Rok 2015

naglowek_pisma

Zestawienie uroczystości i imprez kulturalnych w 2015 roku:

Link do pliku z planem uroczystości

Lp Miesiąc (nazwa) Rodzaj imprezy (kulturalna) Dokładna data imprezy/ wydarzenia Miejscowość Pełna nazwa i dane teleadresowe organizatora
1. Styczeń Spotkanie opłatkowe. 12.01.2015 r. godz. 16.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Kultury  ul. Skarbowa 10. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle, Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Związek Sybiraków, Koło ŚZŻAK.
2. Luty 1.Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle. 9.02.2015 r. godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Kultury ul. Skarbowa 10. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
3. Luty 2.Święto  Pamięci I wywózki na Sybir 15.02.2015 r. godz. 10.00 Kościół pw. św. św. Andrzeja i Jakuba w Pawłowiczkach Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle. Związek Sybiraków, Koło ŚZŻAK.
4. Marzec  1. Święto Pamięci Żołnierza Wyklętego. Uroczysta msza św. w intencji żołnierzy wyklętych z udziałem pocztów sztandarowych. Przemarsz ulicami miasta Odsłonięcie Tablicy na dawnym budynku UB /bursa szkolna żeglugi/ul. Piastowska. 1.03.2015 r. godz.11.30. Kościół p.w. św. Zygmunta i św Jadwigi Śl., K-Koźle. Starosta Powiatu, Prezydent Miasta, Stowarzyszenie Kresowian, Koło ŚZŻAK, Związek Sybiraków, Związek Kombatantów.
5. Marzec 2.Święto Pamięci  Zagłady Huty Pieniackiej. 8.03.2015 r. godz. 12.00 Kościół parafialny pw. Wszystkich Św. w Babicach Burmistrz Baborowa.
6. Marzec 3.Zebranie miesięczne Stowarzyszenia. Święto Kobiet. Referat – Zygmunt Rumel poeta, żołnierz jako parlamentariusz AK zamordowany przez OUN-UPA 9.03.2015 r. godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Kultury ul. Skarbowa 10, K-Koźle. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
7. Kwiecień Otwarte zebranie miesięczne Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle.Referat – Działalność I Batalionu  Chłopskiego O. Chrubieszowski pod dowództwem Stanisława Basaja „Rysia” 13.04.2015 r. godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Kultury ul. Skarbowa 10, K-Koźle. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle, Miejska Biblioteka Publiczna.

Referat wygłosi Szymon Solak

8. Maj Zebranie miesięczne Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle. 11.05.2015 r. godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejska Biblioteka Publiczna Koźle, Rynek 3 , II p.. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.

Spotkanie autorskie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

9. Czerwiec 1. XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej – Uroczystość patriotyczna upamiętniająca Ludobójstwo Polaków na Kresach Południowo Wschodnich dokonane przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię.

Msza święta, a po niej przemarsz i uroczystość patriotyczna pod tablicą w Publicznym Gimnazjum Nr1; z udziałem władz wszystkich szczebli, z kompanią honorową. Odczytanie apelu pamięci i oddanie salwy honorowej.

 

Konferencja naukowo-historyczna.

6.06. 2015 r. godz.10.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godz. 13.00.

 

 

 

 

 

Kościół pw. św.  św. Zygmunta i Jadwigi Śl. w Kędzierzynie-K. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich.

 

a

Miejski Ośrodek Kultury ul. Skarbowa 10 Kędzierzyn-Koźle.

Wojewoda Opolski Marszałek Województwa, Starosta Powiatu, Prezydent Miasta, Wojsko Polskie, kompania honorowa,

Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle,  Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, organizacje kombatanckie województwa i kraju, Koło ŚZŻAK.

                                                Naukowcy, historycy i politolodzy.

10 Czerwiec 2. Impreza Plenerowa w Parku Pojednania przy Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. Występy zespołów estradowych konkurs potraw kresowych  i śląskich. 7.06.2015 r. godz. 13.00 do godz. 20.00. Kędzierzyn-Koźle Park Pojednania. Prezydent Miasta, Starosta Powiatu, Stowarzyszenie Kresowian, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych
11. Czerwiec 3.Zebranie Miesięczne Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle 8.06.2015 r. godz.17.00. Miejski Ośrodek Kultury ul. Skarbowa 10. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
12. Lipiec 1.Centralne uroczystości obchodów 71.rocznicy ludobójstwa Polaków na Kresach Południowo Wschodnich II Rzeczypospolitej w Warszawie. 11.07.2015 r. Warszawa

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

a                                                Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle, Wojewoda, Marszałek Województwa, Starosta Powiatu, Prezydent Miasta, Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Koło ŚZŻAK.

13. Lipiec 2.Uroczystość patriotyczna upamiętniającą ludobójstwo Polaków na Kresach  z udziałem władz i mieszkańców. Msza św. Kościół św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. Marsz Pamięci ulicami miasta. Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich. Apel Pamięci, salwa honorowa. Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach. 12.07.2015 r. godz.11.30 Kędzierzyn-Koźle
14. Lipiec 3. Piknik Kresowy.

Impreza dla Kresowian i mieszkańców miasta. Występ zespołu artystycznego propagującego kulturę kresową.

13.07.2015 r. godz 16.00. Kędzierzyn-Koźle Wyspa Kozielska Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
15. Sierpień Piknik Kresowy.

Impreza dla Kresowian i mieszkańców miasta. Występ zespołu artystycznego propagującego kulturę kresową.

10.08.2015 r. godz.16.00. Kędzierzyn-Koźle Wyspa Kozielska. Stowarzyszenie Kresowian, Kędzierzyn-Koźle.

 

16. Wrzesień 1.Uroczystości patriotyczne związane z wybuchem II Wojny Światowej 01.09.2015 r. Kędzierzyn-Koźle Park Pojednania. Starosta Powiatu, Prezydent Miasta.
17. Wrzesień 2.Zebranie miesięczne Stowarzyszenia Kresowian Kędzierzyn-Koźle. 14.09.2015 r.   godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
18. Wrzesień 3.Uroczystości patriotyczne związane ze Świętem Sybiraka oraz napadem Na Polskę Związku Sowieckiego. Uroczysta msza św. i uroczystości na placu przed obeliskami. 17.09.2015 r. Kędzierzyn-Koźle Kościół p.w. św. Ducha. Osiedle Piastów. Starosta Powiatu, Prezydent Miasta, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Kresowian, Rodzina Katyńska, Związek Kombatantów,  Koło ŚZŻAK
19. Październik Zebranie miesięczne członków Stowarzyszenia. 12.10.2015 r. godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Kultury ul. Skarbowa 10. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
20. Listopad 1.Zebranie miesięczne Stowarzyszenia Wygłoszenie referatu na temat Obrony Polskiego Lwowa w 1918 roku. Występ zespołu estradowego z programem patriotycznym 9.11.2015 r. godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Kultury ulica Skarbowa 10 Kędzierzyn-Koźle. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.
21. Listopad 2.Święto Niepodległości. Msza Św. Kościół pw. św. św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej. Przemarsz uczestników do Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 12  Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ludobójstwo Polaków. 11.11.2015 r. godz. 11.00. Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Kuczyńskiego. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego, Starosta Powiatu, Prezydent Miasta,  Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle,  Koło ŚZŻAK.
22. Listopad 3.Święto Patrona  Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich. Uroczyste obchody Patrona Szkoły związane z walkami o polski Lwów w 1918 roku. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Kresach. Nagrodzenie laureatów konkursu. Występy młodzieży szkolnej. 17.11.2015 r. godz.10.00. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich  w Kędzierzynie-Koźlu. Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich Prezydent Miasta,  Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle,  Koło ŚZŻAK.
23. Grudzień Zebranie miesięczne Stowarzyszenia Kresowian. 14.12.2015 r. godz.17.00. Kędzierzyn-Koźle Miejski Ośrodek Kultury ul. Skarbowa 10. Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle.