Ukraina 1948 rok – Aerodynamik – Pierwsza operacja dywersyjna CIA – Cień Hitlera.

29 czerwca 2023

Suche sformułowanie pierwszej operacji dywersyjnej CIA brzmi: Operacja Aerodynamic jest jedną z szeregu, wielu tajnych operacji CIA przeciwko ZSRR, prowadzonych we współpracy ze służbami specjalnymi Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. W akcję tą zaangażowane były osoby, które wcześniej współpracowały z nazistowskimi Niemcami. Została ona uruchomiona w 1948 roku pod kryptonimem CARTEL, a na głównego partnera w trakcie jej realizacji wybrano OUN(b), zaś główną osobą kontaktową, był pierwszy szef Rady Bezpieczeństwa OUN(b) Mykoła Łebed. CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)