List otwarty w sprawie pomnika „Rzeź Wołyńska”

List otwarty do władz państwowych i samorządów terytorialnych w Polsce w sprawie pomnika „Rzeź Wołyńska” mistrza Andrzeja Pityńskiego

Szanowni Państwo,
Na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej 75 lat temu ukraińscy nacjonalisci spod znaku OUN-UPA dokonali zbrodni ludobójstwa na bezbronnej polskiej ludności cywilnej. Apogeum tych krwawych wydarzeń miało miejsce w lipcu 1943 roku, głównie na terenie Wołynia, stąd określane są one mianem Rzezi Wołyńskiej. Barbarzyństwo jakiego dopuścili się ukraińscy nacjonaliści wobec swoich sąsiadów, głównie Polaków, przekroczyło wszelkie możliwe granice zdziczenia…

List otwarty do wladz panstwowych i samorzadow terytorialnych w Polsce, 11 lipca 2018

Aby dodać komentarz, rozwiąż poniższe działanie. Ilość kropek odpowiada liczbie. (wymagane)