Projekt Ustawy o penalizacji banderyzmu.

30 lipca 2023

Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych z siedzibą w Warszawie 28 lipca br, złożył w Sejmie Rzeczpospolitej Projekt Ustawy o penalizacji banderyzmu. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i listem przewodnim został złożony do każdego klubu i koła parlamentarnego z osobna, a także do Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczpospolitej. Powyższy Projekt zostanie w najbliższym czasie rozesłany też do organizacji kresowych i patriotycznych w Polsce i za granicą, a także imiennie do posłów RP.

Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych działa od lat w obszarze Pamięci o Kresach, m.in. od 12 lat -zawsze 11 lipca w Warszawie – organizuje Marsz Pamięci o Ofiarach ukraińskiego ludobójstwa. W tym roku w Marszu uczestniczyło ok 3000 osób. Liderem RS Porozumienie Pokoleń Kresowych jest Pan Andrzej Łukawski, również wydawca KSI / Kresowego Serwisu Informacyjnego.

Koordynatorem w obszarze rozpowszechniania informacji – o Projekcie Ustawy o penalizacji banderyzmu – do szerokiego grona odbiorców jest Pani Katarzyna Sokołowska Prezes Fundacji Wołyń Pamiętamy.
Wszystkich zainteresowanych sprawą naszego Projektu zapraszamy do kontaktu: e-mail biuro@wolynpamietamy.org
W załączeniu informacja filmowa

https://www.facebook.com/watch/?v=1029505581519140&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing

TREŚĆ PISMA SKIEROWANEGO DO PARLAMENTARZYSTÓW.

PROJEKT USTAWY.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)