Pacyfikacja Dylągowej 25-26 kwietnia 1944 r. 

25 kwietnia 2024

W 2024 r. mija 80. rocznica tej zbrodni w związku z tym temat wart jest przypomnienia. Dylągowa to wioska położona  pośród lasów w zachodniej części Pogórza Przemyskiego w zakolu rzeki San, na jej prawym brzegu obecnie pow. rzeszowski, Województwo Podkarpackie. W dniach 25-26 kwietnia 1944 r.  nacjonaliści ukraińscy próbowali nakłonić okupacyjne władze niemieckie do wymordowania Polaków mieszkańców wioski.  W Dylągowej miało się stać to samo, co wydarzyło się dwa miesiące wcześniej w Hucie Pieniackiej (pow. Brody). Ukraińscy nacjonaliści, którzy sami nie byli w stanie wymordować polskich mieszkańców tej miejscowości, nakłonili okupacyjne władze niemieckie do przeprowadzenia pacyfikacji wioski. 28 lutego 1944 r. oddziały SS złożone z Ukraińców i banderowskie bojówki OUN oraz UPA starły z powierzchni ziemi tę miejscowość. Pretekstem była obecność w okolicy partyzantki sowieckiej. Ukraińscy nacjonaliści wymordowali wówczas ok. tysiąca mieszkańców Huty Pieniackiej, a także Polaków z okolicznych wsi, którzy szukali tam schronienia przed banderowcami. Dylągową miał spotkać ten sam los. Jednak dzięki postawie mjr. Kazimierza Mięsowicza, ks. Franciszka Paściaka, sołtysa Ludwika Przybylskiego oraz pomocy Opaczności Bożej wioska uniknęła strasznego losu.

Odsyłamy do reportaży w TV Trwam dotyczących zbrodni nacjonalistów ukraińskich na mieszkańcach Dylągowej:

„Zbrodnie UPA w Dylągowej”

https://www.youtube.com/watch?v=rQqWiteSeqo

„Powrót do Dylągowej”

https://www.youtube.com/watch?v=BjDmJg_PsOY

Polecamy artykuł naukowy:

A. Brożyniak, Próba zagłady Dylągowej przez nacjonalistów ukraińskich 25-26 kwietnia 1944 r. [w:] Ludobójstwo OUN-UPA na Kresach Południowo-Wschodnich. Dawne Kresy Południowo-Wschodnie w optyce historycznej i współczesnej, t. 11, red. W. Listowski, Kędzierzyn-Koźle 2019, s. 211-224.

Wersja elektroniczna:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://kresykedzierzynkozle.pl/wp-content/uploads/2019/12/Ksi%C4%85%C5%BCka-Ludob%C3%B3jstwo-OUN-UPA-tom-XI-2019-rok.pdf

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)