Oświadczenie prezesa Stowarzyszenia Toruńska Pamięć Kresowa.

5 lipca 2023

Stanowisko T.P.K. ws. ” ks.Tadeusz Isakowicz-Zaleski/Andrzej Duda”. Wołyń

W związku z niedopuszczalną i niegodną urzędu prezydenta RP wypowiedzią, wyrażoną w wywiadzie dla redaktora Bogdana Rymanowskiego pod adresem księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, i potomków ofiar ukraińskiego ludobójstwa, oraz wszystkich innych Polaków upamiętniających Ofiary Rzezi Wołyńskiej, zwracam się z interpelacją obywatelską na podstawie Konstytucji RP, Rozdział V, Artykuł 4, Ustęp 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Domagam się wyjaśnień na temat publikacji zawartej na ukraińskim portalu TSN UA, będącym własnością 1 + 1 Media Group Pana Ihora Kołomojskiego, której to publikacji autorem jest Pani Tatiana Melezik, w którym pierwotnie zawarta była informacja, a która obecnie, nagle została usunięta przez stronę ukraińską, iż jest Pan spokrewnionym wnukiem, dowódcy sotni UPA Hromenki – Mychało Dudy. CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)