OBCHODY W KĘDZIERZYNIE KOŹLU – cz.5.

16 lipca 2023

Konferencja historyczno-naukowa jest nieodłączną częścią obchodów Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej oraz Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. W tym roku prelekcje i wykłady wygłosili:
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – „Ofiary szowinistów ukraińskich: Polacy oraz inne narodowości”.
Planowany wykład: „Męczeństwo sióstr zakonnych zamordowanych przez OUN-UPA” był częścią homilii podczas Mszy Św.
Dr Lucyna Kulińska – Kraków – „Omówienie raportu SBU na temat działalności OUN-UPA z roku 1993”.
Prof. Andrzej Zapałowski – Przemyśl – „Operacja Wisła na Pogórzu Przemyskim”.
Dr Artur Brożyniak – IPN Rzeszów – „Obrona Baligrodu przed napadami OUN-UPA w latach 1944 – 1947”.
Dr Michał Siekierka – IPN Wrocław – „80 lat po ludobójstwie dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów: organizacja obchodów w cieniu wyzwań politycznych i oczekiwań społecznych”.
Wystąpienia są dostępne dzięki obsłudze medialnej Pana Włodzimierza Skalika:

FILM NR 1 Z KONFERENCJI.
FILM NR 2 Z KONFERENCJI.

FOTORELACJA cz.5 <— KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)