Uroczystości w 2015 r.

XII wojewódzkie Dni Kultury Kresowej 6-7.06.15 r. oraz Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków 12.07.2015 r.

logo_gif

 

urocz_15_001

urocz_15_002

urocz_15_003

urocz_15_004

urocz_15_005

urocz_15_006

Program imprezy plenerowej:

urocz_15_007

Występujący artyści:

urocz_15_008

urocz_15_009

urocz_15_010

urocz_15_011

W koncercie udział weźmie chór „Echo Kresów” najliczniejszy zespół śpiewaczy w Kędzierzynie – Koźlu.


RELACJA OPISOWA z przebiegu uroczystości XII Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej 6-7 czerwca 2015 r. w Kędzierzynie-Koźlu.
Zdjęcia wykonał Władysław Lichorobiec, realizacja montażowa Mieczysława Habudy.

Uroczystość obchodów rozpoczyna Msza Święta w Kościele p.w. św. Zgmunta i św. Jadwigi Śląskiej w intencji Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP.

 

Po Mszy św. odbył się Marsz Pamięci do Gimnazjum Nr.1 im. Orląt Lwowskich, uczestników nabożeństwa z kompanią honorową i orkiertrą oraz pocztami sztandarowymi.

Wyjście pocztów sztandarowych z kościoła i marsz pamięci w ujęciu filmowym obrazuje załączony link:

https://www.youtube.com/watch?v=U7rluYL36X0

 

Uroczystość patriotyczna pod tablicą upamiętniającą zbrodnie ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich II RP.

Uroczystość pod tablicą w ujęciu filmowym przedstawia załączony link:

https://www.youtube.com/watch?v=wR_evZm1VO8

Przemówienie Prezesa Witolda Listowskiego w dniu 12.07.2015 r.:

https://www.youtube.com/watch?v=iWqZY1w4wf4

urocz_15_032 urocz_15_033innych miejscowościach naszego kraju. urocz_15_034Ukraińcom dziś pomników się nie stawia. Natomiast my o tych … urocz_15_035

urocz_15_036 urocz_15_037

Wystąpieniami pod tablicą, apelem poległych, salwą honorową i składaniem wiązanek kwiatów oraz odegraniem marszu I Brygady zakończyła się uroczystość marszu patriotycznego pod tablicą upamiętniającą zbrodnie ludobójstwa, dokonane na Kresach II RP przez banderowców spod znaku OUN-UPA. Następnie uczestnicy udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Skarbowej 10.

W Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się międzynarodowa konferencja naukowo – historyczna, poświęcona tragicznym wydarzeniom na Kresach Południowo wschodnich II RP.

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie – Koźlu Witold Listowski, zapraszając panią dr Lucynę Kulińską do prowadzenia obrad międzynarodowej konferencji naukowo – historycznej.

Na początku konferencji Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie poprosił o udzielenie mu głosu. Poinformował, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, Prezesowi Witoldowi Listowskiemu przyznano Złotą Odznakę Stowarzyszenia za wszechstronną działalność na rzecz Kresowian w Polsce. Na zdjęciu – przedstawiciele Dzierżoniowa  wręczają odznakę oraz legitymację.

Jako pierwszy wygłosił swoje wystąpienie ks. Tadeusz Isakowcz – Zaleski.

Następnie poproszono o zabranie głosu Dyrektora Fundacji „Pamięć Historyczna” w Moskwie – Aleksandra Dyukova.

Kolejnym mówcą był – Maksim Vilkov.

Po wyczerpaniu tematyki międzynarodowej konferencji naukowo-historycznej, Prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu Witold Listowski, podziękował uczestnikom profesorom historykom Uniwersytetów krajowych i zagranicznych. Również podziękowanie skierował na ręce dr hab, Dmitrija Karnouchowa prof. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Giejsztora w Warszawie. Podziękował również wszystkim uczestnikom, którzy przybyli z całego kraju na nasze uroczystości i zaprosił uczestników na drugi dzień na część artystyczną kultury kresowej, która odbędzie się w „Parku Pojednania” w Kędzierzynie- Koźlu,o godz. 13.00. W programie wystąpią różne zespoły wokalno-taneczne przedstawiające kulturę kresową i śląską. Po tym wystąpieniu obrady zostały zakończone.

XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej 7 czerwca 2015 r w „Parku Pojednania”

Pani Hanna Białas zaprosiła Panią Prezydent naszego miasta, Sabinę Nowosielską oraz Prezesa Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu, Pana Witolda Listowskiego, do uroczystego otwarcia Drugiego Dnia Kultury Kresowej w „Parku Pojednania”. Co zostało dokonane w ciepłych i gorących słowach. Przy pięknej pogodzie, życzono naszym mieszkańcom oraz licznym gościom z całego kraju, wiele radosnych przeżyć i doznań przy poznaniu pięknej kultury kresowej i śląskiej. Kulturę wokalno- taneczną oglądaliśmy w wykonaniu kilku zespołów krajowych oraz dwa zespoły, „Perła” i małego „Perełka” z Doliny województwa stanisławowskiego, Diecezji Lwowskiej z Ukrainy. W programie kultury Kresowej i Śląskiej udział wzięli artyści wymienieni w plakacie wyżej zamieszczonym.

 

Wojciech Habela autor i wykonawca recitalu – „Lwowskie Krajobrazy serdeczne” oparte na piosenkach i wierszach o Lwowie. Tu należy powiedzieć, że recitale te są oparte na najlepszych autorach i kompozytorach przedwojennych no i oczywiście na współczesnych. Jego występy mają charakter kabaretowy.

Zwiastun części artystycznej:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Z5hTPbbVcmo

 

Prezes Stowarzyszebia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu Witold Listowski, w serdecznych słowach podziękował wszystkim artystom i zespołom wokalno – tanecznym za szerzenie pięknej kultury kresowej oraz śląskiej. Szczególne podziękowania skierował do najmłodszych uczestników występów, którzy zaprezentowali program pt. TAK KOCHAMY CIĘ POLSKO. Był to patriotyczny  program z polską flagą i godłem.

 

Szkoła Sobotnio – Niedzielna w Dolimie, którą prowadzi ks. prof. Krzysztof Panasowiec, jest LAUREATEM MIĘDZYNARODOWEJ PARAFIADY DZIECI I MŁODZIEŻY W LATACH 2007- 201w Warszawie.
Zorganizowanie uroczystystej dwudniowej imprezy patriotycznej i kulturalnej, było możliwe dzięki temu, że współorganizowały władze powiatowe i miejskie oraz dyrekcja Miejskiego Ośrodka Kultury.  Władze wojewódzkie, Wojewoda i Marszałek Województwa Opolskiego objęli patronat na uroczystościami, za to wszystkim składam serdeczne podziękowania w imieniu Kresowian  zamieszkałych w naszym województwie i całej Polsce. Gdyż uczestniczyli w naszych uroczystościach również przedstawiciele z całego kraju. Na zakończenie występów, Prezes Stowarzyszenia  Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu – Witold Listowski,  serdecznie  podziękował wszystkim uczestnikom naszych obchodów – Kresowianom oraz ich dzieciom i wnukom, życząc dużo zdrowia i do spotkania na obchodach Dni Kultury Kresowej w przyszłym roku.

 

Zdjęcia z wszystkich uroczystości wykonał Władysław Lichorobiec, natomiast opisy i montaż opracował Mieczysław Habuda. Ujęcia filmowe na You Tube opracowała Telewizja Głubczyce.