienie. Wielu przesiedlonych tęskniło za swym domem na Kresach do końca życia.
Szanowni Państwo!
Cieszymy się tym wspaniałym świętem, jakim jest IX Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej. Po chwilach radości i zabawy niech przyjdzie także czas na zadumę nad bolesnymi kartami historii. Obowiązkiem nie tylko Kresowian, ale wszystkich Polaków jest dbałość o prawdę historyczną o Kresach. Incydent z ostatnich dni, gdy na stronie UEFY znalazła się informacja o wielowiekowej polskiej okupacji Lwowa pokazał, że po prawie 70 latach od oderwania nam Kresów Wschodnich prawda wciąż bywa ignorowana. W tym przypadku reakcja strony polskiej była natychmiastowa i skuteczna. Czujność w zabieganiu o powszechną wiedzę o prawdzie powinniśmy zaszczepiać następnym pokoleniom.

 

Wystąpienie Wicewojewody Opolskiego Antoniego Jastrzembskiego:

Drodzy Kresowianie!  Szanowni Państwo!

Każda inicjatywa, której celem jest odzyskanie dziedzictwa kultury polskiej, zasługuje na jak najwyższe uznanie. Kultura kresowa posiada znaczenie wyjątkowe, ponieważ z racji ideologiczno-politycznych została przed ponad pół wiekiem skazana przez reżim komunistyczny na zapomnienie, na wymazanie z naszej narodowej świadomości. W latach PRL-u o kulturze Kresów, o prawdziwych losach Kresowian w czasie II wojny światowej starano się mówić jak najmniej lub zupełnie milczano. Po 1989 roku sytuacja zaczęła się zmieniać – obecnie przywróciliśmy im należne miejsce w historii Polski. Dzisiaj możemy oddawać hołd ofiarom zbrodni popełnionych na Polakach zamieszkujących dawne kresy. Pamiętamy o setkach kresowych wsi, przysiółków i osad, potraktowanych w bestialski sposób w imię zbrodniczej ideologii, zakładającej, iż wszystko co polskie na tych ziemiach, ma być wyeliminowane. Im wszystkim oddajemy należną cześć. Coroczne uroczystości poświęcone Kulturze Kresowej, które odbywają się w Kędzierzynie-Koźlu, są wspaniałym świadectwem odwagi, honoru i lekcji patriotyzmu. Lekcji potrzebnej wszystkim, którym poczucie odpowiedzialności za ojczyznę i pamięć o tych, którzy za nią zginęli, nie są obojętne. Wspomnę kadetów lwowskich w III Powstaniu Śląskim. Tym młodym chłopcom 16-17 letnim jesteśmy wdzięczni za ten udział i zgodnie z napisem na naszych sztandarach „Tobie Polsko Zawsze Wierni” będziemy o tym pamiętać. Uroczystości te są okazją do przywracania pamięci o cierpieniach naszych rodaków w czasie II wojny światowej, o zbrodniach dokonanych na polskiej ludności cywilnej. Pamięć ta stanowi bowiem o naszej narodowej tożsamości. Jest nierozerwalnie związana z naszą historią i losami narodu. O tym jak ważne jest pielęgnowanie pamięci Polaków o dorobku Kresów i Kresowian, o kulturze kresowej, nikogo przekonywać nie trzeba. Pamiętając, że „gwarantem stałości są korzenie, z których się wywodzimy”, życzę Państwu, aby to przesłanie zawsze przyświecało Państwa działalności w dochodzeniu do zwycięstwa prawdy. Pragnę podziękować za ofiarność przy wypełnianiu obowiązków wszystkim, którzy angażują się w działalność Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Kędzierzynie-Koźlu oraz wszystkim Państwu.
Proszę o przyjęcie gorących życzeń dalszych sukcesów w swojej pracy społecznej, a także wielu lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

 

Przemówienie okolicznościowe wygłosił Prezydent Tomasz Wantuła:

tablica_12_12

 

Prezes Witold Listowski odczytał przesłanie posła na Sejm RP. – Patryka Jakiego skierowanego do Uczestników IX-go Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej, który odbywał się w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 2.06.2012 r.

tablica_12_13

 

Mjr Andrzej Łydka odczytał Apel Poległych:

Apel Poległych odczytany w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 02 czerwca 2012 roku.

KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!

MIESZKAŃCY OPOLSZCZYZNY I KĘDZIERZYNA-KOŹLA!

ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!

RODACY!

Stajemy dziś do apelu pod tablicą upamiętniającą męczeństwo Polaków na Kresach,
aby w rocznicę eksterminacji ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów
i Ukraińską Powstańczą Armię oddać cześć żołnierzom  polskim zamordowanym za wierność
przysiędze wojskowej oraz wspomnieć  męczeństwo Polaków – ich prześladowania, aresztowania
i deportacje.

Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zdradziecko
napadniętych w 1939 roku przez sowieckiego agresora, żołnierzy  poległych na strażnicach
Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Lwowa, Wołkowyska, Sarn i Czortkowa oraz bohaterów
spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna.

STAŃCIE DO APELU!

CHWAŁA BOHATEROM!

Wzywam polskich więźniów sowieckich katowni na wileńskich Łukiszkach,
lwowskich Brygidkach, na moskiewskiej Łubiance i Butyrkach, w Łucku, Równem,
Kołomyi, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie
zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza,
funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej
oraz innych organów Państwa Polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie,
Twerze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni.

STAŃCIE DO APELU !

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ !

Do Was wołam! Rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego
i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób, za to,
że pozostaliście wierni Ojczyźnie.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Przywołuję Polaków – mieszkańców Wołynia, województw tarnopolskiego,
stanisławowskiego,  lwowskiego oraz Ziemi Lubelskiej I Rzeszowskiej,
którzy zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów.

Wzywam ofiary ukraińskiej 14 Dywizji Waffen SS „Galizien” – Polaków
zamordowanych w Podkamieniu, Hucie Pieniackiej, Palikrowie
i Chodaczowie Wielkim.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Przywołuję do nas zamordowanych członków rodzin wszystkich obecnych
na dzisiejszej uroczystości.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wzywam Rusinów – Ukraińców, którzy nie akceptowali ludobójstwa
i zapłacili za to najwyższą cenę – własne życie.

STAŃCIE DO APELU!

ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wzywam członków polskiej samoobrony oraz żołnierzy Związku
Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, którzy oddali życie broniąc
integralności terytorium Rzeczypospolitej i bezpieczeństwa
zagrożonej zagładą ludności polskiej.

STAŃCIE DO APELU !

POLEGLI NA POLU CHWAŁY —–
Do Was zwracam się, potomni! Pochylając w zadumie
i szacunku głowy, by uczcić męczeństwo córek i synów
Narodu Polskiego, zachowajcie w swych sercach pamięć
o Ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej.

CHWAŁA BOHATEROM!

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Na każde wezwanie majora Andrzeja Łydki, żołnierze odpowiadali zespołowo z udziałem werbli.

 

Na zakończenie uroczystości pod tablicą pamięci, zabrał głos Prezes Witold Listowski dziękując wszystkim uczestnikom uroczystości, którzy złożyli hołd pomordowanym Polakom na Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczpospolitej przez nacjonalistów spod znaku OUN – UPA.
„Nie o zemstę, a o pamięć wołają ofiary” – tak głosi napis na pomniku ofiar ludobójstwa, postawionym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Swą obecnością tutaj w tym miejscu, w tym dniu udowodniliśmy, że pamiętamy i nigdy nie zapomnimy tych ofiar. Serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na tych uroczystościach – wyraził to w imieniu tysięcy pomordowanych Polaków na Kresach i swoim własnym – Prezes Witold Listowski.
Zaprosił wszystkich na dzień 11 lipca br. o godzinie 12 – tej na podobne uroczystości związane ze Świętem Pamięci ludobójstwa Polaków na Kresach.
Dzień 11 lipca uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego stał się Świętem w naszym województwie. Była to pierwsza taka uchwała podjęta w Polsce. Jeszcze raz złożył Radnym naszego Sejmiku serdeczne podziekowanie i zaprosił serdecznie na czwartą część  uroczystości do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Skarbowej. Nastąpi tam odznaczenie osób zasłużonych dla ruchu kresowego, konferencja naukowo-historyczna  i część artystyczna w wykonaniu naszego chóru „Echo Kresów”.
„Gorąco wszystkich zapraszam na dalszą część uroczystości” – powiedział Prezes Oddziału TML i KPW w Kędzierzynie -Koźlu – Witold Listowski.

Konferencja naukowo – historyczna poświęcona tragicznym wydarzeniom na Kresach, w której uczestniczą znani polscy historycy.

 

Prezes Witold Listowski otworzył konferencję naukowo-historyczną, przywitał wszystkich naukowców, historyków zaproszonych oraz przybyłych gości, następnie poprosił na scenę chór „Echo Kresów”.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu Sybiraków przez chór rekrutujący się z członków naszego Stowarzyszenia.

Po odśpiewaniu hymnu Sybiraków,  przystąpiono do odznaczeń zasłużonych osób  Kresowian.
Krzyże Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa otrzymali:


Antoni Jastrzembski – Wicewojewoda Opolski, Bogusław Wierdak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Ks. Tadeusz Isakowicz -Zaleski, Prof. Lucyna Kulińska – Kraków AGH, Ks.prof Józef Krętosz – Katowice, Uniwersytet Śląski,Tomasz Wantuła- Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Ewa Dudzińska- Vice Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla, Stanisław Jastrzębski – ppłk.pilot, pisarz – Chorzów, Mieczysław Habuda – żołnierz AK i Samoobrony w Daszawie.
Odznaczeni Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej:

Irena Marć, Helena Dudek, Henryka Silwanowicz, Zdzisław Kuhl, Halina Sozańska, Alicja Nocoń, Elżbieta Szik.
Odznaczony Krzyżem Czynu Zbrojnego Wilno-Lwów:

Zdzisław Kuhl z Opola.

Prezes Witold Listowski poprosił prof Leszka Jankiewicza do wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym i wyróżnionym tym zaszczytem.

 

Sesja Naukowo – historyczna

 

Po wręczeniu odznaczeń rozpoczęła się konferencja naukowo – historyczna, swoje referaty i opracowania wygłosili następujący naukowcy: Lucyna Kulińska – Kraków, ks. Józef Krętosz – Katowice, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Kraków, Zdzisław Konieczny – Przemyśl, Leon Popek – Lublin, Leszek Jankiewicz – Warszawa, Magdalena Kazik – Częstochowa. Konferencję prowadziła profesor Lucyna Kulińska.

 

Po prelekcjach, Prezes Witold Listowski podziękował Pani Profesor Lucynie Kulińskiej za przeprowadzenie konferencji naukowo-historycznej. Równocześnie zapowiedział, że referaty wygłoszone podczas sesji naukowo – historycznej zostaną wydane drukiem, jako owoc IX Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej w naszym mieście. Następnie zaprosił wszystkich obecnych na część artystyczną w której wystąpił zespół śpiewaczy propagujący tematykę kresową.

Część artystyczna w wykonaniu chóru „ECHO KRESÓW” z Kędzierzyna-Koźla

Dla zainteresowanych podaję cały repertuar przygotowany przez zespół: Marsz lwowskich dzieci, Serce Batiara, Ojra, Już nam raz zabrali Wilno, Bal u weteranów, Tańczy Mańka, Parodia hymnu Euro 2012, Tylko we Lwowie, Kwiaty polskie.

Przedstawiane utwory były przeplatane dowcipami, dialogami i monologami humoru lwowskiego. Należy nadmienić, że wszystkie przygotowane utwory zostały zrealizowane pod batutą i dyrygenturze dama Wołkowskiego – muzyka, kompozytora, aranżera, wieloletniego kierownika wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Kędzierzyna -Koźla, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach. Wśród pieśni kresowych znalazła się piosenka aktualna dotycząca mistrzostw Europy w piłce nożnej jakie odbywają się obecnie w Polsce i Ukrainie. Taką piosenką jest parodia hymnu Euro 2012. Parodyjny hymn: -„Koko koko – EURO spoko”, co zostało przyjęte ze sportowym entuzjazmem naszej publiczności zgromadzonej na uroczystościach obchodów IX Dnia Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

sesja_12_26

Na zakończenie Jan Skalski – Prezydent Światowego Kongresu Kresowian serdecznie podziękował Witoldowi Listowskiemu za jego wybitny wkład pracy w przeprowadzenie całego programu związanego z IX – tym Wojewódzkim Dniem Kultury Kresowej jaki został zorganizowany w Kędzierzynie -Koźlu.

sesja_12_27

Główny organizator uroczystości Witold Listowski – Prezes Oddziału TML i KPW w Kędzierzynie-Koźlu w serdecznych słowach podziękował wszystkim pracownikom urzędów, oraz władzom wojewódzkim, powiatowym i miejskim, które poparły i przyczyniły się do prawidłowej organizacji i zabezpieczenia naszej kresowej uroczystości. Podziękował również wszystkim delegacjom Kresowian prawie z całego kraju za udział w naszej uroczystości, a szczególnie pocztom sztandarowym organizacji kombatanckich, akowskich, wojskowych, policyjnych, straży pożarnej i młodzieży szkolnej. Szczególne podziękowania przekazał dla władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, za osobiste zaangażowanie i udział w naszym IX – tym Wojewódzkim Dniu Kultury Kresowej, oraz mieszkańcom naszego miasta.
Po wygłoszeniu podziękowań wszystkim delegacjom i osobom prywatnym biorącym udział w wojewódzkich uroczystościach, obchody IX  Dnia Kultury Kresowej zostały zamknięte przez Witolda Listowskiego Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, Oddział w Kędzierzynie-Koźlu.

 

 

Relację obchodów opracował i konsultacji z Prezesem Witoldem Listowskim dokonał  – Mieczysław Habuda