Ziemie polskie przywłaszczone przez Habsburgów traktatem Rosji Prus i Austrii nazwane zostały GALICJĄ I LONDOMERIĄ

4 grudnia 2022

Tekst: Bożena Ratter

Po roku 1867 kiedy Galicja uzyskała autonomię ULEGŁA RZECZYWIŚCIE WTEDY POLONIZACJI i również Ukraińcy uzyskali swoje prawa jeśli chodzi o szkolnictwo w języku ukraińskim– dr Jan Pisuliński odpowiada na pytanie dlaczego dla Ukraińców ważny był Lwów. Mogły powstawać organizacje, towarzystwa -mogli rozwinąć tutaj swoją tożsamość, ponieważ w drugiej części Ukrainy tępiono ukraińskość. W 1863 roku rosyjski minister oświaty wydał edykt o likwidacji  języka ukraińskiego – kolejne zaskakujące tezy dr Pisuliński z debaty w IPN.

Ziemie polskie przywłaszczone przez Habsburgów traktatem rozbiorowym między Rosją Prusami i Austrią nazwane zostały GALICJĄ I LONDOMERIĄ”   przez gubernatora hr Jana Pergena. (Władysław Konopczyński, Dzieje Polski Nowożytnej)  .

Pokaż więcej »

4 grudnia 2022
BĘDĄC NA GÓRZE  ŚW. ANNY
POD WPŁYWEM EMOCJI NAPISAŁEM  WIERSZ O  TEMATYCE  PATRIOTYCZNEJ .
                                  GRUCA  ZDZISŁAW
                 POLSKA  FLAGA
              POWIEWA  POLSKA  FLAGA
              GDY  WIATR  ZAWIEJE
              A  NA  TEJ  FLADZE
              HISTORIA  NARODU  POLSKIEGO
                          I  JEGO  DZIEJE …
              CZERWIEŃ  TO  KREW
              BIEL  TO  SUMIENIE  CZYSTE
              JAKŻE  PIĘKNE  SĄ  NASZE
              
Pokaż więcej »

PRZYGOTOWANA Z JAK NAJWIĘKSZEM STARANIEM, ZAMIENIŁA SIĘ PO PROSTU W WIELKĄ MANIFESTACJĘ SZTUKI POLSKIEJ.

4 grudnia 2022

Tekst: Bożena Ratter

Narrację wystawy obrazów Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki  przygotowanej jako „gest pomocy i solidarności”  w Muzeum Narodowym w Poznaniu „spina” wiersz Wisławy Szymborskiej Koniec i początek o sprzątaniu po wojnie.

Wisława Szymborska jest również autorką kilku wierszy na cześć Lenina i Stalina oraz partii:

„Partia. Należeć do niej.
Z nią działać. Z nią marzyć. Z nią w planach nieulękłych.
Z nią w trosce bezsennej. Wierz mi to najpiękniejsze
co się może zdarzyć”.

Ukraina i Polska domaga się usuwania rosyjskich dyplomatów, artystów, sportowców a co z Wisławą Szymborską ?

Niszczenie przez Rosjan dzieł sztuki stanowi krzywdę wyrządzoną dziedzictwu kulturowemu nie tylko Ukrainy, lecz także całej ludzkości– czytam na stronie Muzeum.

Pokaż więcej »

TOŻSAMOŚĆ I ŚWIADOMOŚĆ POLAKÓW UKSZTAŁTOWANA ZOSTAŁA PRZEZ CHRZEST POLSKI W 996 ROKU

4 grudnia 2022

Tekst: Bożena Ratter

Mieszkam po polskiej stronie, po ruskiej mam Uniwersytet, najbliższa cerkiew obok budynków uniwersyteckich- wyjaśnia pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Jan Pisuliński. Granica między Polską a Rusią przebiegała na rzece Wisłok, która płynie przez Rzeszów. Tak kiedyś sięgała Ruś, warto o tym pamiętać bo się o tym zapomina-

Ruś kijowska największe państwo w Europie XI w. ze stolicą Kijów– do tej chwalebnej przeszłości odwołują się Ukraińcy – kontynuuje w rozmowie z Rafałem Dutkiewiczem o świadomości i tożsamości Ukraińców podczas debaty o relacjach polsko-ukraińskich w okresie 1918-1945.

Pokaż więcej »

Szanowni Państwo, drodzy prenumeratorzy i przyjaciele „Głosów Podolan”!

1 grudnia 2022
W załączeniu przesyłamy Państwu elektroniczną wersję najnowszego – 159 numeru „Głosów Podolan”.
Wersja papierowa rozesłana zostanie do prenumeratorów w przyszłym tygodniu.
Prenumerata na rok 2023 wynosi bez zmian 50 zł ( cztery nr plus porto),  40 zł przy  prenumeracie powyżej dwóch egz. za jedna przesyłką -( zachęcamy oddziały TML), lub też przy odbiorze osobistym w Poznańskim oddziale TML.

Pokaż więcej »

Rocznica Powstania Listopadowego

1 grudnia 2022

Tekst: Bożena Ratter

PÓKI ISKRA GODNOŚCI ŻYJE W NARODZIE, ŻADEN NARÓD NIE DA SIĘ ŻYWCEM POGRZEBAĆ – rocznica Powstania Listopadowego.

POLACY I WĘGRZY BYLI UWAŻANI ZA PARIASÓW PAŃSTWA, nad którymi  mieli prawo PASTWIĆ SIĘ NIEMIECCY URZĘDNICY i oficerowie w imię trzech milionów niemieckich obywateli i trzech milionów na cudzej ziemi osiadłych kolonistów różnej narodowości. W liczbie tych kolonistów bowiem było wielu Izraelitów, których zaliczono do Niemców, podobnież jak odwiecznych Polaków z niemieckimi nazwiskami, byleby tylko dla politycznych celów powiększyć teutoński żywioł. Takie było położenie Polski we wszystkich trzech zaborach do roku 1830. Rządy zapomniały, że ucisk nawet musi mieć swoje granice. Stan całego kraju trudnym był do zniesienia. Ci którzy NIE ODDYCHALI TYLKO PROWINCJONALNYM POWIETRZEM, lecz ożywieni byli duchem jednolitej Ojczyzny, myśleli o wyzwoleniu spod jarzma wszystkich części Polski. Pięknie tę myśl wyraził Syrokomla:

Gdy ziemię Ojców naszych na troje rozdarto;

Gdy Wisłę rozłączono i z Dnieprem i z Wartą,

Nie mogli, w bratniej uczcie, rozdzielone syny,

Posypać sól Wieliczki na chleb Ukrainy!

Nie mógł brzęknąć przymierzem pobratany starem,

Puchar miodu kruświcki z litewskim pucharem!…

Co się działo nad Wartą, nad Wisłą, na Niemniem

Tylko po biciu serca czuliśmy wzajemnie.

Pokaż więcej »

Od Rusów, żywiołu panującego, przybrało to PAŃSTWO NAZWĘ RUSI.

1 grudnia 2022

Tekst: Bożena Ratter

Waregowie. Nazwa Rusi. Wikingowie, wyprawiający się za łupem z południowej Skandynawii, z czasem stali się z napastników zdobywcami, a nawet twórcami nowych organizacji  państwowych. Zwano ich na zachodzie Normandami, na wschodzie Waregami. Na Newę i Dźwinę zachodnią kierowała się zdobywcza emigracja skandynawskiego ludu Swijów a zwłaszcza plemię tego ludu, zwące się” Rus”. Pod dynastią Rurykiewiczów stali się panami całej Słowiańszczyzny wschodniej, której centrami były Nowogród na północy, Kijów na południu. Od Rusów, żywiołu panującego, przybrało to PAŃSTWO NAZWĘ RUSI, NIE MAJĄC NIC A NIC ZNACZENIA ETNOGRAFICZNEGO. Ruś ówczesna była tam i tak daleko, gdzie i jak daleko panowali Waregowie. Rus znaczyło to samo co Wareg: członek zbrojnej drużyny skandynawskiego pochodzenia.

Pokaż więcej »