Głosy Podolan nr 155

Szanowni Państwo, drodzy prenumeratorzy i przyjaciele „Głosów Podolan”

W załączeniu przesyłamy Państwu elektroniczną wersję najnowszego – 155 numeru „Głosów Podolan” – link.

Wersja papierowa rozesłana zostanie do prenumeratorów w przyszłym tygodniu.
Prenumerata na rok 2022 wynosi bez zmian 50 zł ( cztery nr plus porto),  40 zł przy  prenumeracie powyżej dwóch egz. za jedna przesyłką -( zachęcamy oddziały TML), lub też przy odbiorze osobistym w Poznańskim oddziale TML.

Nr konta pozostaje bez zmian tj.

Towarzystwo Miłośników Lwowa I Kresów Południowo-Wschodnich Oddział W Poznaniu

ul. Św. Marcin 80/82 pok. 336 61-809 Poznań

06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

tytułem: darowizna statutowa-na cele wydawnicze

Imię Nazwisko plus adres, miejscowość

Ważne by w tytule napisać – darowizna statutowa-na cele wydawnicze

Dziękujemy także za wszelkie wpłaty „powyżej” kwoty które to będą zabezpieczeniem na przyszłość wydawnictwa. Planujemy w najbliższym czasie kilka numerów specjalnych – które to będą bezpłatne w ramach prenumeraty.  Już jest prawie gotów numer specjalny „Zaleszczyki” który dołączony zostanie do nr. 156, oraz są szeroko zakrojone prace nad zeszytem „Policjanci woj. tarnopolskiego”. W związku że w 2022 roku jest 500 – rocznica nadania praw miejskich miastu Czortków, planujemy ( o ile sił skromnej redakcji starczy) także wydać coś na ten temat.

Zachęcamy także do przesyłania materiałów (wspomnień, relacji, art. historycznych, pożegnań itd) do publikowana na naszych łamach

Z kresowym pozdrowieniem
W imieniu kolegium redakcyjnego

Igor Megger – Redaktor Naczelny

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)