Pociechy ,,naszych braci” wychowanych na ideach Stepana Bandery

,,Z Hitlerem związała nas historyczna dola na śmierć i życie’’ – Jewhen Konowalec

Kasandra, córka króla Troi Priama, która ostrzegała swego ojca i mieszkańców Troi przed przyjęciem tego ,,daru” Greków i wciągnięcia go do miasta, gdyż przyniesie on królestwu jej ojca jedynie tragiczną zgubę. Jednak dramatycznych ostrzeżeń Kasandry nie chciał słuchać, ani jej ojciec, ani też jej rodacy, uznając ją za szurniętą na umyśle foliarę, co sprawiło, że nie udało się jej zapobiec krwawemu upadkowi całego królestwa Priama.
Dziś taka sama historia powtarza się w odniesieniu do naszego kraju. Każdy bowiem, kto ośmiela się głośno ostrzegać przed powtórzeniem się tych samych zdarzeń w stosunku do naszej Ojczyzny, z automatu uznany zostaje, tak jak onegdaj Kasandra, za szurniętego nawiedzeńca vulgo ruską onucę Putina, czy też je……go kacapa, którego należy zapakować do wora, a wór wrzucić do jeziora. Historia nawet i w tym przypadku zatoczyła koło, a my znaleźliśmy się właśnie w samym jej centrum… – więcej w blogu „Kresy we krwi”

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)