Kiedy ich wypędzimy?

W opinii Ewy Siemaszko Ukraina planowo i konsekwentnie uniemożliwia odnalezienie, ekshumację, godny chrześcijański pogrzeb i upamiętnienie ofiar ukraińskiego ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA, przy jednoczesnym dążeniu do odtworzenia i zachowania w Polsce obiektów sławiących te zbrodnicze organizacje.

NIE UKRAINA, LECZ GLORYFIKATORZY ZBRODNIARZY PRZY WŁADZY

W naszej opinii nie cała Ukraina, lecz ludzie posiadający realne wpływy nie na podstawie mandatu wyborczego, lecz dzięki krwawemu zamachowi stanu w 2014 roku, zwanemu cynicznie „rewolucją godności”.

DLACZEGO ONI TO ROBIĄ ?

EWA SIEMASZKO: „Odkrywanie mogił to materialne dowody zbrodni OUN-UPA, które zmącają prowadzoną intensywnie gloryfikację tych formacji, zwieńczoną państwowym kultem. Przydatna dla ukraińskiej polityki historycznej jest natomiast obecność na terenie Polski pomników członków OUN-UPA jako argument tezy o ukraińskości ziem, na których oni walczyli o niepodległość Ukrainy i mordowali.”

Zachęcamy do przeczytania całego tekstu Ewy Siemaszko, „Nasz Dziennik”, Pytania o Ukrainę: 

https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-dziennik-pytania-o-ukraine/

SUOZUN OPUBLIKOWAŁ ORYGINALNE REKOMENDACJE UKRAIŃSKIEGO IPN DLA KATA WOŁYNIA

Dokumenty wytworzone przez ukraiński IPN, zalecające parlamentowi ukraińskiemu gloryfikację ludobójcy Kliaczkiwskiego, opublikowaliśmy w poście z 28.12.2020 zatytułowanym:

SZEF UKRAIŃSKIEGO IPN (UIPN) – FAŁSZYWIEC, OBŁUDNIK, PODŁY HIPOKRYTA, FARYZEUSZ?

Szef ukraińskiego IPN podpisał te dokumenty 1.12.2020, tuż przed pokazem buty i arogancji zademonstrowanym publicznie 3.12.2020 w Warszawie.

UKRAIŃSKIM GLORYFIKATOROM OUN-UPA FAKTY PRZESZKADZAJĄ?

EWA SIEMASZKO: „O ile dla polskiej strony ważne jest, by upamiętnienia były zgodne z faktami historycznymi, o tyle ukraińskiej stronie podejście to przeszkadza. Podczas briefingu prasowego 3 grudnia 2020 r. Drobowycz dał popis buty, braku kurtuazji w przekazywaniu żądań i propozycji, wywołując wrażenie połajanki i szantażu.”

Trzecia możliwość – zły i mądry, wie, że z polskimi władzami może sobie pozwolić na WSZYSTKO.

PUBLIKUJEMY PISMO podpisane przez ANTONA DROBOWYCZA w dniu 1.12.2020. Nie rozstrzyga powyższych wątpliwości, jednak może świadczyć o poważnych problemach Ukraińca z uczciwością w stosunku do szefa polskiego IPN.

ZAGLĄDAMY ZA UKRAIŃSKĄ KURTYNĘ.

FAKT NR 1: POGARDA DLA POLSKIEJ WRAŻLIWOŚCI

W listopadzie 2020 UIPN, czyli Drobowycz, rekomendował wniesienie do „projektu Postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy o wyznaczeniu pamiętnych dat i jubileuszy”, między WIELU innymi:

1/ Wołodymyr Szczygielski, ur. 8.08.1921 – nazistowski kolaborant, uczestnik Holokaustu, morderca Polaków;

2/ Dmytro-Roman Kliaczkiwski, ur. 4.11.1911 – architekt i wykonawca ludobójstwa ludności polskiej.

FAKT NR 2: BYŁ SPRZECIW Z RADY NAJWYŻSZEJ UKRAINY

Nieznani nam posłowie ukraińskiego parlamentu (SPRAWIEDLIWI !) sprzeciwili się AKURAT tym kandydaturom, dlatego 25.11.2020 Mykyta Poturajew, przewodniczący „Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki humanitarnej i informacyjnej”, skierował na ręce Drobowycza ZASTRZEŻENIA na piśmie.

FAKT NR 3: ANTON DROBOWYCZ PODTRZYMAŁ REKOMENDACJE DLA LUDOBÓJCÓW

Był ostrzegany, zwracano mu uwagę, ale twardo odrzucił sprzeciw lepszych, mądrzejszych. Zrobił to dokładnie 1.12.2020, w przeddzień wylotu na spotkanie z prezesem polskiego IPN, Jarosławem Szarkiem. W czasie konferencji prasowej w Warszawie mówił bardzo wiele, żądał, zakazywał, stawiał ultimatum, określał sztywne warunki „współpracy”, lecz nie wspomniał ani słowem o planowanym (z jego inspiracji) celebrowaniu ukraińskiego zbrodniarza…

ON ŚMIE MÓWIĆ O „LUDZKIEJ WRAŻLIWOŚCI”…

„Ukraińcy nie mogą tu ustąpić, ze względu na ludzką wrażliwość”.

„Dla naszych polskich partnerów historia jest o wiele ważniejsza niż dla nas”.

„Z naszego punktu widzenia kwestie historyczne są dopiero na piątym, szóstym miejscu w porządku ważności”.

ALBO ANTON DROBOWYCZ JEST KOMPLETNYM BAŁWANEM, albo bardzo nieszczere są jego słowa:

„Zdecydowanie ważniejsza [od historii] jest wojna z Rosją, ekonomiczna i polityczna integracja z Unią Europejską, edukacja i ukraińscy studenci w Polsce, prawa ukraińskich pracowników, liczba zezwoleń na tranzyt ukraińskich ciężarówek i przewóz towarów. Dopiero po tych sprawach w myśleniu Ukraińców pojawia się historia…”.

GDYBY TO BYŁA PRAWDA, o priorytetach Ukrainy, o potrzebie uwzględniania ludzkiej wrażliwości, o drugorzędnym znaczeniu historii dla Ukraińców, to jedynym właściwym w tej sytuacji działaniem byłoby wykreślenie ludobójców z projektu „Postanowienia”.

Niestety, znamy fakty. W dniu 16.12.2020 parament Ukrainy uchwalił „Postanowienie” nakazujące celebrować jubileusz LUDOBÓJCY Polaków na najwyższym szczeblu państwa ukraińskiego. Reakcji państwa polskiego (stan 28.12.2020) nie ma.

JAKI JEST SENS ROZMAWIANIA Z TAKIMI LUDŹMI?

TUŻ PRZED WYLOTEM do Warszawy Anton Drobowycz stanowczo podtrzymał rekomendację dla LUDOBÓJCY Kliaczkiwskiego. W dniu 2.12.2020 Drobowycz ustalał z szefami ZUwP szczegóły ultimatum (pomnik za obietnicę ekshumacji), a w dniu 3.12.2020 patrząc w oczy Jarosławowi Szarkowi mówił o „współpracy”…

Tekst opublikowanego dokumentu w tłumaczeniu na język polski:

UKRAIŃSKI INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

ul. Lipska 16, miasto Kijów, 01021, tel. (044) 253-15-63, faks (044) 254-05-85

e-mail: uinp@memory.gov.ua, web: https://uinp.gov.ua, kod JeDRPOU 39389301

Do Przewodniczącego Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. polityki humanitarnej i informacyjnej Poturajewa M. R.

Szanowny Mykyto Rusłanowyczu!

W odpowiedzi na Pański list z 25.11.2020 No 04-14/03-2020/220510 Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej informuje co następuje.

Instytut rekomenduje wnieść do projektu Postanowienia Rady Najwyższej Ukrainy o wyznaczeniu pamiętnych dat i jubileuszy te wydarzenia i postacie, które zostały zaproponowane w poprzednich listach na adres Komitetu.

Po rzetelnej analizie biografii trzech wymienionych niżej działaczy wojskowych stanowisko Instytutu nie uległo zmianie i dodatkowych rekomendacji do projektu Postanowienia nie dajemy.

Ponadto wysyłamy Panu przygotowaną przez pracowników Instytutu informację historyczną, która jest poświęcona Leonidowi Perfećkiemu, Wołodymyrowi Szczygielskiemu i Dmytro Kliaczkiwskiemu.

Załącznik: informacja historyczna na 2 arkuszach.

Z poważaniem

Przewodniczący Anton Drobowycz

Baka W. O.

(044) 290-21-98

Certyfikat [dłuuuugi numer]

Składający podpis: Drobowycz Anton Eduardowycz

Uprawniony od 19.12.2019 do 19.12.2021.

Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej

3186/2.1-05-20 z 1.12.2020

Bożena Ratter

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)