OBCHODY W KĘDZIERZYNIE KOŹLU – cz.3.

16 lipca 2023

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w duchu założonych celów Stowarzyszenia, a szczególnie: kształtowania postaw patriotycznych, służby Bogu i Ojczyźnie, podtrzymywania ducha rycerskości, wzajemnego poszanowania i honoru, krzewienia pozytywnych idei tradycji szlacheckiej i zakonów rycerskich. Działając na mocy uprawnień statutowych, uchwałą nr.1 z dn.14.02.2023r. Kapituła postanowiła przyznać w 80 Rocznicę Ludobójstwa na Kresach Wschodnich Krzyż Pamięci na wstążce. Jako wyraz uznania za działalność, czynny udział i wsparcie w upamiętnianiu ofiar Banderowskiego Ludobójstwa – Honor et Gloria dla:
1. Zbigniew WALCZAK
2. Teresa GIBAS
3. Jadwiga SOZANSKA
4. Franciszek BINEK
5. Sabina NOWOSIELSKA
6. Zbigniew ROMANOWICZ
7. Marek KUŁAKOWSKI
8. Leonard KOŁOCZEK
9. Jurand SZWEDA
10. Piotr MOROZ
11. Michał SIEKIERKA
12. Alfreda SZARGUT
13. Tadeusz SZEWCZYK
14. Mieczysław HABUDA
15. Wojciech SIŃSKI
16. Włodzimierz SKALIK
17. Stanisław ZYTECKI
18. Urszula MATUSZYK
19. Zenon ŁUKOWSKI
20. ks. Marek BIERNAT
21. Eugeniusz SOZAŃSKI
22. Dariusz RACZKIEWICZ
23. płk Sławomir MAJSZAK
Gratuluję wyróżnionym z życzeniami kontynuacji tak szlachetnego działania.

FOTORELACJA cz. 3. <— KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)