Pismo do rektorów KUL i UMCS – Zdzisław Koguciuk

19 grudnia 2018

Wiktor Juszczenko doktor honoris causa lubelskich uczelni – czy dojdzie do rozprawy sadowej.

Pismo do rektorów KUL i UMCS

Przez 8 lat na KUL i 3 lata na UMCS trwały protesty Kresowian przeciwko nadaniu tytułu doktora honoris causa dla Wiktora Juszczenki i przez te lata nie zrobiono nic aby anulować to honorowe wyróżnienie.

Czyli Wiktor Juszczenko może obrażać pamięć pomordowanych Rodaków na Wołyniu, a władze uczelni nic w tym temacie nie mogą zrobić. Kiedy jednak protesty na w/w uczelniach zostały zakończone w 2017 r a dalszą formą protestu wobec h.c. dla Juszczenki było umieszczenie tablicy przy pomniku „Ofiar Wołynia” mówiącej o tym że: pomnik jest obywatelską inicjatywą mieszkańców Lublina, jest wyrazem sprzeciwu przeciwko h.c. KUL i UMCS dla Juszczenki, jest symbolicznym zadośćuczynieniem za obrazę pamięci Polaków – zagrożono mnie sądem. Motywacja skierowania sprawy do sądu jest taka, że obecność tej tablicy przy pomniku podważa autorytet uczelni. Nie podważa natomiast autorytetu uczelni doktor h.c. KUL i UMCS który Stepana Banderę podniósł do godności bohatera narodowego, który zbrodniczą organizacje UPA- OUN odpowiedzialną za wymordowanie bezbronnych kobiet , dzieci i starców, uznaje że prowadziły one walki o niepodległość Ukrainy. Jak długo jeszcze w Lublinie mamy trwać w tym zakłamaniu. Tablica odzwierciedla prawdę , bo intencja budowy pomnika rodziła się w sercach około 30 % mieszkańców Lublina posiadających korzenie kresowe bo musieliśmy coś robić kiedy gloryfikator zbrodni wołyńskiej otrzymuje tutaj honorowe tytuły lubelskich uczelni. Intencja budowy pomnika rodziła się z w poczuciu bezradności i zadawano pytanie jak przeciwstawić się wobec honorowania tytułami w Lublinie gloryfikatora zbrodniczych organizacji UPA-OUN a tam nasi najbliżsi do dzisiejszego dnia nie maja symbolicznego krzyża na grobie. DZISJIAJ NIE WOLNO ABY W/W INFORMACJIA BYŁA UMIESZCZONA PEZRY POMNIKU WOŁYNSKIM. Chciałem nadmienić, że postawiona została alternatywa: tablicy nie będzie jeżeli doktorat h.c. dla Wiktor Juszczenki będzie unieważniony. Czy nie stać władze uczelni na taki krok aby nie krwawiła dłużej rana w sercach Kresowian, którzy to wyróżnienie odczytują jako obrazę pamięci pomordowanych na Wołyniu, tylko widzą rozwiązanie w skierowaniu sprawy do sądu. W związku z wejściem w życie ustawy „ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, która reguluje funkcjonowanie uczelni wyższych na nowych zasadach a rektorzy uczelni zobligowani zostali do opracowania nowych statutów. Umieszczenie w/w tablicy przy pomniku zostało wstrzymane i wystąpiłem do rektorów KUL i UMCS ( Załącznik) powołując się na w/w ustawę aby dokonano zapisów w nowym statucie uczelni tak, że w niektórych przypadkach senat może dokonać nieważności nadanego tytułu doktora h.c. oraz aby tym zapisem został pozbawiony tego tytułu Wiktor Juszczenko. Wystąpiłem również do MNiSW oraz PAN o zajecie stanowiska w tym temacie aby w przyszłości o tytułach h.c. wnioski były opiniowane na wyższym szczeblu aby osoby wyróżnione tytułami honorowymi uczelni nigdy więcej nie podważali autorytetu polskiej nauki. Czy dojdzie do rozprawy sądowej – prawnicy analizują całość materiału. Uważam że zbyt długo Kresowianie upominali się o obronę pamięci naszych rodaków którzy tam na Ukrainie leża w krzakach , chaszczach, lasach, starych studniach aby dzisiaj wycofać się z prośby do KUL i UMCS o anulowanie honoris causa dla Wiktor Juszczenko. Jeżeli dojdzie do rozprawy sądowej zechce aby była ona otwarta dla mediów i Kresowian. Również chce znać pytanie, niech sąd odpowie: czy można obrażać pamięć pomordowanych Rodaków na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, czy można porównywać Józefa Piłsudskiego do Stepana Bandery, czy można porównywać zbrodnicze organizacje UPA-OUN do AK.

 

Zdzisław Koguciuk

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)