4 grudnia 2022
BĘDĄC NA GÓRZE  ŚW. ANNY
POD WPŁYWEM EMOCJI NAPISAŁEM  WIERSZ O  TEMATYCE  PATRIOTYCZNEJ .
                                  GRUCA  ZDZISŁAW
                 POLSKA  FLAGA
              POWIEWA  POLSKA  FLAGA
              GDY  WIATR  ZAWIEJE
              A  NA  TEJ  FLADZE
              HISTORIA  NARODU  POLSKIEGO
                          I  JEGO  DZIEJE …
              CZERWIEŃ  TO  KREW
              BIEL  TO  SUMIENIE  CZYSTE
              JAKŻE  PIĘKNE  SĄ  NASZE
                            BARWY  OJCZYSTE …
              KĘDZIERZYN  KOŹLE  AD 2022

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)