Państwo polskie zbuduje pomnik na grobie ludobójców – morderców pasażerów pociągu pod wsią Zatyle?

Obietnica prezydenta Ukrainy skasowania zakazu poszukiwań i ekshumacji na terenie Ukrainy zawiera niedookreślony warunek – uporządkowania ukraińskich miejsc pamięci w Polsce.

W związku z tym, być może już niebawem, na koszt polskiego podatnika, zostaną odbudowane pomniki banderowskiej „chwały” OUN-UPA na górze Monastyr w Werchracie oraz na cmentarzu w Werchracie. Ponieważ może to oznaczać, że państwo polskie wyrazi zgodę na zbudowanie pomników ludobójców polskich pasażerów pociągu relacji Zamość – Lwów pod wsią Zatyle koło Bełżca, oraz sfinansuje ich odbudowę, warto byłoby poinformować opinię publiczną i decydentów o wątpliwościach związanych z tymi upamiętnieniami.

Każdy zmarły ma prawo do grobu. Ale nie każdy zmarły ma prawo do chwały. Polaków w lesie przy torach kolejowych pod wsią Zatyle mordowali członkowie bojówki SB OUN „Borysa” Iwana Pohoryśkiego. Byli to nazistowscy policjanci ukraińscy i mieszkańcy okolicznych wsi – Starego i Nowego Lublińca, Werchraty, Prusie, Dzikowa Starego i innych. Ich szczątki spoczywają na górze Monastyr i na cmentarzu w Werchracie.

Pytanie brzmi – czy na ich grobach mają znaleźć się herb Ukrainy i słowa, że zginęli w walce o wolną Ukrainę? Czy w tym celu mają zostać pozostać sfałszowane nazwiska na nagrobnych płytach? – czytaj na suozun.org.pl

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)