Tą wartością jest najgłębsza i najpiękniejsza z tajemnic bytu narodowego – MOC OPORU.

9 stycznia 2024

W Generalnym Gubernatorstwie żadnej zgody na safandulstwo nie będzie – proroctwo redaktora Stanisława Michalkiewicza o integracji w ramach Unii Europejskiej spełnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, która już zapowiada „odchudzenie” podstawy programowej w szkole. „Liczenie najwyżej do 500” – tak Niemcy odchudzali polskie szkolnictwo podczas okupacji. Celem szkoły ma być wyłącznie proste liczenie najwyżej do 500, napisanie nazwiska, nauka, że nakazem bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców. Czytania nie uważam za koniecznie –pisał w 1940 roku Heinrich Himmler mianowany przez Hitlera komisarzem Rzeszy dla umocnienia niemczyzny. „Nauczanie ważnych z narodowego punktu widzenia przedmiotów – geografii, historii, historii literatury, a także gimnastyki – jest wykluczone. Ta ludność polska będzie stała do dyspozycji jako pozbawiony przywództwa lud roboczy”. Obowiązek szkolny obowiązywał polskie dzieci do dwunastego roku życia. Kiedy dziecko kończyło ten wiek, zostawało objęte przymusem pracy na rzecz III Rzeszy.

Cały tekst tutaj. <— KLIK

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)