Rada obwodu lwowskiego szykuje ogłoszenie roku 2022 Rokiem UPA

W przyszłym roku przypada fałszywa rocznica powstania tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii – zbrojnego ramienia Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków. Politycy lwowskiej rady obwodowej szykują z tej okazji uchwałę ogłaszającą rok 2022 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii na ziemi lwowskiej.

Jak podaje portal Twoje Misto, w piątek propozycję ogłoszenia przyszłego roku Rokiem UPA na ziemi lwowskiej poparła komisja ds. kultury, polityki informacyjnej i promocji rady obwodu lwowskiego. Portal zacytował przewodniczącego komisji Swiatosława Szeremetę, który uważa, że „UPA odegrała znaczną rolę w walce narodowowyzwoleńczej” Ukraińców.

„Dlatego musimy na odpowiednim poziomie zorganizować w obwodzie obchody tej rocznicy. Ponadto proponujemy przygotowanie spektaklu przez jeden z teatrów Lwowszczyzny o historii i działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii, o ich zwycięstwie i chwale” – powiedział Szeremeta.

Komisja przygotuje odpowiedni projekt uchwały w sprawie Roku UPA, który zostanie przedłożony radzie obwodu lwowskiego… – więcej w portalu kresy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)