Wniosek PZOKiK o spowodowanie złożenia przez Polską Fundację Narodową zawiadomienia o przestępstwie popełnionym w dniu 01.03.2018 przez Igora Isajewa polegającym na publicznym znieważeniu narodu polskiego

9 kwietnia 2018

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)