List Teatralny w Święto Teatru.

31 marca 2023

RUDA KAMERALNA, 27 MARCA 2023

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

W ten symboliczny dla ludzi sztuki, ludzi teatru dzień, czyli Międzynarodowy Dzień Teatru, spieszę do Was z dobrą nowiną. Oczekiwanie na Zmartwychwstanie Pańskie, na Wielką Noc, na tę przecież najważniejszą z Dobrych Nowin, okazał się też łaskawym dla Teatru Nie Teraz. Otóż 18 dnia marca, w Ratuszu małopolskiego miasteczka Zakliczyn nad Dunajcem, został podpisany Akt Powołania Ośrodka Praktyk Artystycznych Teatru Nie Teraz w Rudzie Kameralnej (małej górskiej wsi w Gminie Zakliczyn). Akt podpisali: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Dawid Chrobak, Dyrektor Zakliczyńskiego Ośrodka Kultury, Kazimierz Dudzik oraz w imieniu naszego Stowarzyszenia – Przewodnicząca Zarządu, Aleksandra Żak i Dyrektor Teatru Nie Teraz, Tomasz Antoni Żak.

Pokaż więcej »

I niech ten sztandar przypomina wam wszystkie najświętsze Polki ideały.

26 marca 2023

2 czerwca 1929 r. odbędzie się w naszej szkole doniosła uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego. Projekt ten został powzięty większością głosów w radosne święto Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości Polski. Sztandar przedstawia z jednej strony obraz Najświętszej Panny, z drugiej Godło naszej Ojczyzny, zda się więc mówić, żeśmy cząstką narodu pod opieką Królowej nieba i Polski. Sztandar, symbol jedności i solidarności, tworzy z nas wszystkich jeden zwarty związek o wspólnym celu i wspólnych dążeniach, streszczających się w haśle: „Bóg i Ojczyzna”! –napisała uczennica Zakładu Naukowo- Wychowawczego SS. De Notre Dame we Lwowie, przy ulicy Ochronek l. nr 8. w Jednodniówce wydanej z okazji 25-lecia istnienia zakładu.

20 lutego 2023 r. na elewacji tego budynku  (obecnie przy ul. Konyśkiego nr 8)  we Lwowie została odsłonięta tablica upamiętniająca polską zakonnicę bł. S. Marię Antoninę Kratochwil i żydowskiego mikrobiologa Ludwika Flecka, ucznia polskiego  profesora Rudolfa  Weigla. Zgodnie z  decyzją Rady Miasta Lwowa tablica jest w dwóch językach – po ukraińsku i po angielsku.

Pokaż więcej »

Edukacja włączająca jest elementem strategii zrównoważonego rozwoju i budowy społeczeństwa globalnego.

26 marca 2023

Wytyczne UE europejskiej będą realizowane,  nie zdarzyło się nic z tego, co obiecał pan Minister a wprost przeciwnie, już jest realizowana agenda UE i ONZ a najlepszym dowodem jest to, co za chwilę rozpocznie się w gmachu Uniwersytetu Warszawskiego – Bartosz Kopczyński, uczestnik Konferencji Prasowej Ruchu Ochrony Szkoły wskazał na Międzynarodową Konferencję zorganizowaną przez Ministerstwo Nauki wraz z Unicefem na temat projektu edukacji włączającej, z udziałem Ministra Edukacji, przedstawiciela rządu ds. edukacji włączającej, przedstawiciela rządu ds. niepełnosprawnych, propagatorów „edukacji włączającej” z kraju i zagranicy oraz przedstawicieli ONZ z agendą, która pod hasłem „edukacji włączającej ” wyłącza z edukacji dziecka nabycie przez nie wiedzy  i wychowania- potrzebnych do rozwoju w dorosłym życiu ale włącza zapoznanie dziecka już od drugiego roku życia z seksualnością, jako głównym (jedynym?) źródłem satysfakcji oraz afirmacją ideologii lgbt.

Pokaż więcej »

KPN – Konfederacja Pachołków Banderowskich Rizunów.

22 marca 2023

1 lutego 1992 roku lider KPN Leszek Moczulski wygłosił w Sejmie RP przemówienie dotyczące Sprawozdania Sejmowej Komisji Sprawiedliwości oraz Komisji Ustawodawczej o poselskim projekcie uchwały w sprawie uznania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego za nielegalny oraz powołania Komisji Nadzwyczajnej, która miałaby się zająć także kwestią zbadania podstaw prawnych jego wprowadzenia oraz przestępstw popełnionych przez władze PRL w czasie jego trwania. W trakcie swego przemówienia, w jego końcowej fazie lider KPN, postanowił, jak stwierdził rozszyfrować prawdziwe znaczenie skrótu rządzącej w PRL partii, której posłowie po układzie z Magdalenki, przemienili się w ciągu jednej nocy z komunistów w ,,europejską” lewicę. CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

Tu wymagało się zaprzeczenia wszystkiego, ojca i matki, Boga i sumienia, prawa i etyki, miłości bliźniego i uczuć osobistych.

20 marca 2023

Celebrowanie polskich ofiar jest naszym obowiązkiem. Problemem jest porozumienie z narodem, który nie chce uznać swojej zbrodni i czci pamięć o jej sprawcach- napisał Bronisław  Wildstein w Demokracji limitowanej. A co z  obywatelami polskimi (?), którzy nie chcą uznać zbrodni tego narodu  i czczą pamięć o jej sprawcach?

To książka, którą ktoś musiał w końcu napisać– wydawnictwo ZNAK poleca książkę Grzegorza Motyki Akcja Wisła ’47 Komunistyczna czystka etniczna.

Nie jest to prawdą, już ktoś wcześniej ją napisał. Jej pierwsza odsłona została napisana przez dr Grzegorza Motykę prawie 20 lat temu, ocenili ją wówczas polscy historycy: Wymieniona pozycja, wydana bardzo starannie w twardej oprawie, pojawiła się na wyraźne zamówienie OUN w przeddzień 60. rocznicy tej zbawiennej dla Polaków i Ukraińców operacji „Wisła”.

Pokaż więcej »