Dla wolności i bezpieczeństwa – uczniowie klas młodszych obowiązani są posiadać specjalny zeszyt.

24 listopada 2023

Wobec zdemaskowania planów komunistycznej międzynarodówki, dążącej do zawładnięcia dziećmi i młodzieżą dla zdemoralizowania jej, wyzucia z zasad i uczuć religijnych, narodowych i rodzinnych, celem użycia jako przedniej straży w walce o zburzenie cywilizacji chrześcijańskiej i narodowej, zebrani w liczbie przeszło sześciuset osób ze Zjednoczenia Polskich Stowarzyszeń w dniu 29 kwietnia 1927 roku w Warszawie– wzywają społeczeństwo do przeciwstawienia się grożącemu niebezpieczeństwu i uświadamiania o nim szerokich mas i domagają się od rządu podjęcia jak najenergiczniejszej planowej akcji, niweczącej wszelkie próby zamachu komunizmu na młodzież zarówno jawne, jak zamaskowane. (Walka z bolszewizmem, 1927 nr 2)

CAŁY TEKST TUTAJ -> KLIK.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)