Zapomniane zbrodie ukraińskiej halickiej armii

Artur Brożyniak, pracownik IPN, przedstawił zapomniane zbrodnie
ukraińskie na terenie Małopolski Wschodniej (wschodnia część dawnej
Galicji), popełnione podczas wojny w latach 1918-1919. Ponadto autor
przedstawił historię zapominania o tych zbrodniach przez władze II RP.
A. Brożyniak, Zapomniane zbrodnie Ukraińskiej Halickiej Armii, [w:]
Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii
Polski Południowo-Wschodniej, t. 21/2017, red. J. Polaczek, Przemyśl
2017, s. 113-122.

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)