Pismo Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich do IPN o spowodowanie ścigania Igora Isajewa, który publicznie znieważył naród polski

9 kwietnia 2018

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)