Doszło do piątego rozbioru Polski, tym razem „dokonanego nie, jak w przeszłości, przez jej wrogów, lecz przez sojuszników”.

11 maja 2023

Trzynastego lutego 1945 roku, gdy niemal w całej Wielkiej Brytanii mżyło i było przenikliwie zimno, spiker BBC odczytał komunikat: w Jałcie premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin D. Roosevelt oficjalnie oddali wschodnią Polskę Stalinowi, a władzę nad resztą kraju przekazali spłodzonemu przez Sowietów rządowi komunistycznemu.

W bazie RAF-u w Faldingworth, Lincolnshire, lotnicy z Dywizjonu Bombowego 300 (całkowicie polskiego) usłyszeli hiobowe wieści tuż przed wieczornym nalotem na Niemcy.

Pokaż więcej »

LIST DO BISKUPA POLOWEGO ANDRZEJA LECHOWICZA I ODPOWIEDŹ.

8 maja 2023

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI ORAZ WZIĘCIA UDZIAŁU W OBCHODACH 80-TEJ ROCZNICY LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA POLAKACH Z KRESÓW WSCHODNICH.

W kolejnych odsłonach będziemy ukazywali przygotowania do obchodów 80-tej rocznicy ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach z Kresów Wschodnich. Koordynatorem obchodów jest Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie.

Prosimy o udostępnianie tych informacji. Wkrótce zamieścimy następne dokumenty oraz relacje z wydarzeń.

 

Pokaż więcej »

7 maja 2023

ZAPRASZAMY DO ORGANIZACJI ORAZ WZIĘCIA UDZIAŁU W OBCHODACH 80-TEJ ROCZNICY LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA POLAKACH Z KRESÓW WSCHODNICH.

W kolejnych odsłonach będziemy ukazywali przygotowania do obchodów 80-tej rocznicy ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach z Kresów Wschodnich. Koordynatorem obchodów jest Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie.

Przypominamy, że w pierwszych dniach stycznia 2023r. zostało wystosowane zaproszenie do licznych osób, środowisk patriotycznych i organizacji społecznych (do pobrania dokument nr 1). 20 stycznia w Falentach został powołany Komitet Organizacyjny 80 Rocznicy Ludobójstwa Polaków na Kresach dokonanego przez Ukraińców (do pobrania dokument nr 2).

Prosimy o udostępnianie tych informacji. Wkrótce zamieścimy następne dokumenty oraz relacje z wydarzeń.

 

#80krwawaniedziela

Pokaż więcej »

ZAPROSZENIE NA WIEC 11 V 2023 ROK W BIELSKU-BIAŁEJ.

7 maja 2023

Za cel postawiliśmy: zamanifestowanie społecznego stanowiska żądającego zaprzestania wspierania stron konfliktu oraz jak najszybszego zakończenia wojny drogą dialogu politycznego zwaśnionych stron. Ponadto domaganie się debanderyzacji Ukrainy i odstąpienia władz Ukrainy od wspierania i gloryfikacji ideologii banderowskiej oraz jej stanowczego potępienia jako nazistowskiej i ludobójczej.

KLIK —> 1

KLIK —> 2

Pokaż więcej »

O czym Barbara Engelking nie powiedziała.

7 maja 2023

O tym, iż Żydzi zawiedli Żydów  w czasie holocaustu II wojny pisał Baruch Milch słowami : Jak się tylko przekonałem, że Judenrat został stworzony nie po to, żeby Żydom pomagać i ich zabezpieczyć, tylko po to, żeby ich zniszczyć i wyplenić – według hasła Hitlera, który mówi: „Um Juden zu vernichten, muss man Juden haben” –zacząłem się pomału z Judenratu wycofywać.

Czy manuskrypt Barucha Milcha  przechowywany w Żydowskim Instytucie Historycznym jest pani Engelking, pracownikowi naukowemu (sic!) nieznany, gdyż NIE POWIEDZIAŁA o tym Monice Olejnik?

Pokaż więcej »

7 maja 2023
Dzień dobry!
Szanowni i Drodzy Przyjaciele zalaczam link do petycji. Prosze kto moze o podpisanie. Dziekuje.
Pozdrawiam, Krzysztof Alwast
,,Poznajcie prawdę,a prawda Was wyzwoli” (J 8, 32)
Petycja – list otwarty do biskupów i duchowieństwa polskiego!
Prosba aby w 80 rocznice ludobojstwa na Wolyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, w dniu 11 lipca 2023 r.,w Polsce, we wszystkich kościołach rozległy sie kościelne dzwony”.
Link do Petycji poniżej.
Pokaż więcej »

Nowa książka Jacka Międlara! “Sąsiedzi. Ostatni Świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach”.

7 maja 2023

Dziś (28.04.2023 r.) ruszyła przedsprzedaż dwóch tomów najnowszej książki Jacka Międlara, będącej zwieńczeniem kilkuletniego projektu “Spotkanie ze Świadkiem ukraińskiego ludobójstwa na Polakach”. Tytuł książki brzmi “Sąsiedzi. Ostatni Świadkowie ukraińskiego ludobójstwa na Polakach”. CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Pokaż więcej »

Nam chodzi po prostu o polskie interesy narodowe.

7 maja 2023

Dojrzały umysł staje się zwolennikiem idei tylko przez wszechstronne poznanie wszystkiego, co jej dotyczy, słowem, przez znawstwo przedmiotu – z przemówienia Feliksa Konecznego „Słowianoznawstwo a słowianofilstwo” na założenie Towarzystwa Słowiańskiego w Krakowie w 1913 roku.

Toteż założyciele „Towarzystwa Słowiańskiego dalecy są od tego, żeby chcieć krzewić jakieś mgliste „sympatye słowiańskie”, o których nie można by powiedzieć jasno, do czego właściwie mają zmierzać!… Nam chodzi po prostu o polskie interesy narodowe i z otwartą przyłbicą, z całą szczerością wyznajemy i głosimy wobec całej Słowiańszczyzny, że zapatrujemy się na nią ze stanowiska polskiego.

Pokaż więcej »