Zagłada strażnicy z Jasiela

Śmierć w Bieszczadach – zagłada strażnicy z Jasiela – Autentyczny pierwowzór Ogniomistrza Kalenia

W 1977 roku, kiedy zostałem uczniem piątej klasy szkoły podstawowej w Młynarach, dyrektor miejscowej szkoły, którym był… Ukrainiec, którego zastępcą również był Ukrainiec, wydali polecenie, że wszyscy uczniowie naszej szkoły, począwszy od klasy pierwszej, do ósmej wraz z całym gronem pedagogicznym mają obowiązkowo pójść do kina na seans filmu Ewy i Czesława Petelskich pt. ,,Ogniomistrz Kaleń”. Jak stwierdzili obaj w swoim poleceniu, że nie uznają absolutnie żadnego usprawiedliwienia napisanego przez rodziców, ani też zwolnienia lekarskiego, które byłyby powodem nieobecności na prezentacji uczniom naszej szkoły filmu opowiadającego o walkach żołnierzy Wojska Polskiego, ze zbrodniczym ukraińskim podziemiem w Bieszczadach, a dokładnie z bandami UPA… – więcej w kresywekrwi.neon24.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)