Kresy Wschodnie II RP (dzisiejsze tereny Białorusi)

Przedstawiamy zdjęcia autorstwa Pana  Zdzisława Malinowskiego  z Częstochowy.