Rok 2022 będzie na Wołyniu rokiem UPA

Rok 2022 będzie na Wołyniu rokiem UPA. Propozycję zgłosił na komisji wiceprzewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej, deputowani byli „za”.

Sprawa omówiona na posiedzeniu Komisji Stałej ds. Edukacji, Nauki, Przestrzeni Informacyjnej, Kultury i Języka, Rozwoju Narodowego i Duchowego Wołyńskiej Rady Obwodowej.

Podczas posiedzenia komisji deputowani postanowili uznać rok 2022 za rok Ukraińskiej Powstańczej Armii w związku z 80. rocznicą powstania tej zbrodniczej formacji.

Propozycję zgłosił na komisji wiceprzewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej Jurij Poliszczuk.

W związku z tą decyzją ma zostać opracowana lista wydarzeń mających uczcić rocznicę powstania UPA i urodzin Stepana Bandery… – więcej w portalu kresy.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)