Realpolityk a la Orban.

17 grudnia 2023

Niemal całkowicie bez echa przeszła w polskich środkach masowego przekazu i szerszej w polskiej debacie publicznej piątkowa uchwała parlamentu Ukrainy, który dokonał nowelizacji pakietu aż siedmiu ustaw: „O samorządzie lokalnym”, „O edukacji wyższej”, „O oświacie”, „O zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego”, „O ogólnokształcącym szkolnictwie średnim”, „O mniejszościach (wspólnotach) narodowych Ukrainy” i „O mediach”. Wszystkie zmiany dotyczyły kwestii praw mniejszości narodowych, z wyjątkiem Rosjan. Tych ostatnich władze Ukrainy przestały uznawać za autochtoniczną mniejszość narodową.

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)