ODSŁONIĘCIE TABLICY Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI I UPAMIĘTNIENIE OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UPA I OUN NA KRESACH II RP.

19 grudnia 2018

W imię pamięci 11 listopada 2018 roku we wsi Skrzynka (gmina Lądek Zdrój) z inicjatywy kresowiaka po mieczu rodem z Hanaczowa Dk. Bartosz Karola Tusińskiego, na fasadzie kościała p.w. Św. Bartłomieja Apostoła – pierwsza w gminie jak nie w powiecie kłodzkim, została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica, przez ks. mjr. Ryszarda Pasiekę upamiętniająca walkę o niepodległość Polski. W uroczystościach uczestniczyli:, Burmistrza miasta i gminy Lądek Zdrój Roman Kaczmarczyk, Komendanta OSP Skrzynka Wiesław Urban, oraz Sołtysa wsi Skrzynka Sabina Ogórek jak i sam fundator:

Uroczystości poprzedziła Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych w obronie Jej niepodległości, z udziałem miejscowej ludności. Pani Maria Łaba ze wsi Hanaczów – pow. Przemyślany, która pamięta te tragiczne dni, gdzie jako mała dziewczynka chowała się w beczce aby nie zostać porąbaną przez UPA, jak jej matka, którą pamięta jak w dniu pogrzebu została posadzona na trumnę swej matuchny w ostatniej drodze na wieczny spoczynek. Po zakończeniu Mszy świętej, wystąpił z przemówieniem fundator tablicy nawołując do prawdziwych katolików, którzy pamiętają o swojej Ojczyźnie aby walczyli o niepodległość swoich serc, aby zawsze królował w nich Jezus Chrystus bo to On umarł za Prawdę, i że ziemia – Ojczyzna jest przesiąkiem Nieba i każdego dnia dziękujmy Bogu że w Polsce mówi się po Polsku i prośmy aby Polacy myśleli po Polsku, bo krew przodków naszych woła o pamięć, a naród bez pamięci umiera, umiera bez BOGA HONORU I OJCZYZNY te słowa ma mieć wyryte w sercu każdy patriota. Bo codziennie trzeba zadawać sobie pytanie jakim jestem katolikiem? Jakim jestem Polakiem? I co mogę zrobić dla mojej Ojczyzny, tu i teraz. Jak mawiał kard Wyszyński: Pierwsza miłość po Bogu należy się Ojczyźnie i pierwsza po Bogu służba należy się dzieciom własnego Narodu. Jak służysz Bogu taki i Ojczyźnie. Te słowa zaprowadziły wiernych ze świątyni przed kościół. Skrzynczanie nie zapomnieli o swoich kresowych korzeniach i tragicznych wydarzeń ludobójstwa dotychczas nieukaranego i zapominanego. Po poświeceniu tablicy i odśpiewaniu Boże coś Polskę z pod kościoła wyruszyła wspólna marszruta do sali wiejskiej gdzie po odśpiewaniu wspólnie Hymnu państwowego odbyła się akademia niepodległościowa z udziałem dzieci ze szkoły podstawowej w Trzebieszowicach, oraz prelekcja pt. „Drogi do Niepodległości”, nawiązująca min. do historii symboli narodowych. Całość świętowania zakończone zostało wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych przy akompaniamencie zespołu pieśni ludowych Skrzynczanki.

Oczywiście jak przystało na taką rocznicę nie obeszło się bez trudności, bo jak historia nie raz wskazuje nam że nawet o 100-lecie niepodległości trzeba walczyć. Nawet taka rocznica w tak małej wsi wymaga ofiary i poświecenia. Ponieważ tablica początkowo miała zostać umiejscowiona przy remizie OSP – terenie publicznym na zniszczonych reliktach Kringdenksmal w latach 60-XXw. Postanowiono wykorzystać to miejsce na potrzeby patriotyczne i umiejscowić tam tablice z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski (oczywiście za pozwolenie władz gminy i WKZ). Niestety groźby i zastraszenia ze strony byłego leśniczego leśnictwa Skrzynka i tajnego współpracownika Służb Bezpieczeństwa pod pseudonimem „Jodła”, Pana Jana M. zmusiły do przeniesienia lokalizacji tablicy ze wglądów tylko na dobro pamięci tych ofiar, która tablica upamiętnia, aby nie została zbeszczeszczano. A ich pamięć została ukoronowana na fasadzie kościoła, tam gdzie zawsze była ostoja Polskości.

Kresowiacy walczmy o prawdę w czasie neobanderyzmu.

BÓG HONOR OJCZYZNA

Pamięci tych, którzy życie, krew i cierpienie złożyli

w ofierze na Ołtarzu Ojczyzny.

Uczestnikom walk o Wolność i Niepodległość Polski na wszystkich frontach I oraz II wojny światowej

i po nich.

W hołdzie zamordowanym z rąk nazistów, sowietów, komunistów, i tych, którzy zginęli w obozach zagłady.

Ofiarom ludobójstwa dokonanego na Polakach z Kresów II RP, przez ukraińskich nacjonalistów

z OUN – UPA.

Za to, że byli Polakami.

Jeżeli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie.

W 100-lecie odzyskania przez Polską Niepodległości,

Ci, którzy swoją nową Ojczyznę odnaleźli

w Skrzynce.

11.11.2018

R.I.P.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)