Bieżące informacje


List otwarty środowisk kresowych i patriotycznych w obronie Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

„Dwa Królestwa” szokujące świadectwo bł. bpa G. Chomyszyna – wykład prof. W. Osadczego

Relacja zdjęciowa z XVI Miesięcznicy Kresowej autorstwa Pana Miłosza Sobolewskiego z Warszawy

Relacja filmowa z XVI Miesięcznicy Kresowej

Zaproszenie na XVI Miesięcznicę Kresową

Oświadczenie Prezesa PZOKiK Witolda Listowskiego w sprawie projektu ustawy Klubu PSL  o dniu 11 lipca jako Dniu Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw

Relacja filmowa z XIII Miesięcznicy Kresowej

Relacja z Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 lipca 2017 r.

Zaproszenie na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniach 8-9 lipca 2017 r. w Warszawie

Zaproszenie na Zaproszenie na Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, które odbęda się w dniu 12 lipca 2017 r. w Kędzierzynie-Koźlu

Zaproszenie na XI Miesięcznicę Wołyńską

Relacja z X Miesięcznicy Wołyńskiej

Honorowy Komitet obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich

Zaproszenie na X Miesięcznicę Wołyńską

Relacja filmowa z IX Miesięcznicy Wołyńskiej

Zaproszenie na IX miesięcznicę

Relacja z VIII miesięcznicy oraz konferencji historycznej

Zaproszenie na VIII miesięcznicę oraz konferencję historyczną

Siódma miesięcznica – relacja filmowa

Petycja do ministra prof. Piotra Glińskiego

Oświadczenie PZOKiK w Warszawie z dnia 08 lutego 2017 r.

Zaproszenie na VII miesięcznicę

Szósta miesięcznica – relacja filmowa

Zaproszenie na VI miesięcznicę

Piąta miesięcznica – film

Zaproszenie na V miesiącznicę

Czwarta miesięcznica – relacja

Stanowisko Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie w sprawie wspólnej uchwały parlamentów Polski i Ukrainy

Zaproszenie na IV Miesięcznicę protestu Kresowian

Trzecia miesięcznica protestu Kresowian przed pałacem prezydenckim

Druga miesięcznica protestu Kresowian przed pałacem prezydenckim

Stanowisko Kresowian w/s uchwały ustanawiającej dzień 11 lipca…

Środowiska kresowe żądają ustawy, a nie uchwały upamiętniającej dzień 11 lipca

Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2016 r.

Pismo do Marszałka Kuchcińskiego z dnia 11 lipca 2016 r.

Hymn Ofiarom Wołyńskim

Pytania do kandydatów na Prezydenta RP

Uchwała Senatu w sprawie akcji „Wisła”

 

Warszawa 29.07.2018

LIST OTWARTY ŚRODOWISK KRESOWYCH I PATRIOTYCZNYCH

 

W OBRONIE KSIĘDZA TADEUSZA ISAKOWICZA-ZALESKIEGO


 

 

My, Kresowianie i potomkowie Kresowian, z oburzeniem przyjęliśmy informację, iż Robert Ethan Grey, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło, złożył pozew sądowy przeciwko Księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu.

Działania R.E. Greya traktujemy jako przejaw walki politycznej prowadzonej zza politycznego grobu przez środowisko skupione wokół Witolda Waszczykowskiego. Jest to kolejny wyraz szykan wymierzonych w kapelana Kresowian przez polityków przedstawiających siebie jako spadkobierców tzw. mitu Giedroycia. Po nagonce prasowej przyszła kolej na następną metodę walki politycznej, tj. nękanie sądowe.

Podzielamy stanowisko Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, że poczynania Roberta Ethana Greya mają podtekst polityczny i stanowią odwet za to, że kapelan Kresowian wielokrotnie krytykował polski MSZ za uległość wobec USA, Izraela i Ukrainy oraz za brak troski o pochówek ofiar ludobójstwa.

Akurat Grey nie powinien być zdziwiony tego rodzaju opiniami. Nie przeczy im powołanie go – jako obywatela USA – do władz resortu odpowiedzialnego za kierowanie polską polityką zagraniczną. Nominacja Greya wzbudziła liczne kontrowersje zarówno wśród polityków, jak też komentatorów polskiego życia politycznego.

Opiniom Ks. Isakowicza-Zaleskiego nie przeczą również działania polskiego MSZ-u w czasie, gdy Robert E. Grey pełnił najpierw funkcję doradcy, a później piastował stanowisko wiceministra. Od dawna polskie MSZ wykazuje całkowitą bezradność wobec odradzania się na Ukrainie tradycji nazistowskich (kult SS Galizien) i szowinistycznych, a także wobec niespotykanego w cywilizowanym świecie antyhumanizmu, polegającego na odmawianiu ekshumacji ofiar ludobójstwa dokonanego przez zbrodniarzy z OUN-UPA. Nieudolność MSZ ma swe źródło tym, że polska polityka koncentruje się bardziej na sojuszu z ukraińskimi oligarchami, aniżeli na przywracaniu pamięci ofiar banderowskich zbrodni.

Stanowczo protestujemy przeciwko nękaniu sądowemu Księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który za swoją wieloletnią i bezinteresowną troskę o pamięć i prawdę o ofiarach ukraińskiego ludobójstwa cieszy się powszechnym szacunkiem. Jego działalność społeczna została doceniona także przez śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i śp. Rzecznika Praw Obywatelskich Janusza Kochanowskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej i Urząd ds. Kombatantów, które to osoby i instytucje przyznały swoje wysokie odznaczenia.

Apelujemy do Roberta E. Greya o wycofanie pozwu. Stanowczo zachęcamy byłego wiceministra do autorefleksji i uświadomienie sobie, że nie będzie mógł występować w sądzie przeciwko Ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu bez narażania na śmieszność już nie tylko siebie, ale też ministerstwa, które do niedawna reprezentował, oraz formacji politycznej, która go w iście ukraińskim stylu na to stanowisko powołała. Ponieważ Robert E. Grey chce uchodzić za dystyngowanego polityka, powinien wiedzieć, że – jak to trafnie ujmuje współczesna aforystka Agnieszka Lisak – „Wielkość człowieka ocenia się nie po stanowisku, jakie zajmuje, ale po tym, czy potrafi zachować do niego dystans”.

Apelujemy do niezależnych publicystów, przedstawicieli świata polityki, kultury i nauki, a także środowisk Kościoła Katolickiego, o stanowcze przeciwstawienie się nasilającej się w naszym państwie tendencji do zaszczuwania ludzi o poglądach odbiegających od poprawności politycznej oraz ośmielających się polemizować z przedstawicielami władzy i wspierającym ich aparatem propagandowym państwa.

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie  – Prezes Witold Listowski

Światowy Kongres Kresowian w Bytomiu  – Prezydent Jan Skalski

Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” we Wschowie  Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola, Radna Sejmiku Lubuskiego

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu,  Prezes Janina Kalinowska

Instytut Pamięci I Dziedzictwa Kresowego w Lublinie  – Prezes prof. Włodzimierz Osadczy

Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu  – Prezes Witold Listowski

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej  – Prezes Tadeusz Szewczyk

Towarzystwo Miłośników Lwowa w Bytomiu, Prezes Danuta Skalska, redaktor „Lwowskiej Fali” Radia Katowice

Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie  – Prezes Florian Kuriata

Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach  – Prezes Józef Tarniowy

Stowarzyszenie „Wspólnota Kresowa” w Głubczycach,  Prezes Leszek Antoszczyszyn, Radny Sejmiku Województwa Opolskiego

Stowarzyszenie „Kresy w Pamięci” w Węglińcu – Prezes Alfred Janicki

Stowarzyszenie Kresowian w Bielsku Białej – Prezes Zbigniew Miga

Stowarzyszenie Kresowian w Korfantowie  – Prezes Andrzej Polański

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny 1939-1945 w Olsztynie  – Prezes Romuald Drohomirecki

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego w Warszawie – Prezes Wanda Tymińska Buczek

Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień” w Wołowie  Prezes Henryk Bajewicz

Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowskiej  Dyrektor Aleksandra Biniszewska

Stowarzyszenie „Nasz Grodziec” w Grodźcu, Prezes dr Krzysztof Kleszcz

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Zielonej Górze  – Prezes Jan Tarnowski

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Brzegu –  Prezes Alicja Zbyryt

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Gliwicach               Prezes dr Zygmunt Partyka

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Nysie  Prezes Roman Kotowski

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Głubczycach  – Prezes Edward Wołoszyn

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy   Prezes Antoni Jadach

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Częstochowie  Prezes Adam Kiwacki

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopili i Kresów w Przemyślu – Prezes  Stanisław Szarzyński

Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu – Prezes Stanisław Szarzyński

Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe – Prezes Piotr Szelągowski

Stowarzyszenie „Dobro Ojczyzny” w Raciborzu  – Prezes Józef Sadowski

Stowarzyszenie „Patriotyczny Kędzierzyn”  – Prezes Krzysztof Tyliszczak

Gminny Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych w Dzierżoniowie  – Prezes płk.     w stanie spoczynku Władysław Ostrowski

Stowarzyszenie „Lubuszanie dla Rzeczypospolitej”  w  Zielonej Górze    Prezes Tadeusz Naruszewicz

Krajowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Zielonej Górze – Przewodniczący Władysław Starczewski, Wiceprzewodniczący Czesław Laska

Klub Podole Stołecznego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Warszawie  – Prezes Irena Kotowicz

Stowarzyszenie „Solidarni 2010” Oddział w Zielonej Górze  Prezes Tomasz Naruszewicz

Porozumienie Orła Białego w Zakopanem  Prezes Wojciech Orawiec

Stowarzyszenie Kresy Wschodnie  -Dziedzictwo i Pamięć w Szczecinie   – Prezes  Jerzy Mużyło

Fundacja im.Czeslawa Slania – Szczecin

Prof. Leszek Jazownik – Zielona Góra

Dr Maria Jazownik  –  Zielona Góra

Ks. prof. Zygmunt Zieliński  – Lublin

Prof. Barbara Jedynak – Lublin

Prof. Bogumił Grott  – Kraków

Prof. Leszek Jankiewicz  –  Skierniewice

Prof. Czesław Partacz  – Koszalin

Dr Lucyna Kulińska  – Kraków

Dr Krzysztof Kopociński  – Żary  Klub Tarnopolan

Dr Zbigniew Kopociński  – Żary  Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Dr hab. Andrzej Zapałowski  – Przemyśl

Prof. Bogusław Paź  – Wrocław

Dr Józef Osada  –  Wrocław

Władysław Siemaszko –  oficer 27WDP AK Warszawa, Laureat Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu

Ewa Siemaszko  – Laureatka Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej, badacz ludobójstwa na Wołyniu  Warszawa

Elżbieta Kielska – Burmistrz Baborowa

Anna Lewak  – Warszawa

Janusz Sanocki  – Poseł niezależny  – Nysa

Ks. kan. Bolesław Stanisławiszyn kapelan Kresowian Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Tadeusz Nowacki – Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Edward Bień – Prezes honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie

Zdzisław Koguciuk – Przewodniczący Obywatelskiej Inicjatywy Budowy Pomnika Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich w Lublinie

Katarzyna Sokołowska – Członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych     i Kombatanckich w Warszawie

Wiesław Tokarczuk  Kraków  Animator kresowy

Zdzisław Malinowski  – Radca prawny, działacz kresowy  – Częstochowa

Dariusz Raczkiewicz płk rez. adwokat,  członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie

Karol Liwirski  Prezes honorowy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich w Świdnicy

Wojciech Habela  Kraków  Aktor kresowy

Kazimierz Naumczyk – Przewodniczący Rady Miasta Głubczyc

Władysław Białowąs Prezes Honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Korfantowie

Mieczysław Habuda – Wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu

Ewa Szakalicka  – reżyser, Warszawa

Michał Siekierka  –  Wrocław

Bożena Ratter  – Warszawa, Publicystka, blogerka

Tadeusz Puchałka – Publicysta Górnego Śląska

Marek Kuliński  — Kraków

Bogusław Serat  –  Lublin

Edward Sorka  – Redaktor Naczelny portalu SieMysli.info.ke

Lech Przychodzki  – reportażysta, tłumacz, filozof sztuki

Ewa Elzbieta Deoniziak synowa porucznika Teodora Deoniziak  z 27 WDP AK
Maciej Deoniziak syn porucznika Teodora Deoniziak z 27 WDP AK

 

„Dwa Królestwa” szokujące świadectwo bł. bpa G. Chomyszyna – wykład prof. W. Osadczego

 

Relacja filmowa z wykładu prof. W. Osadczego    cz.1  i  cz.2

https://youtu.be/pi5NOG-dbDQ

https://youtu.be/7yD983oWrmY

Fotorelacja autorstwa Władysława Lichorobca

 


Relacja zdjęciowa z XVI Miesięcznicy Kresowej autorstwa Pana Miłosza Sobolewskiego z Warszawy

 

Relacja filmowa z XVI Miesięcznicy Kresowej

https://www.youtube.com/watch?v=lYfNHXlA6oA&t=759s

 

Zaproszenie na XVI Miesięcznicę Kresową

 


Oświadczenie Prezesa PZOKiK  Witolda Listowskiego w sprawie projektu ustawy Klubu PSL  o dniu 11 lipca jako Dniu Pamięci o Polakach – ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie niektórych innych ustaw


 

Relacja filmowa z XIII Miesięcznicy Kresowej

https://www.youtube.com/watch?v=CJuPJTqNeyI&feature=youtu.be

Relacja z Obchodów  Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 lipca 2017 r.

 

 

Ballada o Wołyniu, sł. muz. Lech Makowiecki

Relacja z Konferencji Historycznej, która odbyła się w dniu 8 lipca w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Rozpoczęcie Konferencji

Dr Lucyna Kulińska – „Wypędzenia Polaków ze wschodnich województw Rzeczpospolitej (…)”

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Dlaczego banderowcy mordowali Ormian?

Stanisław Srokowski – „Władza przystawia sobie sama tutaj pistolet w skroń”

https://www.youtube.com/watch?v=fshvFuMerGU&feature=youtu.be

Prof. Jerzy R. Nowak – Spory wokół stosunków polsko-ukraińskich w mediach od 1989 r.

https://www.youtube.com/watch?v=TwXzGGtebeM&feature=youtu.be

 Relacja z uroczystych obchodów autorstwa Pana Romualda Starosielca.

Konferencja prasowa na temat Pamięci Ofiar ukraińskiego ludobójstwa – prezydium Komitetu Honorowego

https://www.youtube.com/watch?v=baeHW7lwW4o&feature=youtu.be

https://youtu.be/Hhzvbxd7HP4

 

 

 

 

Zaproszenie na XI Miesięcznicę Wołyńską


Relacja z X Miesięcznicy Wołyńskiej

W Ambasadzie Ukrainy został odczytany poniższy dokument, niestety pracownicy ambasady nie chcieli, go przyjąć.


Honorowy Komitet obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich

Konto bankowe 19 1600 1462 1839 3610 4000 0001
Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski – Kraków – Przewodniczący Komitetu
Dr Lucyna Kulińska – Kraków – Wiceprzewodnicząca Komitetu
Stanisław Srokowski – Wrocław – Wiceprzewodniczący Komitetu
Witold Listowski – Prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich
w Warszawie – Kędzierzyn Koźle – Wiceprzewodniczący Komitetu
Bp Andrzej Czaja – Biskup Opolski
Bp Ignacy Dec – Biskup Ordynariusz Świdnicki
Bp Antoni Pacyfik Dydycz – Biskup Senior Diecezji Drohiczyńskiej
Bp Józef Zawitkowski – Biskup Senior Diecezji Łowickiej
Ks. prof. Zygmunt Zieliński – Lublin
Ks. Kanonik Bolesław Stanisławiszyn – Kłodzko
Ks. Prałat Roman Kneblewski – Bydgoszcz
Ks. Zdzisław Banaś – Krajowy Duszpasterz Sybiraków – Grodziec
Ks. Marek Biernat- Proboszcz Parafii w Kędzierzynie-Koźlu
Ks. Krzysztof Gołębiewski – Pruszków
Ks. Kan. Jarosław Leśniak – Dzierżoniów
Ks. Stanisław Małkowski – Warszawa
Ks. Antoni Moskal – Borownica
Ks. Adam Szubka – Bogdanowice
O. Robert Wawrzeniecki – Iława
Leszek Antoszczyszyn – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Kresowa” – Głubczyce
Henryk Bajewicz – Prezes Stowarzyszenia „Podkamień” w Wołowie
Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Pruszków
Franciszek Bąkowski – uratowany z Huty Pieniackiej – Poznań
Bartosz Bekier – Prezes Falangi i XPortal – Warszawa
Bartosz Berk – Prezes Młodzieży Wszechpolskiej
Władysław Białowąs – Prezes Stowarzyszenia Kresowian – Korfantów
Edward Bień – Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie
Aleksandra Biniszewska – Prezes Fundacji Muzeum Kresów w Kuklówce – Radziejowice
Zofia Cichewicz – Prezes Stowarzyszenia Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza
z siedzibą w Wójcicach
Jacek Ciechanowski- Przewodniczący Zjednoczenia Narodowego- Poznań
Janusz Dobrosz – Działacz Kresowy – Wrocław
Romuald Drohomirecki – Prezes Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Polskich Dzieci Wojny
w Olsztynie
Teresa Gibas – Wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie Koźlu
Mariusz Gierus – sekretarz Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa
i Ludobójstwa Kresowian, prezes zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia
Edukacyjnego u Erazma i Pankracego
Małgorzata Gośniowska – Kola – Prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka” – Wschowa
Piotr Grzegorzewski – Wiceprezes Stowarzyszenia im. Bpa Kajetana Sołtyka w Warszawie, organizator
Miesięcznic Kresowych – Warszawa
Andrzej Grzywna – Prezes Polskiego Centrum Wypędzonych z Kresów Wschodnich- w Barlinku
Wojciech Habela – Aktor Kresowy – Kraków
Mieczysław Habuda – Wiceprezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu
Małgorzata Halber – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Poznańskiego – członek Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Kresowego
Przemysław Holocher – portal ‘’Magna Polonia” – Mysłowice
Antoni Jadach – Prezes Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
w Świdnicy
Alfred Janicki – Prezes Stowarzyszenia Kresowian – Węgliniec
ppłk. pilot Stanisław Jastrzębski – Pisarz – Chorzów
Lech Jęczmyk – Pisarz – Warszawa
Janina Kalinowska – Prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu – Zamość
Zbigniew Kania – Wiceprezes Oddziału Związku Sybiraków w Bystrzycy Kłodzkiej, dokumentalista
Stanisław Kańczukowski – Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Pamięci Ofiar
Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian, Prezes Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jeleniej Górze
dr Krzysztof Kawęcki – Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej / radny województwa mazowieckiego/
dr Krzysztof Kleszcz – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Grodziec” w Grodźcu
Kamil Klimczak – Prezes Klubu im. Romana Dmowskiego w Zgierzu
Zdzisław Koguciuk – Działacz Kresowy – Lublin
dr Krzysztof Kopociński – Klub Tarnopolan – Żary
dr Zbigniew Kopociński – Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
w Żarach
Irena Kotowicz – Prezes Klubu Podolan . Redaktor Naczelna „Głosu Podolan” Warszawa
Roman Kotowski – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
Oddział w Nysie
Lech Krawczyk – Prezes PTG „Sokół Polski 1896” w Austrii
Marzena Krawczyk – Prezes Polskiego Klubu im. Romana Dmowskiego w Austrii
Aleksander Krejckant- Kierownik Obozu Narodowo Radykalnego- Wrocław
Florian Kuriata – Prezes Stowarzyszenia Kresowian – Dzierżoniów
Adam Kwocz – Prezes Narodowcy RP – Wrocław
dr Teofil Lachowicz – Sekretarz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg nr 2
w Nowym Jorku;
Karol Liwirski – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział Świdnica
Marek Makuch – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
– Oddział Stołeczny w Warszawie
Paweł „Karat” Michalik – Raper Patriotyczny – Warszawa
Zbigniew Miga – Prezes Stowarzyszenia Kresowian – Bielsko Biała
Katarzyna Mołczanow – Koordynator Regionalny Narodowcy RP, Organizator Miesięcznic Kresowych
– Legionowo
Andrzej Mosiejczyk – Prezes Prabuckiego Stowarzyszenia Kresowiaków w Prabutach
Rafał Mossakowski – Prezes Stowarzyszenia im. Bpa Kajetana Sołtyka w Warszawie, organizator
Miesięcznic Kresowych – Warszawa
Jerzy Mużyło – Prezes Środowiska 27WDPAK w Szczecinie
Tadeusz Nowacki – Wiceprezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich
– Ścinawa Mała – Opole
Paweł Bożenta Nowak – Prezes Związku Szlachty Kresów Wschodnich w Poznaniu
Zbigniew Okorski – Wiceprezes Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół w Polsce – Warszawa
Wojciech Orawiec – Prezes Stowarzyszenia „Porozumienie Orła Białego” – Zakopane
dr Józef Osada – Forum Myśli Polskiej – Wrocław
Marcin Paetz – Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe – Poznań
dr Zygmunt Partyka – Prezes Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
Oddział Gliwice
Andrzej Pityński – Artysta Rzeźbiarz, autor Pomnika pt. „Rzeź Wołyńska”, członek Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg nr 2 w Nowym Jorku
Maciej „Ptaku” Ptasznik – Raper Narodowy – Łódź
Julian Pyrzanowski – Członek Społecznego Komitetu Budowy pomnika Pamięci Ofiar Męczeństwa
i Ludobójstwa Kresowian, członek TMLiKPW oddział w Jeleniej Górze
płk. rez. adwokat Dariusz Raczkiewicz – Członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji
Kresowych i Kombatanckich – Warszawa
Jerzy Rudnicki – Prezes Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu
Józef Sadowski – Prezes Stowarzyszenia „Dobro Ojczyzny” w Raciborzu
dr Jan Sęk – Dyrektor Naczelny Filharmonii w Lublinie
Michał Siekierka – Członek Zarządu Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich
Nacjonalistów, redaktor czasopisma historyczno- publicystycznego „Na Rubieży”
Szczepan Siekierka – Prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów
we Wrocławiu
Ewa Siemaszko – Pisarz i Działacz Kresowy – Warszawa
Danuta Skalska – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa Bytom i redaktor Lwowskiej Fali
– Radio Katowice
Jan Skalski – Prezydent Światowego Kongresu Kresowian i Prezydent Europejskiej Unii Wypędzonych
– Bytom
dr Tadeusz Skoczek – Dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie
Marcin Stanisławski – Prezes Stowarzyszenia Patriae Fidelis w Angli
Romuald Starosielec – Redaktor Naczelny ‘’Polityki Polskiej” – Warszawa
Ewa Szakalicka – Dziennikarz – Warszawa
Stanisław Szarzyński – Prezes Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu
Piotr Szelągowski – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego – Poznań
Tadeusz Szewczyk – Prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Ryszard Ślązak – Sekretarz Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich
– Warszawa
Jarosław Świderek – Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu
– Tomaszów Lubelski
Józef Tarniowy – Prezes Kresowego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich
w Żarach
Wiesław Tokarczuk – Działacz Kresowy – Kraków
Krzysztof Tyliszczak – Prezes Stowarzyszeni Patriotyczny Kędzierzyn w Kędzierzynie Koźlu
Wanda Tymińska – Buczek – Prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego – Warszawa
Grzegorz Waśniewski – Komendant Stowarzyszenia Józefa Piłsudzkiego ‘’Orzeł Strzelecki” w Kanadzie
Edward Wołoszyn – Prezes Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich
Oddział Głubczyce
Mieczysław Wójcik – Prezes Stowarzyszenia Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów
Wschodnich w Warszawie

Katarzyna Wróblewska – Wiceprezes Międzynarodowego Motocyklowego RAJDU KATYŃSKIEGO
– Warszawa
Alicja Zbyryt – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział
w Brzegu
Tomasz Żak – Reżyser teatralny – Tarnów
Stanisław Żółkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Obrońców Orląt Przemyskich – Przemyśl
Marcin Żółkowski – Wiceprezes Narodowego Świtu, organizator Miesięcznic Kresowych – Warszawa
Stanisław Żytecki – Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego -Wrocław
prof. Bogumił Grott – Kraków
prof. Leszek Jankiewicz – Skierniewice
prof. Leszek Jazownik – Zielona Góra
prof. Barbara Jedynak – Lublin
prof. Maria Kalczyńska – Opole
prof. Franciszek Marek – Gogolin , Opole
prof. Tadeusz Marczak – Wrocław
prof. Stanisław Sławomir Nicieja – Opole
prof. Jerzy Robert Nowak – Warszawa
prof. Włodzimierz Osadczy – Lublin
prof. Czesław Partacz – Koszalin
prof. Bogusław Paż – Wrocław
prof. Michał Polak – Koszalin
prof. Mieczysław Ryba – Lublin
prof. Ryszard Szawłowski – Warszawa
prof. Ryszard Tomczyk – Szczecin
prof. Jacek Wilczur – Warszawa
dr Bogusław Kuzniar – Rzeszów
dr hab. Andrzej Zapałowski – Przemyśl
Wojciech Bakun – Poseł, Kukiz’15 – Przemyśl
Grzegorz Braun – Reżyser – kandydat na Prezydenta RP – Warszawa
Sylwester Chruszcz – Poseł Endecja / Kukiz’15 – Szczecin
Jerzy Czerwiński – Senator, PiS- Prudnik
Katarzyna Czochara – Posłanka, PIS – Opole
Antoni Duda – Poseł, PiS – Opole
Michał Dworczyk -Wiceminister Obrony Narodowej- Poseł, PiS – Warszawa
Mieczysław Golba – Senator, PiS- Wiązownica
Patryk Jaki – Wiceminister Sprawiedliwości – Poseł, PIS – Warszawa
Grzegorz Peczkis – Senator, PiS – Kędzierzyn-Koźle
Tomasz Rzymkowski – Poseł, Kukiz’15 – Kutno
Janusz Sanocki – Poseł niezależny – Nysa
Robert Winnicki – Prezes Ruchu Narodowego , Poseł niezależny – Warszawa
Piotr Zgorzelski – Poseł, PSL– Płock
Elżbieta Zielińska – Posłanka, Kukiz’15 – Nowy Sącz
prof. Jan Żaryn – Senator, PiS – Warszawa
Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego – Opole
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego – Warszawa
dr Tadeusz Samborski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego – Wrocław
Marian Kowal – Przewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego – Dzierżoniów
Leszek Wrotniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Jeleniej Górze
dr Marek Kawa – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opole
Józef Kozina – Starosta Powiatu Głubczyckiego – Głubczyce
Kazimierz Naumczyk – Przewodniczący Rady Miasta Głubczyce
Małgorzata Tudaj – Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Sabina Nowosielska – Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Elżbieta Kielska – Burmistrz Baborowa
Kordian Kolbiarz – Burmistrz Nysy
Dorota Koncewicz – Burmistrz Niemodlina
Adam Krupa – Burmistrz Głubczyc
Dariusz Kucharski – Burmistrz Dzierżoniowa
Stanisław Mikołajczyk – Burmistrz Węglińca
Artur Rolka – Burmistrz Paczkowa
Janusz Słabicki – Wójt Gminy Stubno
Jarosław Wita – Zastępca Burmistrza Ozimka
Janusz Wójcik – Burmistrz Korfantowa
Jerzy Wrębiak – Burmistrz Brzegu

 


Zaproszenie na X miesięcznicę wołyńską

Zapr. X miesz. wołyńska_1mZapr. X miesz. wołyńska_2mZapr. X miesz. wołyńska_3m


Relacja filmowa z IX Miesięcznicy Wołyńskiej


Zaproszenie na IX miesięcznicę

9_miesiecznica_1 9_miesiecznica_2


Relacja filmowa z VIII miesięcznicy i konferencji historycznej

 

Relacja z konferencji na portalu bezprzesady.com – link

 


Zaproszenie na VIII miesięcznicę oraz konferencję historyczną

8_miesiecznica_1 8_miesiecznica_2Załącznik dotyczący konferencji poniżej:

konf_akcja_wisla_70lat_1 konf_akcja_wisla_70lat_2


Siódma miesięcznica – relacja filmowa


Petycja do ministra prof. Piotra Glińskiego

Petycja do Ministra Piotra Glińskiego 11.02.2017

petycja_glinski_170211_1a petycja_glinski_170211_2a petycja_glinski_170211_3


Oświadczenie Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie z dnia 08 lutego 2017 r.

link do dokumentu w formacie pdf

oswiadczenie_170208_1 oswiadczenie_170208_2 oswiadczenie_170208_3 oswiadczenie_170208_4


Zaproszenie na VII miesięcznicę:

link do zaproszenia w formacie pdf

Zaproszenie PZOKiK 11 lutego Warszawa_VII_1 Zaproszenie PZOKiK 11 lutego Warszawa_VII_2

 


VI Miesięcznica Wołyńska  – 11.01.2017 Warszawa, Pałac Prezydencki ul. Krakowskie Przedmieście

https://www.youtube.com/watch?v=cxmATyOSL2c


Zaproszenie na VI miesiącznicę:

link do zaproszenia w formacie pdf

zaproszenie-pzokik-11-stycznia-warszawa_vi_1-pdf zaproszenie-pzokik-11-stycznia-warszawa_vi_2-pdf

 Film z V miesięcznicy:

https://youtu.be/hHDAksbM6GwZaproszenie na V miesiącznicę:

Link do zaproszenia w formacie pdf.

v_miesiecznica_1 v_miesiecznica_2Czwarta miesięcznica protestu Kresowian przed pałacem prezydenckim.

iv-miesiecznica-11-11-2016-warszawa_m

https://www.youtube.com/watch?v=nXQN8vd9s44

Relacja fotograficzna z miesięcznicy poniżej:


 

Stanowisko Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie w sprawie wspólnej uchwały parlamentów Polski i Ukrainy

Link do dokumentu w formacie PDF.

pismo-iv-miesiecznica-stanowisko_1 pismo-iv-miesiecznica-stanowisko_2Zaproszenie na czwartą miesięcznicę protestu Kresowian

zaproszenie-na-iv-mies_1 zaproszenie-na-iv-mies_2 zaproszenie-na-iv-mies_3mTrzecia miesięcznica protestu Kresowian przed pałacem prezydenckim.Druga miesięcznica protestu Kresowian przed pałacem prezydenckim odbyta dnia 11-09-2016 r.

https://www.youtube.com/watch?v=JO7Lb3u81Q8Stanowisko  Kresowian w/s uchwały ustanawiającej dzień 11 lipca…

uchwala_11lipca_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uchwala_11lipca_2Środowiska kresowe żądają ustawy, a nie uchwały upamiętniającej dzień 11 lipca.
zadanie-ustawy_1

zadanie-ustawy_2

zadanie-ustawy_3

zadanie-ustawy_4

zadanie-ustawy_5Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

uchwala_senatu_1

uchwala_senatu_2

uchwala_senatu_3Pismo do Marszałka Kuchcińskiego

zadanie-ustawy_1

pismo-do-marszalka_2

pismo-do-marszalka_3

pismo-do-marszalka_4

pismo-do-marszalka_5

pismo-do-marszalka_6

* * * * *

Stanowisko Kresowian w sprawie

* * * * *

krwawa-niedzielaHymn Ofiarom Wołyńskim

ODDAJMY CZEŚĆ!  ODDAJMY CZEŚĆ!
Tyś częścią Polski był przez wieki, choć dzisiaj dzieli nas granica,
Ale nas wszystkim obowiązkiem, o ludobójstwie tym pamiętać!
Dwieście tysięcy ofiar UPA przelało swą niewinną krew,
Tylko dlatego, że tam żyli, ginąc znienacka, sobie wbrew!

Wołyniu! Wołyniu! Wołyniu!
Twe ziemie krwią ofiar zbroczone,
Starców, matek i żon, dzieci osieroconych.
Polegli od ciosów zadanych,
Zbrodniczo w świątyniach i w domach,
Bo bandom UPA przeszkadza –prawda niezwyciężona!

POLEGŁYM CZEŚĆ! POLEGŁYM CZEŚĆ!
Najgorsze w tej historii jest, rządzący wciąż to podkreślają,
Że ofiar wojny więcej jest – właściwie to się nic nie stało!
To oni zamiast czcić ofiary, pamięci wciąż im odmawiają,
Zajęci swoją polityką, udają, że nie pamiętają!

Wołyniu! Wołyniu! Wołyniu!
Wciąż nie chcą o Tobie pamiętać,
Ci co powinni to czynić, aby narody znów zjednać
Tragedię co nas spotkała, wciąż wymazują  z pamięci,
Udając, że nic się nie stało, chcą losy historii przekręcić!
OFIAROM CZEŚĆ! OFIAROM CZEŚĆ!

Słowa i muzyka: Andrzej Szczepański – Duet EWAN

Hymn napisany w kwietniu 2013 r. w 70 rocznicę tragedii na Wołyniu!


 

Pytania do kandydatów na Prezydenta RP

pytania-do-kandydatow_1

pytaniadokandydatow_2Uchwała Senatu w sprawie akcji „Wisła”

akcja-wisla_1

akcja-wisla_2

akcja-wisla_3

akcja-wisla_4

akcja-wisla_5


 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Zapisz

Zapisz

Zapisz