Informacja Wójta Jarocin w sprawie pomnika.

23 maja 2023

Jarocin 22.05.2023

Informacja z działalności Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie

Pomnik stojący przez lata w odlewni w Gliwicach został zdemontowany w dniu 23 kwietnia i przywieziony do Jarocina w dniu następnym. Odebraliśmy z Gliwic wszystkie jego części składowe. Wiele osób wyraża obawy, że pomnik zostanie swoiście ocenzurowany. Zarząd komitetu budowy nie ma takiego zamiaru, tym bardziej, że nie zgadzał się na to Mistrz Andrzej Pityński. 

Po otrzymaniu kompletu dokumentacji projektowej składającej się z części elektrycznej i części budowlanej opracowanej przez firmę projektową ze Stalowej Woli wg koncepcji architekta Tomasza Ziemskiego, Społeczny Komitet Budowy Pomnika w dniu 19 kwietnia złożył wniosek o pozwolenie na budowę pomnika „Rzeź Wołyńska” do wydziału Architektury i Budownictwa w Nisku. Wydział ma 65 dni na załatwienie sprawy, tak więc pozwolenie powinniśmy otrzymać najpóźniej pod koniec czerwca. Dopiero wtedy przystąpimy do prac związanych z posadowieniem pomnika. Nierealnym jest więc organizacja uroczystości związanych z odsłonięciem i poświęceniem pomnika w dniu 11 lipca. Wiele osób zainteresowanych losem pomnika wyobraża sobie, że skoro pomnik jest już w naszym posiadaniu, to bardzo szybko powinniśmy posadowić go na wybudowanym cokole i zorganizować uroczystość odsłonięcia i poświęcenia. Biorąc pod uwagę rangę pomnika i oczekiwania społeczne z nim związane, uważam, że powinien zostać wyeksponowany w odpowiednio zorganizowanej przestrzeni. Trzeba zadbać o jego właściwą ekspozycję na odpowiednie przygotowanym terenie. Kilka zdań wyjaśnienia do projektu zagospodarowania działki. Teren z pomnikiem ma 3 boki, dwa biegnące w linii prostej oraz trzeci w kształcie łuku, który oddziela działkę od tzw. drogi technicznej do obsługi MOP-u i terenów przyległych. Bok o długości 111,3 m. ogrodzony będzie ogrodzeniem stalowym panelowym, drugi bok będzie pełnił dwie funkcje: jako ogrodzenie oraz Ściana Pamięci. Składać się ona będzie z 10 bloków betonowych (barwionych) o długości 9,2 m. każdy i wysokości 2 m., połączonych ze sobą płotkami metalowymi. Na ścianach tych wieszać będziemy tabliczki z nazwami miejscowości, gdzie dokonywane były rzezie. Tych miejscowości poza obecnymi granicami Polski jest ok. 3700. Mocowanie tabliczek będzie kontynuowane przez kilka lat. W każdą rocznicę przybywać będą kolejne tabliczki fundowane przez darczyńców. Trzeci bok stanowić będzie ogrodzenie o wysokości 1.80 m. wykonane z betonu i obłożone łupkiem szarogłazowym. 24 ton łupka mamy już zakupione. W ogrodzeniu będą dwie metalowe bramy. Ze środków gminy Jarocin (z udziałem dotacji) wykonywane są obecnie 2 drogi dojazdowe z nawierzchnią asfaltową do terenu z pomnikiem (492,5 m + 253,2m), których koszt z nadzorem inwestorskim to 927665 zł., oraz 2 zjazdy na teren z pomnikiem za 15230 zł., które zostaną opłacone przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika.

Kwestie finansowe

Zarząd SWAP – Okręg 2 podjął decyzję o wysokości swojego dofinansowania do budowy pomnika „Rzeź Wołyńska”. Oprócz 15000 dolarów (po przewalutowaniu – 61.333,50 zł.), które już wpłacił na nasze konto przekaże jeszcze 30000 USD w obecnym 2023 roku i 30000 USD w przyszłym. W przeliczeniu na złotówki da to kwotę ok. 245.000,00 zł. Obecnie na koncie Społecznego Komitetu budowy jest 104.883,16 zł. Wynika z tego, że łącznie będziemy mieć kwotę ok. 350.000,00 zł. Jest to o wiele za mało, żeby zrealizować nasze zamierzenie. Kosztorys na prace budowlane opiewa na kwotę 2.220.503 zł. brutto , natomiast na elektryczne (doprowadzenie zasilania od transformatora, podświetlenie pomnika i Ściany Pamięci, monitoring) to kwota 108.921,67 zł. brutto. Wartości kosztorysowe są tak wysokie także ze względu na duży wzrost cen materiałów budowlanych w wyniku inflacji. Z doświadczenia wiem, że ceny kosztorysowe inwestycji są zazwyczaj zawyżone w stosunku do ich realizacji. Jako członkowie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” nie oczekiwaliśmy, że SWAP pokryje wszystkie koszty związane z pomnikiem ale nie będę ukrywał, że liczyliśmy na wyższą kwotę. Zdaję sobie sprawę, że nasze zamierzenie trochę „urosło”. Trudno było uzgodnić ze SWAP ze względu na odległość wszystkie szczegóły dotyczące adaptacji terenu pod pomnik. Zarząd SWAP był zaskoczony przedstawionymi kosztami zawartymi w kosztorysach. Zasugerował nam abyśmy nasze przedsięwzięcie podzielili na etapy. W związku z zaistniałym problemem zamierzam wystąpić z konkretnym apelem do społeczeństwa o brakujące środki finansowe na adaptację terenu pod pomnik. Jeśli nie zbierzemy odpowiedniej kwoty, będziemy musieli rzeczywiście podzielić nasze przedsięwzięcie na etapy, z tym, że za konieczne prace do wykonania zaliczam: zasilanie elektryczne i monitoring, wykonanie ławy fundamentowej z okładzinami, Ściany Pamięci i ogrodzenia metalowego z jednego boku terenu (panele metalowe), oraz strefy wejściowej.

Zadaje sobie zasadnicze pytanie: Czy jesteśmy w stanie uzbierać tyle pieniędzy, aby wystarczyły na prace objęte projektem? Po przeprowadzeniu analizy dotychczasowych wpłat na konto komitetu oraz na Zrzutka. pl można dojść do bardzo pesymistycznego wniosku, że nie za bardzo jesteśmy w stanie tego dokonać. Wszystkie wpłaty na konto SKBP od utworzenia konta w dniu 15.06.2020 do dnia 26.04.2023 roku dały kwotę 169.708,71 zł., w tym:

-61.333,50 zł – SWAP

– 62.325,00 – od osoby prywatnej

– 7.000,00 – od ks. TI-Z

– 5.587,87 – Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lancaster

– 4.532,68 – St. Jospeh Society

– 2.583,00 Krakfloor sp. z o.o. Kraków

– 1.500,00 – Nadleśnictwo Rozwadów

– 820,00 – Stowarzyszenie UPAM Zamość

– 500.00 Prabuckie Stow. Kresowiakówb

– 500,00 Nadleśnictwo Rudnik

– 2 wpłaty po 1000,00

– 1 wpłata – 800,00

– 1 wpłata 662,52

– 9 wpłat po 500,00

oraz 123 przelewy z kwotami niższymi niż 500 zł. razem 123 wpłacających + 23 wpłacających wyższe kwoty to daje nam 146 podmiotów wpłacających. Biorąc pod uwagę, że na Zrzutka.pl od początku wpłynęły kwoty od 406 wspierających, to w ciągu kilku lat wpłaty dokonane zostały przez 146 + 406 = 552 podmioty.

Być może nie dotarliśmy z informacją do wszystkich potencjalnych osób mogących wesprzeć nasze zamierzenia, może nie wszyscy wierzyli, że uda się nam doprowadzić do finału jakim będzie wzniesienie pomnika. Dlatego też lada dzień opracuje nowy Apel w sprawie zbiórki pieniędzy i prześle go także do Państwa z prośbą o jego rozpropagowanie w środowiskach patriotycznych.

Zbigniew Walczak – prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

3 Responses to Informacja Wójta Jarocin w sprawie pomnika.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)