Ważne pisma i komunikaty


Sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Kresowian za 2021 rok:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_40211 (1)

2. Bilans_40210

3. Rachunek zysków i strat_40210

4. Informacja dodatkowa_40211

5. Sprawozdanie merytoryczne_17800


Stanowisko Kresowian w sprawie podjętej przez Sejm RP uchwały ustanawiającej 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich z dnia 30 lipca 2016 r.

stanowisko-kresowian-20160730_1

stanowisko-kresowian-20160730_2

* * * * *

Jest uchwała Sejmu RP z dnia 22 lipca 2016 r.

uchwala-sejmu-20160722_1

uchwala-sejmu-20160722_2

uchwala-sejmu-20160722_3

* * * * *