Kto dzisiaj wydostanie polskie dzieci z rąk oprawców „nieludzkiej” marksistowskiej ideologii.

12 lutego 2024

17 września 1939 roku Rosja Sowiecka dokonała napaści zbrojnej na Polskę. W okupowanych przez sowietów szkołach usunięto język polski, usunięto też historię i geografię Polski a wprowadzono nauczanie o ZSRR. W 1941r. dla polskich dzieci organizowano kolonie. W wyniku wojny rosyjsko-niemieckiej dzieci nie oddano rodzicom, zostały wywiezione w głąb Rosji. W Moskwie został opracowany plan deportacji ludności polskiej do łagrów, na Syberię i do Azji Środkowej. Zorganizowano 4 wielkie deportacje przeprowadzone między 8-10 II 1940r. a czerwcem 1941r.  Zbliża się data pierwszej wywózki w mroźną noc 10 lutego 1940 roku. Wspomina Karolina Lanckorońska w Zamku Królewskim znajdują się ofiarowane przez Nią cenne zbiory):

To działo się 11,12 i 13 lutego 1940 roku w całej wschodniej Polsce. W styczniu przyszedł do mnie gospodarz z sąsiedniej wioski Klicko – Kolonia . Była to osada nowa, powstała po pierwszej wojnie światowej, gdy mój ojciec rozparcelował dawny folwark Klicko. Nabywcami tej ziemi byli wyłącznie chłopi polscy z wsi sąsiednich – elementu napływowego w ogóle tam nie było. Był wyraźnie zatroskany.

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)