Odwołane Dni Miasta i wszystkie imprezy miejskie aż do połowy czerwca

Taka decyzja musiała zapaść, ze względu na szalejącą pandemię koronawirusa. Prezydent Sabina Nowosielska wydała zarządzenie o odwołaniu wszelkich imprez, jakie były planowane na terenie miasta do połowy czerwca.

Jeśli sytuacja do tego czasu się względnie nie unormuje, mogą zostać odwołane także późniejsze wydarzenia. Dla własnego bezpieczeństwa nie spotkamy się zatem na Majówce z MOK-iem, Dniach Miasta czy Targach Książki nad Odrą… – więcej na kk24.pl

Pokaż więcej »

„RZEŹ WOŁYŃSKA BYŁA […] KRWAWĄ CENĄ, JAKĄ POLACY ZAPŁACILI ZA SWOJA POGARDĘ OKAZYWANĄ UKRAIŃCOM”, tak twierdzi obywatel Rzeczypospolitej JEWHEN MISYŁO (Eugeniusz Misiło).

„RZEŹ WOŁYŃSKA BYŁA […] KRWAWĄ CENĄ, JAKĄ POLACY ZAPŁACILI ZA SWOJA POGARDĘ OKAZYWANĄ UKRAIŃCOM”. Tak twierdzi obywatel Rzeczypospolitej JEWHEN MISYŁO (Eugeniusz Misiło): Kogo najpierw wołać, psychiatrę czy prokuratora? Jewhen Misyło ma tytuł naukowy doktora. To na podstawie jego ustaleń na tablicy pomnika na grobie bojówkarzy SB OUN i UPA na górze Monastyr umieszczono niezgodne z prawdą dane: nazwiska, daty i miejsca śmierci, fakty. W dniu 14.04.2019 w tygodniku „Nasze Słowo” został opublikowany „Dekalog” Jewhena Misyły. W przykazaniu III deklaruje on, że żołnierze UPA byli, są i będą dla niego bohaterami.
Publikujemy skrin „Dekalogu” Jewhena Misyły oraz jego tłumaczenie na język polski. Ocenę pozostawiamy czytelnikom. Już wiemy, że kwestia OUN-UPA nie jest dla doktora Misyły kwestią faktów lecz kwestią wiary, dlatego nie oczekujemy od niego adekwatnego reagowania na rzeczywistość, wszelka polemika jest bezprzedmiotowa. W jednym tylko można się zgodzić: „Wykorzystywanie ich [poległych, zmarłych] śmierci w tymczasowych celach politycznych powinno być prawnie zabronione”.
ZBRODNIARZ JURIJ STELMA, BOJÓWKARZ OUN-UPA, KTÓRY BYŁ, JEST I BĘDZIE BOHATEREM?
Jurij Stelma „Szuhaj” został zdemaskowany w następujący sposób: polska matka poszukująca zaginionego syna otrzymała radosną nowinę – żyje, zdrów i cały mieszka w Trzebieszowie pod Wrocławiem, dobrze mu się powodzi, otworzył własny sklep! Pojechała tam, lecz zobaczyła mordercę swojego dziecka. Aresztowanie, śledztwo i proces pozwoliły odtworzyć i uwiecznić „szlak bojowy” tego „żołnierza” UPA. Opublikowaliśmy historię Ukraińca Jerzego Stelmy „Szuhaja”: http://suozun.org/warto-o…/i_zapomniany-bohater-zakerzonnja/
Odnośnie tego banderowca udało się znaleźć jeszcze jeden dokument archiwalny (IPN BU 1554/49, k. 36-37), który czyni opowieść o nim kompletną, potwierdza poprzednie ustalenia oraz uzupełnia je, dlatego

Pokaż więcej »