Trzeba się bronić ! Czas już najwyższy po temu.

3 października 2022

Tekst: Bożena Ratter

Rządy i narody zaborcze kierują się zwykle dwoma rodzajami prawideł etycznych: jedne służą im dla celów najbliższych, więc mają je dla siebie, drugimi posługują się przy stosunkach swoich z plemionami i narodami podbitymi.  Nam nie wolno bawić się mrzonkami, na których podstawie nie jeden z naiwnych przywódców partii politycznych i społecznych szuka współczucia i pomocy dla swoich celów egoistycznych, bądź u Niemców, bądź u Rosjan  -pisał prof. BENEDYKT DYBOWSKI – POLSKI PRZYRODNIK, PODRÓŻNIK, ODKRYWCA I LEKARZ – NA 50 STRONACH badania sprawy Józefata Ohryzki,  zesłanego do Jakucka.

Tylko Niemiec, albo Rosjanin mają prawo mieć ojczyznę— Polak do tego nie ma prawa… przyczyna nienawiści, wiejącej ze sprawozdań, jakie były kreślone przez Rosjan i przez Niemców, a dotyczące wypadków, zaszłych podczas naszych powstań; taką samą nienawiść widzimy w biografiach, pisanych przez wrogów naszych o ludziach, którzy brali udział czynny w ruchach narodowych.

Życiorysy, jakie dziś mamy, ręką nienawiści kreślone, są pełne fałszywych insynuacji i najnikczemniejszych wymyśleń. Każdy autor takiej biografii czuje się w obowiązku piórem swojem spotwarzyć, zhańbić, zbezcześcić i oplwać ofiarę przemocy brutalnej. Jedno z takich szkalowań, odnośnie do osoby Józefata Ohryzki, wyszło z pod pióra członka komisy i śledczej, ustanowionej przez Murawjewa Wieszatiela w Wilnie, Gogiela. Należał do koła liberalnych, udawał wielkiego przyjaciela Polaków, przestawał przeważnie z nimi, bywał w gościnie u okolicznych obywateli ziemskich, podczas obiadów uroczystych wznosił toasty wolnościowe, etc. Słowem, grał rolę liberała, sympatyzującego ze „sprawą polską” . (Biblioteka_Warszawska_1907 Pamięci Józefata Ohryzki)

 Agenci interesu rosyjsko -niemieckiego (o różnych korzeniach) niby sympatyzujący ze „sprawą polską”  nadal wznoszą okrzyki wolnościowe wokół tych, którzy działają na rzecz praw Polaków do ojczyzny a zwani są ruska onucą. Działanie opisane przez Benedykta Dybowskiego ale przy pomocy nowoczesnych technik komunikacyjnych.

Pojawia się wokół nas wiele starych terminów np. ruska onuca – wyjaśnia Wojciech Sumliński. Bronisław Komorowski wraca dzisiaj do telewizji, kierowany na autorytet moralny a to jest prawdziwa ruska onuca. Pro civili – bandycka organizacja nazwana dla niepoznaki fundacją, defraudująca miliardy złotych i doprowadzająca do śmierci kilkunastu osób. To Bronisław Komorowski jako minister obrony narodowej patronował tej organizacji . Agent GRU Igor Kaperow prowadził interesy na rzecz pro civili miał możliwość zapoznawania się z pracami i tajemnicami państwowymi. Bronisław Komorowski, doradca Tuska, jako jedyny broni WSI. W 2011 roku spotyka się w Sopocie z cieniem Putina Nikołajem Patruszewem, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Wiele tajemnic. Ciekawe, dlaczego nikt nie nazywa go ruską onucą i przede wszystkim, nie zabiera mu obywatelstwa polskiego i nie wsadza do więzienia.

finansowanie Donalda Tuska na początku lat 90 przez niemiecki wywiad i proniemiecka działalność jako premiera polegająca na zamykaniu polskich stoczni bardzo dobrze prosperujących? I tak się działo na każdym polu, cukrownie  i wielu innych przedsiębiorstw . Miliony Polaków wyemigrowały z Polski bo nie miały tu  żadnych szans na godne życie , na żadna przyszłość . Mieliśmy być rezerwuarem taniej siły roboczej bo ktoś o to zadbał, bo ktoś to zaplanował, bo ktoś to zrealizował. Mocodawcy Donalda Tuska  i on sam. Jeżeli Berlin wiedział o kontaktach agenta z Tuskiem to wiedziała też o tym Moskwa i sam Putin, który był wtedy oficerem KGB i rezydował w NRD . Czy rozumiemy na czym polega gazowy przekręt stulecia i udział w tym przekręcie Tuska? Kondominium rosyjsko niemieckie w polskim wydaniu: z jednej strony Komorowscy tego świata, z drugiej strony Tuskowie. Teraz jeden i drugi wracają do gry… Na drugim biegunie opcja amerykańsko żydowska.

Ilustracja Polska 1902  nr 12

Niedawno poruszył całe społeczeństwo oburzający fakt, że do katedry Wawelskiej zamówiono witraże u rzemieślnika niemieckiego. I pojawił się protest w dziennikach, podpisany przez wybitnych obywateli, profesorów uniwersytetu i artystów.

Obecnie? wybitni obywatele reprezentujący nas w rządzie i mediach oraz pracach naukowych walczą z „domniemanymi ruskim onucami” w imię obrony własnych interesów.

Ilustracja Polska 1902 : Był to naturalny odruch społeczeństwa przeciw fatalnej, zdrożnej gospodarce – daj Boże, aby skuteczny i nie spóźniony.

Obecnie? Wymordowano elitę, miliony wypędzone przez Tuska a reszta w sieci nowoczesnej technologii informacyjnej. Nieliczni zwani „ruskimi onucami”.

Ilustracja Polska 1902 :

Inaczej dzieje się na Węgrzech, gdzie obcych, więc i Austryaków, od dostaw zupełnie wykluczają.

Obecnie? Nie zmieniła się dbałość rządu węgierskiego o dobro narodu. Widać ,że nie mają tylu agentów o odmiennych od naszych korzeniach.

Ilustracja Polska 1902 :

U nas przeciwnie. U nas sprowadza się nie już jakieś patentowane specjalności, ale nawet najprostsze rzeczy, n. p. jakiś daszek szklany na żelaznej podstawie do katedry na Wawelu, najprostszą konstrukcję żelazną dachową dla teatru w Krakowie itd. itd., sprowadza się od Niemców, a nadto zarazem brygadę zwykłych niemieckich ślusarzy. Nasi zaś ślusarze i inni rękodzielnicy i robotnicy niech sobie robią, co chcą, niech siedzą na bruku przed magistratem, lub zbierają się przed gmachem sejmowym. Trzeba się bronić ! Czas już najwyższy po temu.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)