Kresy Wschodnie w fotografii


Autor zdjęć: r. p. Zdzisław Malinowski

Z wielką przyjemnością publikujemy galerie zdjęć jego autorstwa.

 


Nowogródek [za Wikipedią] – (biał. Навагрудак, Nawahrudak; ros. Новогрудок, Nowogrudok) – miasto na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, na Wysoczyźnie Nowogródzkiej, siedziba administracyjna rejonu nowogródzkiego. W 2018 roku liczyło ok. 29,4 tys. mieszkańców.

Stolica województwa nowogródzkiego I Rzeczypospolitej (1500–1795), stolica województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej. Prawo magdeburskie nadał Zygmunt I Stary w 1511 roku. Miejsce obrad sejmików ziemskich powiatu nowogródzkiego od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.

 


ŚWITEŹ

(Fragment ballady Adama Mickiewicza)

Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie,
Do Płużyn ciemnego boru
Wjechawszy, pomnij zatrzymać twe konie,
Byś się przypatrzył jezioru.

Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona,
W wielkiego kształcie obwodu,
Gęstą po bokach puszczą oczerniona,
A gładka jak szyba lodu.

Jeżeli nocną przybliżysz się dobą
I zwrócisz ku wodom lice,
Gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą,
I dwa obaczysz księżyce.

 


Zaosie [za Wikipedią] – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim.

Zaścianek szlachecki położony był w końcu XVIII wieku w powiecie nowogródzkim województwa nowogródzkiego.

W Zaosiu, będącym szlacheckim zaściankiem, znajdował się dwór i folwark należący do rodziny Mickiewiczów, uchodzący, obok Nowogródka, za najbardziej prawdopodobne miejsce narodzin Adama Mickiewicza (metryka chrztu nie zawiera dokładnej informacji o miejscu urodzenia).


Zamek w Haliczu – zbudowany na wysokim wzniesieniu w 1367 roku przez króla Polski Kazimierza Wielkiego


Halicz – zabytki dawnego książęcego grodu Halicz położone na terenie dzisiejszej wsi Kryłos w odległości 6 km od miasta Halicz


Kościoły

© Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie tylko za zgodą autora.